Lasītāju apkalpošanas nodaļa

Lasītāju apkalpošanas nodaļā (LAN) ietilpst: abonements, lasītava (kurā var saņemt arī mūzikas ierakstus) un  tifloloģijas un novadpētniecības kabinets. LAN apkalpo Aizkraukles, Bauskas, Ogres, Rīgas un Tukuma novadus. Bibliotēkas apmeklētājiem papildus standarta pakalpojumiem tiek piedāvāta —

Abonementā:

 • grāmatu saņemšana parastā iespiedrakstā, kā arī Braila rakstā un audiovariantā;
 • grāmatu saņemšana mājās pa pastu gan Latvijā dzīvojošiem, gan ārvalstīs mītošiem latviešiem;
 • grāmatu piegāde mājās ar bibliotēkas transportu;
 • uzziņas pa tālruni;
 • SBA un SSBA pakalpojumi.

Bibliotēkas lietotāji var saņemt nepieciešamo informāciju uz vietas bibliotēkā, pa telefonu, e-pastu vai izmantojot pasta pakalpojumus. Pasta sūtījumi redzes invalīdiem ir bez maksas. Pēc lasītāju pieprasījuma audiogrāmatas tiek sūtītas arī uz latviešu mītnes zemēm ārvalstīs. Ar starptautiskā bibliotēku abonementa palīdzību iespējams pasūtīt grāmatas svešvalodās Braila rakstā.

Lasītavā:

 • priekšā lasīšana;
 • periodikas vai grāmatu saņemšana uz mājām;
 • mācībām un darbam nepieciešamo materiālu izdruka neredzīgo (Braila) rakstā;
 • lasāmā aparāta (ar 60-kārtīgu palielinājuma iespēju) izmantošana;
 • materiālu kopēšana un izdruka;
 • datora izmantošana;
 • dažādi pasākumi;
 • CD ar mūzikas ierakstiem;

Lasītavā ir iespēja strādāt ar datoru, kuriem ir nodrošināts interneta pieslēgums. Viena vieta ir īpaši pielāgota neredzīgiem apmeklētājiem, jo dators ir papildināts ar Braila raksta rindu, printeri un ekrānlasošo programmu JAWS. Vēl viens dators piedāvā vājredzīgiem apmeklētājiem divas dažādas teksta palielināšanas ierīces. Šādas iespējas ir nodrošinātas pateicoties Valsts un B.M.Geitsu fonda līdzfinansētam Latvijas publisko bibliotēku realizētam attīstības projektam.

Bieži vien Lasītavā notiek dažādi tematiski pasākumi, koncerti, semināri u.c. kultūras pasākumi.

Bibliotēkā pieejami kartīšu katalogi paralēli parastajā iespiedumā un Braila rakstā.

Lasītavā Rīgā atrodas arī labiekārtots bērnu stūrītis, kur bērni var lasīt, spēlēt spēles, zīmēt vai vienkārši atpūsties uz mīkstā paklāja.