Braila raksta nodaļas 10 gadu jubileja

Braila raksta nodaļas 10 gadu jubilejas ietvaros 2. novembrī (2015) bibliotēkas lasītavā notika nodaļas darbu analīze

Šajā dienā notika darbinieku tikšanās ar Braila raksta nodaļas sadarbības partneriem, atbalstītājiem, brīvprātīgajiem un bijušajiem darbiniekiem:

  • analizējām 10 gadu laikā paveikto,
  • iepazināmies ar statistiskajiem datiem,
  • identificējām nākotnes mērķus,
  • godinājām tos darbiniekus, kuri ir devuši lielu ieguldījumu nodaļas darbā pat, ja to neparedz amata apraksti.

Tikšanos īpašu padarīja balvas “Par mūža ieguldījumu neredzīgo raksta grāmatu izdošanā” pasniegšana. To saņēma Braila raksta nodaļas ilggadējais Braila raksta galvenais redaktors Ivars Ozoliņš. Viņš neredzīgo raksta grāmatu izdošanas jomā strādā jau 55 gadus un ir šī darba profesionālis. Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu Ivaram pasniedza Bibliotēku un arhīvu nodaļas vadītājs Jānis Turlajs.

Attēlā Mūža ieguldījuma balva

Savukārt nodaļai par 10 darba gados sasniegto, dāvanā no Kultūras ministrijas tika pasniegta grāmata “Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts”.

Pasākuma laikā notika arī Latvijas Neredzīgo bibliotēkā iznākušās Guntas Bites grāmatas “Pieskārienu grāmatas. Braila raksta nodaļas desmitgade” prezentācija.