"DIEGUBURTI" atvēršanas svētki

2012. gada 4. decembrī plkst. 10.40

(bibliotē­kas Lasītavā, Juglas ielā 14, Rīga)

notika Latvijā pirmās Braila rakstā reproducētās ar taktilām ilustrācijām bagātinātās

Ineses Zanderes grāmatas „Dieguburti”

atvēršanas svēt­ki

Grāmata tapusi pateicoties brīvprātīgajiem palīgiem: Mārtiņam no Prie­kuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma; Ilutai no SIA „Irve”; „Brīvprātīgo Brigādei”, Intam Teterovskim, Dainai Jāņkalnei, Annai Rozītei un jauniešiem no Rīgas Centra humāni­tārās vidusskolas, kā arī Rāmuļu pamat­skolas meitenēm un skolas direktora viet­niekam Gatim Krakopam.

Grāmatas atvēršanas svētkos pieda­lījās grāmatas autore Inese Zandere un tekstilmāksliniece Ūna Laukmane, kā arī Tenis Nigulis no tipogrāfijas „Dobums”, kuri dalījās savās domās par Dieguburtu tapšanas aizkulisēm, kā arī stāstīja par grāmatas lietošanas paņēmieniem.

Svētku gaitā darbojāmies ar taustāmiem burtiem un mēģinājām paši ar tausti atrast burtus un izveidot no tiem savu vārdu.