Iepirkumi

Izsole par nekustamā īpašuma nomas tiesībām:

Nomas objekta veids Nekustamais īpašums
Adrese Juglas iela 14, Rīga
Kadastra Nr. 01000922248001
Platība 12.5 m2
Lietošanas mērķis Biroju telpas
Nosacītā nomas maksa 1.90 LVL/ m2
Maksimālais iznomāšanas termiņš 02.06.2016.
Cita informācija par objektu 2 stāvs no 2
Citi iznomāšanas nosacījumi Kultūras piemineklis
Nepieciešami kapitālieguldījumi 

Bez tiesībām nodot nomas objektu apakšnomā

Izsoles veids Pirmā izsole. Rakstiska
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš 02.05.2013., 11:00.
Nomas pieteikuma  iesniegšanas vieta Juglas iela 14, Rīga, LV-1024
Latvijas Neredzīgo bibliotēka,2.stāvs, direktora kab.
reģistrēšanas kārtība Reģistrē pieteikšanās kārtībā, uz piedāvājuma paketes norādot saņemšanas datumu un laiku
atvēršanas datums, laiks un vieta 02.05.2013., 11:00
Nomas objekta apskates vieta un laiks Iepriekš vienojoties ar  kontaktpersonu:Andra Jākobsone, tālr. 67514510, 

e-pasts andra.j.@inbox.lv

Nomas līguma projekts 

 

Izsoles rezultāti:

 

 

nomas_ligums_projekts_24042013 

 

2013.gada 02.maijā rakstiskā izsolē nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Juglas ielā 14, Rīgā daļu – nedzīvojamo telpu 12,5 kv.m platībā ieguva SIA “Legal Management Solutions”. Izsolītā nomas maksa 2.00 Ls par 1 kv.m mēnesī.