Metodikas nodaļa

Kopš 1977. gada bibliotēkā ir Metodikas nodaļa, kas veic bibliotēkas metodiskā darba plānošanu un vadību. Apkopo bibliotēkas nodaļu un filiālbibliotēku atskaites, analizē tās, sniedz konsultācijas, kontrolē darbu, sniedz metodisko palīdzību.

Organizē darbinieku piedalīšanos profesionālās pilnveides pasākumos, piedalās bibliotēkas stratēģijas un projektu izstrādē.

Nodaļu vada Vija Circāne.