Baltā spieķa dziesma 2010

Baltā spieķa dziesma 2010

Jau otro gadu pēc kārtas “Latvijas Neredzīgo bibliotēka” Starptautiskās Baltā spieķa dienas ietvaros rīkoja muzikāli informatīvu sarīkojumu BALTĀ SPIEĶA DZIESMA. Šogad izglītojošā un emocionālā gaisotnē ikviens pasākuma apmeklētājs saņēma noderīgu informāciju par suņiem-pavadoņiem, par asistentiem un ar tiem saistītiem Ministru kabineta noteikumiem, par palīglīdzekļu pasūtīšanas un saņemšanas iespējām, kā arī par drošību uz ceļa. Emocionālo piepildījumu sniedza petterapijas dalībnieki — Latvijas Kinoloģiskās federācijas pārstāvji un viņu draudzīgie suņi.
Pasākums iesākās ar iepriekšējā gadā aizsākto tēmu par speciāli apmācīto suņu-pavadoņu tiesībām apmeklēt sabiedriskās vietas bez bailēm tikt izraidītiem. Par šo jautājumu runāja Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) Rehabilitācijas centra vadītāja Māra Henele. Viņa informēja, ka projekta ietvaros, ko realizē LNB sadarbībā ar Labklājības ministriju, tiks sagatavoti vien trīs suņi-pavadoņi deviņu plānoto vietā, taču jautājums par tiesībām suņiem apmeklēt sabiedriskas vietas vēl tikšot risināts. Pašlaik Latvijā nav nokārtots tiesiskais statuss tādā līmenī, lai neredzīgs cilvēks ar suni-pavadoni varētu apmeklēt sabiedriskās instances. Heneles kundze norādīja, ka visa informācija par suņiem-pavadoņiem ir iekļauta LNB informatīvajā izdevumā “Suņi-pavadoņi”, ko var saņemt Rehabilitācijas centrā gan redzīgo, gan Braila rakstā. Jāpiebilst, ka pašlaik pieprasījums pēc suņiem-pavadoņiem ir lielāks nekā piedāvājums.
Ne mazāk svarīgs jautājums pasākumā bija par jauno Invaliditātes likumu, kas stāsies spēkā ar 2011. gada 1. septembri. Tajā paredzēts, ka nepieciešamības gadījumā I grupas redzes invalīdiem tiks nodrošināti asistentu pakalpojumi. Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākais referents Jevgēņijs Strebkovs informēja klātesošos par šo pakalpojumu pieejamību un nepieciešamajiem dokumentiem, lai tos varētu saņemt (vairāk informācijas par šo tēmu kādā no nākamajiem “Rosmes” numuriem). Sākot ar 2011. gadu asistenta pakalpojumi ar 10 stundām nedēļā būs pieejami I grupas redzes invalīdiem no 18 gadu vecuma, bet jaunākiem bērniem un 40 stundas nedēļā būs pieejami tikai no 2013. gada. Šie pakalpojumi nebūs pieejami tiem invalīdiem, kuri saņem valsts pabalstu. Jāteic, ka pilnīgu skaidrību topošajos pakalpojumos Strebkova kungs nespēja ieviest, jo pats likums un izstrādātie Ministru kabineta noteikumi ir jauni, un tos “pieslīpēt” varēs tikai darba procesa gaitā. Šobrīd tā arī palika neatbildēts Strazdumuižas skolas direktores Ligitas Ģeidas uzdotais jautājums par potenciālo asistentu skaitu un viņu pienākumiem saistībā ar bērniem-redzes invalīdiem, taču ikviens, kuram ir kādi neskaidri jautājumi šajā sakarā, var zvanīt Strebkova kungam pa tālruni 67021674 vai meklēt informāciju Labklājības ministrijas mājaslapā: www.lm.gov.lv.

Ziņu sagatavoja:
Gunta Bite
VA “Latvijas Neredzīgo bibliotēkas”
Braila raksta nodaļas vadītāja