Rēzeknes filiālbibliotēka

JAUNUMI

Tematisks pasākums “Jauns gads – jauns sākums”

12. janvārī plkst.13.00 Rēzeknes filiālbibliotēkā notiks tematisks pasākums „Jauns gads – jauns sākums”.

Vērienīgāko notikumu mūsdienu Latvijas vēsturē – mūsu valsts simtgadi Rēzeknes filiālbibliotēka iecerējusi atzīmēt ar vairākiem pasākumu cikliem, pirmais no tiem – „Tu esi Latvija!”. Šajā pasākumu ciklā visa jubilejas gada garumā katram mēnesim bibliotēkā piešķirta sava tēma. Janvāra mēnesī tā ir  – „Tu esi Tavas valsts sākums!”

„Nesāc no nulles. Sāc no sevis,” teicis dzejnieks Jānis Rokpelnis. Tematiskais pasākums „Jauns gads – jauns sākums”, kas atklās doto pasākumu ciklu, aicinās katru sākt ar sevi pašu – domāt labas domas, darīt labus darbus, radīt prieku sev un citiem. Kā arī būt godīgiem, uzticamiem, labsirdīgiem, kāds ir 2018. gada „saimnieks” pēc Austrumu kalendāra – Suns.

Uz tikšanos!

___________________________________________________________________________________________________

Izstādes janvārī

Janvārī Rēzeknes filiālbibliotēkā apmeklētāji var iepazīties ar divām jaunām izstādēm – „Latvijas Neredzīgo bibliotēkā izdotie jaunumi” un „Rakstnieki – janvāra jubilāri”.

Tematiskā izstāde „Latvijas Neredzīgo bibliotēkā izdotie jaunumi” aicina ielūkoties jaunāko ieskaņoto grāmatu klāstā, pārlapot jaunākos bibliotēkas avīzītes „Bazūne” numurus, iepazīties ar jaunākajiem audiožurnāliem „Doma”. Izstāde stāsta arī par jaunākajām  LNerB izdotajām grāmatām Braila rakstā, kuras iespējams pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu.  Starp pēdējā laikā izdotajiem jaunumiem ir arī LR Tiesībsarga informatīvie materiāli un Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, kas pielāgoti bibliotēkas lasītājiem.

Literatūras izstādē „Rakstnieki – janvāra jubilāri” bibliotēka piedāvā atcerēties Rūdolfa Blaumaņa un Alekseja Tolstoja daiļradi. Rūdolfam Blaumanim (1863 – 1908) – latviešu rakstniekam, dzejniekam, izcilākajam dramaturgam, kura radošais mantojums ir nepārejoša vērtība, 1. janvārī tika atzīmēta 155. jubileja. Arī R.Blaumaņa vārdi „Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods”, izteikti pirms kāda gadsimta, aktuāli šobrīd, ieejot Latvijas simtgades gadā.

Savukārt krievu rakstniekam Aleksejam Tolstojam (1883 – 1945) 10. janvārī – 135. Kurš gan neatceras „Zelta atslēdziņu jeb Buratīno piedzīvojumus”? Šī autora darbi – gan bērnu, gan zinātniskās fantastikas grāmatas, gan vēsturiskie romāni lasāmi ne tikai oriģinālvalodā, daudzi izdoti arī latviešu valodā.

Vēlot laimīgu Jauno gadu, nāc un izvēlies!

____________________________________________________________________________________________________

Cienījamie Rēzeknes filiālbibliotēkas lasītāji!

Bibliotēka veic aptauju ar mērķi noskaidrot Jūsu viedokli par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkas darbu, lai varētu pilnveidot filiālbibliotēkas pakalpojumu klāstu, krājumu un bibliotekāro apkalpošanu atbilstoši lasītāju vajadzībām un interesēm.

Aptauja ir anonīma. Būsim pateicīgi par Jūsu domām, kritiskām piezīmēm un ierosinājumiem!

LNerB  Rēzeknes filiālbibliotēkas lasītāju aptauja:

https://www.surveymonkey.com/r/ZJFVC3K

___________________________________________________________________________________________________

Ziemassvētkus gaidot

Kā sniegi kalnu galotnēs

Lai mūžam balti būtu mēs

( J.Jaunsudrabiņš)

Decembrī, Ziemassvētku gaidīšanas laikā Rēzeknes filiālbibliotēka piedāvāja literatūras izstādi „Baltie grāmatu nosaukumi”. Tajā tika apkopotas grāmatas dažādos formātos, kuru nosaukumos  minēts vārds „balts” – lai „baltie” grāmatu nosaukumi vieš cerību par ziemas baltumu un ticību gaišiem svētkiem, bet pašas grāmatas pārsteidz ar interesantu saturu, dažādām „baltajām” sajūtām un raisa vēlēšanos mīlēt savus līdzcilvēkus patiesi.

Attēls no izstādes "Baltie grāmatu nosaukumi" Attēls no tematiskas izstādes "Laižam svētkus istabā"

Savukārt, lai sapostu māju Ziemassvētkiem, Rēzeknes filiālbibliotēka aicināja ielūkoties tematiskajā izstādē „Laižam svētkus istabā”, kur sarūpētas idejas un derīgi padomi no bibliotēkas grāmatām, seriālizdevumiem un citu materiālu apkopojuma.

Arī saņemtie jaunieguvumi izstādē „Cilvēks ar labu grāmatu rokās nekad nevar būt vientuļš” arvien gaida savus lasītājus!

__________________________________________________________________

Rēzeknes filiālbibliotēkas “zvaigznes”uzstājās GORĀ

Vairāk dienu…

…kad esam atsaucīgi,

Kad spējam palīdzēt it visiem,

Kad spējam palīdzēt kaut vienam,

Kad neesam vienaldzīgi

Un svešs cilvēks mums šķiet kā savējais,

Kad cilvēks sauc pēc palīdzības

Un tiek sadzirdēts,

Kad cilvēks nav viens,

Bet mēs visi esam kopā,

Kad mēs visi esam kopā,

Lai palīdzētu…

6.decembrī pulksten 13.00 Rēzeknes filiālbibliotēka aicināja bibliotēkas lietotājus uz Latgales vēstniecību GORS, kur lielajā zālē notika Starptautiskajai Invalīdu dienai veltīts pasākums „Prieks dod zvaigznei spožumu”.

Pasākuma mērķis – veikt sadarbību starp dažādām organizācijām, veicināt sociāli mazaizsargāto personu grupu un personu ar funkcionāliem traucējumiem vispusīgu attīstību, pašrealizāciju un radošu pašizteiksmi, atbalstīt iespēju apmainīties ar pieredzi un idejām, attīstīt organizāciju radošumu un intelektuālās spējas, apvienot tās un iespēju robežās attīstīt katra dalībnieka komunikācijas spējas.

Šogad uz GORA skatuves bibliotēkas dzejdari iepazīstināja klātesošos ar savu jaunāko veikumu – ar dzejoļiem, kuri tapuši bibliotēkas akcijā „Latgale manā dzejolī”. Turpinot atzīmēt  Latgales kongresa 100. gadadienu,  kā arī ceļā uz Latvijas simtgadi,  tika sacerēti dzejoļi, veltīti savam novadam – Latgalei. Kompozīcijā iekļauti 9 no 14 dzejas akcijā iesniegtajiem dzejoļiem.

Lasītāji ar bibliotēkas veidotu dzejas kompozīciju uzstājas GORĀ

Jau vairākus gadus, veidojot no  sacerētajiem dzejoļiem literāras kompozīcijas, bibliotēka aicina savus radošos lasītājus  uzdrīkstēties uzstāties plašākai auditorijai, piedaloties Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” rīkotajos ik gada pasākumos „Prieks dod zvaigznei spožumu”.

Šogad uz GORA skatuves bibliotēkas dzejdari iepazīstināja klātesošos ar savu jaunāko veikumu – ar dzejoļiem, kuri tapuši bibliotēkas akcijā „Latgale manā dzejolī”. Turpinot atzīmēt  Latgales kongresa 100. gadadienu,  kā arī ceļā uz Latvijas simtgadi,  tika sacerēti dzejoļi, veltīti savam novadam – Latgalei. Kompozīcijā iekļauti 9 no 14 dzejas akcijā iesniegtajiem dzejoļiem.

__________________________________________________________________________________________________

Izstāde “Dzīpara ceļojums”: no grāmatas līdz rokdarbam

Plaukta izstāde piedāvā grāmatas ar  idejām rokdarbiem, darbojoties ar dziju. Grāmatas radošiem rudens vakariem latviešu un krievu valodā. Daudz un dažādas idejas var smelties arī žurnālos “Rokdarbu Vācelīte”, kas arī pieejami bibliotēkas krājumā.

———————————————————————————————————————————————————————

Kontaktinformācija

Adrese: Bukmuižas  iela 20, Rēzekne, LV-4601 (Bibliotēka atrodas 2. stāvā)

Tālrunis: 64605281

E-pasts: rezekne@neredzigobiblioteka.lv

DARBA LAIKS:

P. 09:00 – 16:30

O. 09:00 – 16:30

T. 09:00 – 16:30

C. 09:00 – 16:30

P. 09:00 – 16:30

Katra mēneša pēdējā piektdiena ir Spodrības diena – bibliotēka lasītājiem slēgta!

Filiālbibliotēku vada Ināra Zeltiņa, bibliotekāre – Ina Sprūža.

Rēzeknes filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Rēzeknē, Aglonas, Ciblas, Kārsavas, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Varakļānu, Vārkavas, Viļānu un Zilupes novados.

Lietotāji tiek apkalpoti uz vietas bibliotēkā vai izmantojot pasta pakalpojumus. Rēzeknes pilsētā dzīvojošiem, kuri nevar ierasties paši, pēc pasūtījuma grāmatas tiek pienestas mājās.

Bibliotēka nodrošina tās apmeklētājus ar kvalitatīvu informāciju, izmantojot tās rīcībā esošās informācijas tehnoloģijas. Lietotājiem paredzētie datori īpaši pielāgoti neredzīgiem un vājredzīgiem apmeklētājiem; lasītājiem pieejamas  tekstu palielinošās ierīces.

Bibliotēkā notiek lasīšanu veicinoši, literatūru  popularizējoši, tematiski  pasākumi,  grāmatu apskati, pārrunas, viktorīnas, kolektīvi priekšlasījumi, tikšanās ar dzejniekiem un citiem interesantiem cilvēkiem, tiek rīkotas grāmatu un citas tematiskas izstādes, uzņemtas ekskursijas.

RĒZEKNES FILIĀLBIBLIOTĒKĀ ABONĒTIE PERIODISKIE IZDEVUMI 2018.GADAM:

 • 100 Labi padomi
 • Ievas Stāsti
 • Ievas Veselība
 • Вестник ЗОЖ (Здоровый образ жизни)
 • Дарья
 • Психология и Я
 • Тайны ХХ века

PATEICOTIES PERIODISKO  IZDEVUMU REDAKCIJU ATBALSTAM, FILIĀLBIBLIOTĒKA SAŅEM:

 • Rēzeknes Vēstis
 • Панорама Резекне

PATEICOTIES LASĪTĀJU DĀVINĀJUMIEM 2018.GADĀ, BIBLIOTĒKĀ VAR LASĪT:

 • Ieva
 • Ievas Māja
 • Leģendas
 • Mājas Viesis
 • Домашний очаг
 • Женские советы
 • Сваты на даче
 • Сваты на пенсии

AUDIOFORMĀTĀ pieejams Latvijas Neredzīgo bibliotēkā ieskaņotais audiožurnāls “Doma”.

BRAILA RAKSTĀ piedāvājam Latvijas Neredzīgo bibliotēkas avīzīti “Bazūne” un informatīvo izdevumu “Jaunie Vāki”.

PALIELINĀTĀ DRUKĀ pieejami Latvijas Neredzīgo bibliotēkas avīzīte “Bazūne”, informatīvais izdevums “Jaunie Vāki”, kā arī Latvijas Neredzīgo biedrībā izdotais žurnāls “Rosme”.

Pateicoties  sadarbībai ar Latgales Kultūrvēstures muzeju, bibliotēkas lietotājiem ir iespēja apmeklēt interesantus pasākumus muzejā, pielāgotus cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Rēzeknes filiālbibliotēka ir neliela, tāpēc var nodrošināt īpašu pieeju ikvienam tās lietotājam. Laipni aicināts ikviens bibliotēkas apmeklētājs – gan jau esošie lietotāji, gan jauni interesenti!

Rēzeknes filiālbibliotēka vēlas ieklausīties savu lasītāju domās un aicina apmeklētājus dalīties  ar  stāstiem par to, kāpēc viņi mīl savu bibliotēku, kāpēc tā viņiem nepieciešama vai kā tajā pietrūkst. Ikviens lasītājs vai varbūt tikai viesis, kurš iegriezies bibliotēkā, laipni lūgts uzticēt savas domas un ieteikumus bibliotekārēm vai ierakstīt LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkas Ierosinājumu grāmatā, atsūtīt pa pastu (Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē, LV-4601) vai e-pastu: rezekne@neredzigobiblioteka.lv.

Pasākumu arhīvs