AKTIVITĀTES BRAILA RAKSTA NODAĻĀ

2015. gada 1. novembrī Braila raksta nodaļai apritēja 10 darba gadi. Tuvojoties nodaļas jubilejai vairāki cilvēki apvienojās, lai varētu nodaļai uzdāvināt kādu īpašu un vērtīgu dāvanu.
Braila raksta nodaļa un viss bibliotēkas kolektīvs pateicas sveicējiem par lielo ieguldījumu literatūras nodrošināšanai neredzīgiem lasītājiem.
___________________________________________
* * *

BRAILA RAKSTA NODAĻAS DESMITGADES IETVAROS

TIKA RĪKOTS LITERĀRAIS KONKURSS

«Vēstule Braila raksta grāma­tai»

Godinot Braila raksta grāmatas nozīmību daudzu neredzīgu cilvēku izglītībā un kultūras attīstībā, kā arī pieminot cilvēkus, kuri ieguldījuši savu darbu un dvēseli, lai tā nonāktu līdz lasītājam kvalitatīva un atbilstoša oriģinālam, Latvijas Neredzīgo bibliotēka izsludināja literāru kon­kursu.

TĀ REZULTĀTI:

I VIETA — Emerita Maļūgina (Cēsis)

II VIETA — Inita Ozoliņa (Ventspils/Rīga)

III VIETA — Rūdolfs Linužs (Rēzekne)

_________________________________

Atzinības raksts Nr.1 — Inese Plūme (Rēzekne)

Atzinības raksts Nr.2 — Ināra Zeltiņa (Rēzekne)

Atzinības raksts Nr.3 — Laima Locāne (Rīga)

Simpātijas balva — Ieva Puzirevska (Rēzekne)

Atgādinām, ka konkursam bija jāiesniedz prozas dar­bi, kas rakstīti vēstules formā. Tā varēja būt pateicības, atvainošanās, pārdomu vai vēlējuma vēstule.

Konkursā piedalīties varēja ikviens, kura dzīvē Braila raksta grāmata atstājusi neaizmirstamas pēdas. Tās varēja būt: pirmie lasītprasmes soļi, svarīgu zināšanu iegū­šanas ceļš vai arī darba, dzīves laikā gūtie Braila raksta grāmatas pieskārieni.

Braila raksta nodaļas vadītāja Gunta Bite savā rakstā avīzītē “Bazūne” (Nr.2) rakstīja:

“Ikvienam lasītājam ir sava pirmā grā­mata, kuru pats izlasījis no vāka līdz vā­kam. Tāpat arī lasīšanas kultūra neredzīga cilvēka dzīvē var mainīties: no lasīšanas ar pirkstiem uz klausīšanos internetā. To­mēr visus apvieno viens elements — lasītprasmes pamatā bijusi grāmata. Tāpēc to ir jāgodā, nevis jānicina. Tās godināšanu esam iecerējuši ar literārā konkursa palī­dzību.”

___________________________________________________________

2014. gada 12. februārī Braila raksta nodaļa otro gadu pēc kārtas piedalījās karjeras izglītības akcijā “Ēnu diena”. Šogad Braila raksta nodaļas vadītāju Guntu Biti ēnoja divi jaunieši, kas piedalījās arī Māra Salēja dzejas krājuma “Nedaudz vairāk” Braila rakstā atvēršanas svētkos.

___________________________________________________________

ESAM PABEIGUŠI DARBU PIE INOVATĪVĀM GRĀMATĀM BRAILA RAKSTĀ

Grāmatas pieejamas mūsu bibliotēkas Lasītavā lietošanai uz vietas.

  • Laima Locāne. ALFABĒTA UN CIPARU SKAITĀMPANTIŅI — grāmatiņa ir A5 formātā ar ilustrācijām uz mikrokapsuļu papīra. Tā būs kā Braila raksta Ābece

 

  • Sast. Jānis Pētersons NOKLĪDIS AKORDS — tā ir grāmatiņa ar latviešu autoru haikām. Grāmatiņa ir A5 formātā ar taktilām ilustrācijām, kas veidotas no gliemežvākiem, spalvām, čiekuriem, pūpoliem utt.

 

________________________________

2013. gada Zaļajā ceturtdienā (28. martā) spīdēja saulīte, dzie­dāja putniņi un virs Rīga-Cēsis šosejas bija zilas debesis. Tā bija diena, kad „Lat­vijas Neredzīgo bibliotēkas” Braila raksta nodaļas vadītāja Gunta Bite atkal devās ciemos uz Cēsu Audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem. Šoreiz, lai aizpildītu žūrijas rindas Talantu konkursā „Pavasara lāse”.

Konkurss bija sadalīts divās daļā: lietišķā māksla un skatuves māksla. Jau ie­ejot zālē, bija jūtama Lieldienu tuvo­šanās. Pie sienām bija izvietota zīmējumu izstāde, bet uz palodzēm unikālas apsvei­kumu kartiņas. Uz tām, izmantojot tikai papīru un līmi, bija izveidoti ziedi, tauriņi, putniņi. Skaisti zāles noformējuma mate­riāli.

Lietišķās mākslas sadaļā konkursam bija iesniegti 4 darbi, kas ierindojās seko­jošās vietās:

I vieta — no sīkiem papīru „virpuļiem” izveidots hokeja kluba „Dinamo” logo (autors Andrejs S.);

II vieta — Annas Sakses pasakas „Narcise” grāmatiņa ar diegu izšūtām ilus­trācijām. Šis darbs saņēma arī „Latvijas Neredzīgo bibliotēkas” simpātijas balvu (autors Lauris P.);

 

III vieta — origami stilā veidoti gul­bīši, kas peld starp ūdensrozēm (autori Andrejs un Aleksejs);

 

Atzinības rakstu saņēma no krāsainiem audumiem veidoti bižutērijas trauciņi (autors Mārtiņš Z.).

 

Skatuves mākslas sadaļā piedalījās 8 priekš­nesumi, starp kuriem bija instru­mentālie skaņdarbi, dziesmas un mūzikā­lais priekšnesums ar parkūra (no franču val. „šķēršļu josla”) elementiem. Tieši pēdējais priekšnesums žūrijas locekļus pārsteidza visvairāk, tāpēc tas ierindojās I vietā starp Skatuves mākslas konkurentiem, kā arī saņēma mūsu bibliotēkas simpātijas balvas (dalībnieki Sergejs un Artūrs). II vietu ieguva Valentīns S., kas uz sintezatora spēlēja „Gregorian” stilam cienīgu mūziku. Savukārt III vietā bija ģitāristu duets Ēvalds un Anatolijs.

Jāpiebilst, ka šie jaunieši, tāpat kā mūsu neredzīgie lasītāji spēlēt instru­mentus, dziedāt dziesmas iemācījušies ar dzirdes palīdzību. Ceram, ka žūrijas izteik­tie ieteikumi un novērtējums palī­dzēs no­ticēt sev un turpināt nodarbības, lai savu radošo talantu attīstītu arvien vairāk un varētu gūt arvien lielākus panākumus.

___________________________________________________________

2012. gada 21. septembrī Braila raksta nodaļa sāka darbu pie Latvijā pirmās taktilās grāmatas redzes invalīdiem – I. Zandere “Dieguburti”.

Savukārt 9. novembrī bibliotēkā viesojās Brīvprātīgo brigāde un Rāmuļu pamatskolas audzēkņi ar direktora vietnieku Gati Krakopu, lai palīdzētu to pabeigt!

Toties 19.decembrī Braila raksta nodaļas vadītāja devās uz Cēsu audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem, lai kopā ar jauniešiem pabeigtu Rāmuļu pamatskolas meiteņu iesākto 3D ģeometrisko figūru — kubu.