Dāvana 10 gadu jubilejā

2015. gada 1. novembrī

BRAILA RAKSTA NODAĻAI —

10 GADI!

Izsakām visdziļāko pateicību visiem zemāk minētajiem ziedotājiem, kuri apvienojās kopīgā Braila raksta nodaļas sveikšanā, uzdāvinot tik nepieciešamo drukas tehniku!

Pateicoties jūsu atsaucībai, Braila raksta nodaļa nu varēs iegādāties vēl citu darbam nepieciešamo tehniku.

Paldies sakām:

JONASAM KRUTINIM (Lietuva), Andrim R., Jurim A., Sorinai J., HALIULINAM VALERIJAM, Uvai S., KATRĪNAI BRIMERBERGAI, Renātei J., AGNESEI SALIŅAI, Ilzei L., Marekam M., Lienai Spīganai S., Mārtiņam G., Inesei B., Kasparam S., Leldei L., Martai R. un Elīnai K., Aigaram O., Oļegam B., Gatim G., Viktoram E., Ivetai G., Līgai S., Innai K., Rihardam G., Irīnai L., Sergejam T., Ģirtam M., Andim K., Ilutai Ē. un Ingum G., kā arī Marekam M. un Kasparam R.

Īpaša pateicība KPMG Baltics SIA un tās darbiniekiem par lielāko ieguldījumu!

Atgādinām, ka Braila raksta nodaļas desmit darba gadi pagājuši lielu pārmaiņu un taupības laikā. Esam atraduši iespēju dižķibeles laikā turpināt apgādāt lasītājus ar rakstītām grāmatām, kā arī piešķīruši tām vēl neredzētu veidolu.

Šobrīd Braila raksta grāmata ir lauzusi jebkādus stereotipus par tās izskatu un iespējām. Tagad tā ir pieejama gan ar skaņu, gan mikrokapsuļu reljefiem zīmējumiem, gan ar 3D ilustrācijām.

Šogad nodaļas svarīgākais uzdevums bija desmit gadu laikā pirmo reizi nomainīt drukas tehniku uz jaunāku un vajadzībām atbilstošāku, lai tas būtu pirmais solis ceļā uz Braila raksta grāmatu iesiešanu pašu spēkiem.