Alfabēta un ciparu skaitāmpantiņi

Laimas Locānes grāmatiņas

„ALFABĒTA UN CIPARU SKAITĀM­PANTIŅI”

atvēr­šanas svēt­ki kopā ar Lindu Abi Meri

Grāmatas "Alfabēta un ciparu skaitāmpantiņi" vāks

5. martā plkst. 14:00 „Latvijas Neredzīgo bibliotēkā” (Juglas ielā 14) notiks Laimas Locānes grāmatiņas „Alfabēta un ciparu skaitāmpantiņi” atvēršanas svētki. Autore ir I grupas redzes invalīde. Viņas grāmatiņa paredzēta bērniem un kalpos kā interesants palīgs burtiņu un ciparu mācīšanās procesos. Tā tapusi pateicoties Lindas Abu Meri uzņēmībai un finansiālajam ieguldījumam.

Strazdumuižā (Juglā) — tā sauktajā Neredzīgo ciematā — dzīvo daudz radošu un talantīgu cilvēku. Par viņiem un viņu  darbiem vairāk zināms redzes invalīdu aprindās, mazāk — Latvijas sabiedrībā. Tikai retajam ir izdevies savu ieguldījumu kultūras jomā parādīt plašākai sabiedrībai. Viena no šīm laimīgajām ir I grupas redzes invalīde Laima Locāne, kuras mīļos un jaukos skaitāmpantiņus ievērojusi Linda Abu Meri. Vēlāk Linda neatlaidīgi cīnījusies par grāmatiņas izdošanu, lai to varētu izmantot bērni visā Latvijā. Grāmatiņa „Alfabēta un ciparu skaitāmpantiņi” būs pieejama visās publiskajās bibliotēkās, t.sk. Latvijas Neredzīgo bibliotēkā, kur 5. martā plkst. 14:00 notiks jaunās grāmatiņas atvēršanas svētki. Pagaidām jaunizdoto grāmatiņu varēs apskatīt vien re­dzīgo rakstā, bet līdz gada beigām tā pār­taps arī Braila rakstā un būs papildināta ar taustāmām ilustrācijām.

Kopā ar autori Laimu Locāni svētkos piedalīsies Linda Abu Meri, mākslinieks Dāvis Nore, grāmatas atbildīgā redaktore un portāla mammamuntetiem.lv vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa. Ir uzaicināti arī Strazdumuižas internātvidusskolas skolēni – neredzīgie un vājredzīgie bērni. Ar jestrām dziesmām klātesošos priecēs Lauris Kuzņecovs, spēlēs un rotaļās iesaistīs Alda Zariņa.

Burti un cipari ir visa mūsu dzīve, tāpēc jo svarīgi tiem piešķirt nozīmīgu lomu pa­saules izzināšanas sākumā. Uz pasākumu aicinām ģimenes ar bēr­niem, skolotājus ar skolēniem, kā arī visus citus intere­sentus un atbalstītājus.

 

Uzziņai

LAIMA LOCĀNE (1963.)

Laimas dzīves gaitas aizsākās Alūksnes rajona Ilzenes pagastā. Zinātkārais bērns priecājās par lauku dzīves un dabas jaukumu un pat nenojauta par savām redzes problēmām. Skolas gaitas sākās parastajā Zeltiņu pamatskolā, taču jau pirmajā mācību gadā skolotāji nosūtīja meiteni uz Rīgu pie acu ārsta, kur tika konstatēta tīklenes distrofija. Tas liedza turpināt mācības parastajā skolā, un 1971. gadā liktenis Laimu atveda uz Rīgas Vājredzīgo un neredzīgo bērnu internātskolu (tagad: Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs vājredzīgiem un  neredzīgiem bērniem).

Jau skolas laikā Laimu saistīja literatūra. Viņa lasīja daudz grāmatu – sākumā redzīgo rakstā. Vēlāk, redzei pakāpeniski bet nenovēršami pasliktinoties, pati iemācījās gan ar tausti lasīt, gan rakstīt Braila rakstā. Tagad viņai šīs prasmes ir svarīga dzīves sastāvdaļa.

Redzes zaudējums nav liedzis sasniegt jau skolas laikā savai dzīvei izvirzītos mērķus: ģimene un literārā jaunrade. Vidusskolā iepazinās ar nākamo vīru Pēteri Locānu, kurš pašlaik ir Latvijas neredzīgo biedrības Strazdumuižas organizācijas vadītājs. Tagad viņiem ir 3 bērni un viena mazmeitiņa. Tieši jaunākā meitiņa Annija bija iemesls skaitāmpantiņu sacerēšanai cipariem un katram alfabēta burtam, lai viņai un viņas bērnudārza vienaudžiem būtu interesantāk mācīties. Pamazām tie krājās, līdz 2010. gadā visi burtiņi un cipariņi saņēma savu pantiņu. Skaitāmpantiņus datorā ievadīja, jauki noformēja un ar bildēm papildināja atsaucīgā Strazdumuižas (cilvēku ar redzes problēmām) dienas centra darbiniece Velta Puikevica.

Pagājušā gada pavasarī šos pantiņus ieraudzīja Linda Abu Meri, kas ciemojās ģimenē, lai intervētu Pēteri. Tā sākās laba cilvēka labās idejas veiksmīga realizācija.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Bite

„Latvijas Neredzīgo bibliotēkas”

Braila raksta nodaļas vadītāja