Baltā spieķa dziesma 2013

STARPTAUTISKĀ BALTĀ SPIEĶA DIENAS ietvaros

LATVIJAS NEREDZĪGO BIBLIOTĒKA

rīkoja muzikāli informatīvu sarīkojumu

Baltā spieķa dziesma2013

 

Otrdien, 15. oktobrī plkst. 12.00 «Latvijas Neredzīgo bibliotēkas» lasītavā Rīgā, Juglas ielā 14, notika muzikāli informatīvs pasākums BALTĀ SPIEĶA DZIESMA 2013. Tas noritēja jau piekto gadu pēc kārtas, tāpēc šajā „jubilejas” gadā bibliotēka domāja par pozitīvām tendencēm, nevis negatīvām. Akcijā «Baltā spieķa zīme» autovadītāji saņēma «Redzīgākais šoferītis» uzlīmes, bet mājīgajā bibliotēkas lasītavā tika atzīmēta Neredzīgā Indriķa 230 gadu jubileja.

Uzlīmes «Redzīgākais šoferītis» attēls

 

«Latvijas Neredzīgo bibliotēka» aicināja visus, kam nav vienaldzīga autovadītāju izglītošana un pašu drošība uz ceļa, piedalīties akcijā «Baltā spieķa zīme». Kā ierasts tā norisinājās uz Juglas ielas Ceļu policijas uzraudzībā. Šogad akcijā piedalījās kupls pulks audzēkņu no Strazdumuižas internātvidusskolas neredzīgiem un vājredzīgiem bērniem.

Attēlā bērni no internātvidusskolas

Attēlā cilvēki ar paceltu balto spieķi

Savukārt plkst. 12.45 bibliotēkas Lasītavā notika Neredzīgā Indriķa 230. dzimšanas dienas piemiņas pasākums. Viņš ir pirmais latviešu tautības dzejnieks, kuram 1806. gadā izdots krājums. Dzejnieka darbos jūtamas labi apgūtas sava laika dzejas tradīcijas, kas apvienotas ar sirsnīgu individuālo pārdzīvojumu. Neredzīgā Indriķa daiļrade ir bijusi tik bagāta un dzīvotspējīga, ka tās ietekme jūtama ne tikai viņu darbu aktualitātē līdz pat mūsdienām, bet arī citu dzejnieku daiļradē.

Kopā ar mums svētkus svinēja neredzīgā dzejnieka radiniece, Rakstniecības un Mūzikas muzeja (RMM) kolekciju kuratore Ilona Miezīte, kā arī literatūrzinātnieks, LU Lite­ratūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks un RMM kolekciju kurators Marians Rižijs.

Attēlā Ilona Miezīte

Ilona Miezīte stāstīja par Neredzīgā Indriķa dzīvi un darbu.

Attēlā literatūrzinātnieks Marians Rižijs

Savukārt literatūrzinātnieks Marians Rižijs iepazīstināja ar viņa tēla interpretāciju mūsdienu dzejnieku darbos.

Attēlā Anta Eņģele spēlē ģitāru

Noslēgumā, pēdējo reizi šajā sarīkojumu ciklā, uzstājās Anta Eņģele. Ar nākošo gadu tiks mainīts sarīkojuma stils un veidols, taču saglābās savu vīziju: sabiedrības informēšanas kampaņa par redzes invalīdiem svarīgiem jautājumiem.