Brīvprātīgajiem

BRĪVPRĀTĪGAIS MŪSU BIBLIOTĒKĀ

Latvijas Neredzīgo bibliotēka ikdienā veic daudz interesantu, nepieciešamu un nozīmīgu darbu. Mūsu uzdevums ir būt savai mērķauditorijai — cilvēkiem, kuri ir neredzīgi, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām — par kultūras, izglītības un sociālās integrācijas centru. Lai to varētu izdarīt, bibliotēkai papildus tiešajām funkcijām ir jāpiedāvā papildus aktivitātes un pakalpojumus. Un tieši šeit sākas darbs brīvprātīgajiem!

Brīvprātīgais “Latvijas Neredzīgo bibliotēkā” var būt jebkura juridiska vai fiziska persona, kas neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, reliģiskās piederības, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un citiem fiziskiem, sociāliem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem vēlas veikt brīvprātīgo darbu ar mērķi palīdzēt cilvēkiem, kuri ir neredzīgi, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām.

Brīvprātīgais darbs ir aktivitāte, ko veic persona no savas brīvas gribas, izvēles un motivācijas, bez finansiālas ieinteresētības, organizētos apstākļos (nevalstiskajā organizācijā, biedrībā, valsts iestādēs vai citās organizētās grupās).

Vienlaicīgi arī pats brīvprātīgais gūst nozīmīgu labumu, jo brīvprātīgais darbs sniedz sekojošas iespējas:

  • būt sabiedriski aktīvam;
  • līdzdarboties dažādos projektos;
  • parādīt savus talantus un prasmes;
  • iegūt jaunu pieredzi – sociālu un profesionālu;
  • iegūt jaunas zināšanas;
  • iegūt jaunus sociālos kontaktus;
  • iepazīt jaunu nozari (redzes invalīdiem specializēto bibliotēku ar specifiskām izdevējstruktūrvienībām);
  • īstenot savas idejas.

“Latvijas Neredzīgo bibliotēka” piedāvā vairākas sadarbības iespējas — gan īslaicīgā (uz konkrētiem kultūras projektiem), gan ilglaicīgā (grāmatu reprodukcijā) periodā.