Balvu filiālbibliotēka

JAUNUMI

“Dzīvniekiem pa pēdām” – tā saucas Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienai veltītā literatūras izstāde. To sāka atzīmēt 1931.gadā Florencē, kad grupa ekologu vērsa uzmanību uz izzūdošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzības nepieciešamību. 4.oktobris izvēlēts tāpēc, ka tā ir Svētā Asīzes Franciska nāves diena, kuru uzskata par dzīvnieku un vides aizbildni. Pirmais sprediķis, ko viņš teicis, bija par putniem. Sprediķa laikā putni esot nometušies ap viņu tik ciešā lokā, ka viņš varēja tiem pieskarties, un nelidoja projām, līdz sprediķis nebija beidzies.

 Attēls no izstādes "Dzīvniekiem pa pēdām"

 Popularizējot bibliotēkas krājumu, visu gadu reizi ceturksnī bibliotēkā apskatāma izstāde “Ar grāmatu apkārt pasaulei”.  Ziemas mēnešos apskatīsim Āzijas valstis. Lasītājam ir iespēja iepazīt afgāņu, irāņu, japāņu un krievu rakstnieku sarakstītos darbus gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Izstāde "Ar grāmatu apkērt pasaulei"

 

Informāciju sagatavoja Balvu filiālbibliotēkas vecākā bibliotekāre Ilona Laicāne

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Adrese: Tirgus iela 7, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Tālrunis: 64520219

E-pasts: balvi@neredzigobiblioteka.lv

Balvu filiālbibliotēka apkalpo Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Alūksnes, Apes un Gulbenes novadus. Nodrošina redzes invalīdiem un visiem iedzīvotājiem, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu, brīvu un neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu viņiem pielāgotā formā.

No 2019. gada 1. februāra izmaiņas darba laikā

 • Pirmdiena 09:00 – 16:30
 • Otrdiena 09:00 – 16:30
 • Trešdiena 09:00 – 18:00
 • Ceturtdiena 09:00 – 16:30
 • Piektdienās izbraukumi pie lasītājiem mājās

Bibliotēkas apmeklētājiem tiek piedāvāts:

 • grāmatas parastā iespiedrakstā, Braila rakstā vai audio variantā ( CD MP3, USB )
 • grāmatu vai periodikas saņemšanu uz mājām
 • nepieciešamo materiālu izdruka, kopēšana un skenēšana
 • uzziņas un konsultācijas klātienē, pa tālruni un e-pastu
 • nepieciešamo materiālu izdruka neredzīgo ( Braila ) rakstā
 • teksta palielināšanas iekārtu izmantošana
 • ar specializētu programmu neredzīgajiem aprīkotu datoru izmantošana
 • lietotājam nepieciešamās informācijas priekšā lasīšanas pakalpojumi
 • piegāde uz mājām (lietotājiem, kuri paši nevar ierasties bibliotēkā, informācijas resursi bez maksas tiek nosūtīti pa pastu vai piegādāti dzīvesvietā Balvos
 • mūzika, DVD filmas, tematisku materiālu mapes un novadpētniecības krājuma kolekcijas
 • abonētās datubāzes „Letonika.lv” un Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”, e-katalogs
 • izstādes, pasākumi, radošās darbnīcas, ekskursijas

BALVU FILIĀLBIBLIOTĒKĀ ABONĒTIE PERIODISKIE IZDEVUMI 2019. GADAM.

 • Ieva
 • Ievas Māja
 • Ievas Stāsti
 • Ievas Veselība
 • Mājas viesis
 • Patiesā dzīve
 • Rosme
 • Una

Bibliotēkā pieejama Latvijas Neredzīgo bibliotēkas avīze “Bazūne” parastajā iespiedrakstā un Braila rakstā.

Audioformātā pieejams Latvijas Neredzīgo bibliotēkā ieskaņotais audiožurnāls “Doma” un “Калейдоскоп”, kas ir periodisko izdevumu kopsavilkums par dažādām tēmām, kuru sagatavo un ielasa Neredzīgo bibliotēkas darbinieki.

 

Balvu filiālbibliotēku vada vecākā bibliotekāre Ilona Laicāne.