Komplektēšanas un apstrādes nodaļa

Komplektēšanas un apstrādes nodaļa (KAN) bibliotēkas krājumus komplektē centralizēti. Nodaļa organizē Komplektēšanas un rekomplektēšanas darbu atbilstoši Ministru Kabineta un Kultūras ministrijas prasībām, pamatojoties uz Bibliotēku likumu, Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumiem, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas rīkojumiem u.c. normatīvajiem aktiem. Šīs nodaļas darba pienākumi ir:

  • veikt bibliotēkas krājuma komplektēšanas procesa plānošanu un organizēšanu;
  • vadīt bibliotēkas nodaļu un filiāļu krājumu komplektēšanas un rekomplektēšanas koordināciju, jaunieguvumu  apstrādi, uzskaiti un nodošanu struktūrvienībām;
  • veidot un pārraudzīt elektronisko datu bāzi;
  • izstrādāt un pārraudzīt krājuma uzskaites dokumentāciju un inventarizācijas procesa norisi;
  • sastādīt gada pārskatu par krājuma jaunieguvumiem un krājuma rekomplektēto daļu.

Nodaļu vada Aija Pelīte.