Praktiskais seminārs ES ZINU, KA ES VARU!

2011. gada 26. novembrī Strazdumuižas klubā notika “Latvijas Neredzīgo bibliotēkas” rīkotais bezmaksas praktiskais seminārs “Es zinu, ka es varu!”.

Tā tēma bija Jauniešu iniciatīvas projektu rakstīšanas nosacījumi programmas “Jaunatne Darbībā” ietvaros. Seminārā drīkstēja piedalīties gan jaunieši no 15 līdz 30 gadiem, gan arī atbalsta persona (bez vecuma ierobežojuma), kam ir pieredze darbā ar jauniešiem.

Septembrī VA “Latvijas Neredzīgo bibliotēka” piedalījās Jauniešu iniciatīvas projektu apmācībās Palaid savu ideju!, ko rīkoja “Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra”. Apmācību ietvaros bibliotēkas pārstāvji ieguva zināšanas par to, kas ir Jauniešu iniciatīvas projekti un kāda loma tajos var būt bibliotēkai.

Ņemot vērā šo būtisko faktu, bija pienācis laiks iegūtās zināšanas palaist tālāk un nodot tās erudītiem, radošiem un uzņēmīgiem jauniešiem, lai pavērtu ceļu viņu idejām un vietējā sabiedrība gūtu no tām labumu.

Seminārā piedalījās 11  jaunieši no dažādām skolām un organizācijām. Jau semināra pirmajā daļā jaunieši sadraudzējās un radīja ap sevi drošu vidi, kas vēlāk palīdzēja uztvert sniegto informāciju un ģenerēt idejas. Par to, kā tas bija, runā bildes!

Noslēgumā jaunieši izteica vēlmi un gatavību piedalīties arī citos bibliotēkas rīkotajos līdzīga rakstura semināros.