Iepirkumi, noma

Informācija par noslēgto nomas līgumu, saskaņā ar Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumiem Nr.1191:

Nomas objekta veids Nekustamais īpašums
Nekustamā īpašuma adrese Strazdumuižas iela 80, Rīga
Kadastra Nr. 01005920051
Platība 472.5 m2
Lietošanas mērķis Bibliotēka
Iznomātājs SIA “Oskada”
Nomas maksa 2494.25 EUR/mēn
Apsaimniekošanas maksa 274.43 EUR/mēn
Nomas līguma darbības termiņš 10.08.2017.-31.10.2022.

 

 

Šobrīd Latvijas Neredzīgo bibliotēkai nav aktuālu iepirkumu.  Arhīvs.