Daugavpils filiālbibliotēka

Aktuāli

Izmaiņas darba laikā

No 2019. gada 1. februāra bibliotēka apkalpo lasītājus:

– darbdienās 10.00–18.00
– sestdienās 10.00–14.00.

Uz tikšanos bibliotēkā!

___________________________________________________________________________________________

Literatūras izstāde “Mana tumsa ir gaismas pielieta”

“Mans klusums vairs nav šausmu piekliegts, bet mana tumsa ir gaismas pielieta” – ar šādiem vārdiem noslēdzas Dzintras Žuravskas eseja, kura 2007. gadā Eiropas reģionā līdzās vēl četriem darbiem uzvarēja starptautiskajā Braila raksta eseju konkursā.

2019. gadā Dzintra Žuravska – ar Atzinības krusta Lielo Sevišķās pakāpes Goda zīmi apbalvotā latviešu rakstniece, sabiedriskā un kultūras darbiniece, kura strādājusi arī bibliotēkā – svin 80. jubileju. Autore, kura visu mūžu rakstījusi gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem – aizvien regulāri publicē dzeju un prozu laikrakstā “Talsu Vēstis”, raksta grāmatas, kuru vidū pēdējās veltītas Latvijas simtgadei un izdotas 2018. gadā.

Atzīmējot kopā ar rakstnieci skaistos mūža svētkus, Daugavpils filiālbibliotēka no 4. līdz 15. februārim aicina uz izstādi “Mana tumsa ir gaismas pielieta”, kurā var iepazīties ar daļu no Dzintras Žuravskas bagātā literārā mantojuma audio formātā un parastajā iespiedrakstā.

Izstādē eksponēti vairāki romāni no cikla “Skarbajā krastā”, ko uzskata par Dzintras Žuravskas mūža darbu un par ko viņai piešķirta Egona Līva literārā prēmija, kā arī autores godalgotā eseja “Gaismas pielietā tumsā” un raksti žurnālā “Rosme”.

___________________________________________________________________________________________

Novadpētniecības lasījumu cikls “Daugavpils mozaīka”

No 2019. gada 9. janvāra līdz 13. februārim Daugavpils filiālbibliotēka piedāvā novadpētniecības lasījumu ciklu, kas veltīts Daugavpils un tajā dzīvojošu tautību vēsturei.

Daugavpils būtību vislabāk var izprast, uzejot Jaunbūves Baznīckalnā, kur slejas četru konfesiju baznīcu torņi, aicinādami dažādu tautību ļaudis uz lūgšanu Dievam – Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrālē, Mārtiņa Lutera luterāņu baznīcā, Jaunas Marijas Romas katoļu baznīcā un vecticībnieku baznīcā. Arī Daugavpils kultūru ietekmē daudzu tautību un konfesiju cilvēku savstarpēja ietekmēšanās un bagātināšanās. (Daugavpils laikam līdzi. Daugavpils : Puse plus : Daugavpils pilsētas dome, [2000]. 82.lpp.)

Lasījumu cikls “Daugavpils mozaīka”, kura sagatavošanā izmantoti bibliotēkas novadpētniecības materiāli un krājums, tiek rīkots ar mērķi darīt pieejamu bagātīgu kultūrvēsturisku informāciju par Daugavpili, kura diemžēl nav pielāgota audio formātā vai Braila rakstā. Tāpēc no 9. janvāra sešu trešdienu garumā plkst. 14.00 interesenti tiek aicināti uz bibliotēku, lai dotos kopīgā ceļojumā pagātnē un izzinātu lielāko Daugavpilī dzīvojošu tautību – krievu, latviešu, poļu, baltkrievu, ebreju un citu – vēsturi caur interesantu un maz zināmu faktu, personību un notikumu prizmu.

Informējam, ka pasākumi tiks fotografēti un attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.
____________________________________________________________________________________________

Izmanto datubāzi “Letonika.lv” arī attālināti

No 2019. gada janvāra Daugavpils filiālbibliotēkas reģistrētie lietotāji var piekļūt lieliskā enciklopēdiskā resursa “Letonika.lv” pilnajai versijai ne tikai bibliotēkas telpās, bet arī attālināti – mājās vai jebkurā citā sev ērtā vietā, kur ir pieejams interneta pieslēgums.

Lai varētu sākt izmantot šo pakalpojumu, bibliotēkā jāsaņem datubāzes pieejas dati – lietotājvārds un parole. Šie dati turpmāk būs vajadzīgi, lai attālināti pieslēgtos datubāzei un varētu izmantot visus tās piedāvātos kvalitatīvos resursus un rīkus – uzziņu resursus no 11 enciklopēdijām, tulkošanas rīku sadaļā “Vārdnīcas” un daudz ko citu.

Vienīgais izņēmums ir virkne ar autortiesībām aizsargātu tekstu sadaļā “Lasītava” – to pilnās versijas joprojām būs pieejamas tikai bibliotēkas telpās.

____________________________________________________________________________________________

Latviešu sarunvalodas klubs

No 2017. gada marta Daugavpils filiālbibliotēkā darbojas latviešu sarunvalodas klubs.

Piedāvājam lasītājiem, kuri vēlas uzlabot savas latviešu sarunvalodas prasmes un trenēt tās neformālu sarunu veidā mājīgā bibliotēkas gaisotnē, piebiedroties klubam, piesakoties bibliotēkā. Kluba tikšanās notiek 1-2 reizes nedēļā atkarībā no Jūsu intereses un iespējām, un tās brīvprātīgā kārtā vada lasītāji, kuriem latviešu valoda ir dzimtā valoda. Sarunas par dzīvi, mīļākajām grāmatām, dabu, sapņiem, Latviju un daudz ko citu – sarunas tēmas noteicējs būsiet Jūs!

Pirmā latviešu sarunvalodas kluba nodarbībaLatviešu sarunvalodas kluba nodarbība


Kontaktinformācija

Adrese: Čiekuru iela 5-13, Daugavpils, LV-5413

Tālrunis: 65439748

E-pasts: daugavpils@neredzigobiblioteka.lv

DARBA LAIKS:

P. 10.00–18.00
O. 10.00–18.00
T. 10.00–18.00
C. 10.00–18.00
P. 10.00–18.00
S. 10.00–14.00

Daugavpils filiālbibliotēka apkalpo Daugavpili, Jēkabpili, kā arī Aknīstes, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu, nodrošinot iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām (disleksija, kustību traucējumi u.c.) bibliotēkas pakalpojumus un pieeju kvalitatīvai informācijai pielāgotā formātā.

Filiālbibliotēka piedāvā šādus pakalpojumus:

– grāmatas un periodiskie izdevumi audio formātā, Braila rakstā, palielinātajā drukā, parastajā drukā
– mūzika, DVD filmas
– brīvpieeja krājumam
– tematisku materiālu kopas, tifloloģijas un novadpētniecības krājuma kolekcijas
– piegāde uz mājām (lietotājiem, kuri paši nevar ierasties bibliotēkā, informācijas resursi Braila rakstā un audio formātā tiek bez maksas nosūtīti pa pastu vai piegādāti dzīvesvietā Daugavpilī)
– uzziņas un konsultācijas klātienē, pa tālruni un e-pastu
– datori ar specializētu aprīkojumu vājredzīgiem un neredzīgiem lietotājiem
– palielināšanas iekārtas
– druka (arī izdrukas Braila rakstā), kopēšana, skenēšana
– interneta pieslēgums, bezvadu internets
– abonētās datubāzes „Letonika.lv” un LURSOFT „Laikrakstu bibliotēka”, e-katalogs
– attālināta pieeja datubāzei “Letonika.lv”
– priekšā lasīšana (individuāli pēc pieprasījuma, kā arī katru ceturtdienu plkst. 13.00 – aktuālu periodisko izdevumu priekšā lasīšana interesentiem)
– starpbibliotēku abonements (SBA, SSBA)
– pasākumi, izstādes, lekcijas, radošās darbnīcas, ekskursijas.

Visi pakalpojumi ir bez maksas!

2019. gadā abonētie periodiskie izdevumi:
– Ieva
Люблю
– МК-Латвия
– Открыто
7 Секретов

Lasītāji 2019. gadā dāvina filiālbibliotēkai šādus periodiskos izdevumus:
– Ievas Stāsti
– Ievas Veselība
Вести
Лечебные Письма
– Сейчас

Braila rakstā latviešu valodā pieejama Latvijas Neredzīgo bibliotēkas avīze “Bazūne”, informatīvais izdevums “Jaunie Vāki” un Latvijas Neredzīgo biedrības žurnāls “Rosme”, krievu valodā – Krievijā izdotie žurnāli «Литературные Чтения», «Наша Жизнь» un «Школьный Вестник».

Audio formātā piedāvājam Latvijas Neredzīgo bibliotēkā ieskaņotos žurnālus “Doma” un «Калейдоскоп», savukārt palielinātajā drukā pieejams žurnāls “Rosme” un informatīvais izdevums “Jaunie Vāki”.

Filiālbibliotēku vada Jana Šlapaka, bibliotekāre – Skaidrīte Daukšte.