Braila raksts Inčukalna pamatskolā

29. janvārī (2016) Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Braila raksta nodaļas korektore Vineta Bite viesojās Inčukalna pamatskolā.

Latviešu valodas stundas ietvaros 5. klases audzēkņiem tika iepazīstināti ar Braila raksta pierakstu. Vineta bija paņēmusi līdzi 2 taktilās grāmatas Braila rakstā, kā arī sagatavojusi dažādus uzdevumus, kuros iesaistījās arī skolotāja Lilita Atare.

Attēlā skolotāja iesaistās uzdevumā

Sniegtā informācija bija tik bagāta, ka vienas mācību stundas ietvaros to visu pastāstīt nebija iespējams, tāpēc skolotāja ar klasi nolēma pavasarī apmeklēt Braila raksta nodaļu un iepazīties ar Braila raksta tehniku un grāmatu veidošanas procesiem.

Attēlā 5.klase

Attēlā divas taktilās grāmatas