"Bazūne"


Avizes "Bazūne" logo

Bezmaksas avīzīte par notikumiem bibliotēkas dzīvē.

Iznāk katra mēneša pirmajā pirmdienā.

 

Avīzītē “Bazūne” tiek publicēta informācija par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem, sadarbības projektiem, par jaunākām grāmatām, ko bibliotēka pati reproducējusi Braila rakstā vai audioformātā. Tiek publicēta arī informācija par dažādiem notikumiem bibliotēkas kā juridiskas iestādes dzīvē, par grāmatu autoriem, mūzikas ierakstiem, pakalpojumiem. Īpaša sadaļa “Vārds lasītājiem” paredzēta tekstiem, kurus iesūtījuši lasītāji. Publikācijas tiek ievietotas sabiedriskā kārtā un autori nesaņem par to nekādu atlīdzību, par ko ir informēti pirms publicēšanās.

Avīzīte netiek pārdota un to saņemt var uz vietas bibliotēkas lasītavā, pa pastu, ja lasītājs norādījis savu adresi, vai elektroniski bibliotēkas mājaslapā sadaļā “Pakalpojumi”. Visi numuri, kas ir vecāki par 2 gadiem ir pieejami šajā sadaļā “Arhīvs”.

Visi, kuri vēlas publicēties “Bazūnē” ir laipni aicināti sūtīt savus tekstus uz redaktores e-pastu: gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv