INFO vecākiem

KĀ PALĪDZĒT SKOLĒNAM MĀCĪBU VIELAS APGUVĒ?

Svarīgi zināt, ka:

 • bērnam nepieciešams Jūsu (vecāku) atbalsts un palīdzība;
 • iespējami bieži jākontaktējas ar bērna skolotāju;
 • mājasdarbu veikšanai dienā jāparedz regulārs laiks un vieta;
 • jānodrošina bērnam nepieciešamie darba līdzekļi – pildspalva, zīmuļi, cirkulis, lineāls, palīglīdzekļi (tāfelīte un grifele, rakstāmmašīna), pierakstu burtnīca Braila rakstam (interesēties Braila raksta nodaļā) utt.
 • mājasdarbu pildīšanas vietai jābūt ar atbilstošu apgaismojumu, ērtai un jānodrošina mācībām nepieciešamais klusums;
 • mācību laikā uz galda nedrīkst atrasties lietas, kas var novērst uzmanību – rotaļlietas, žurnāli, reklāmas lapiņas utt.

Nodibiniet tiešu kontaktu ar bērnu!

 • Veltiet laiku sarunai par skolas ikdienu un sekmēm;
 • Norunājiet laiku, kad tiks pildīti mājasdarbi;
 • Katru dienu painteresējieties par veicamajiem uzdevumiem;
 • Noskaidrojiet, vai mājasdarbu pildīšanai ir nepieciešami kādi palīglīdzekļi (piemēram, datorizdrukas Braila rakstā, bildes, materiāli no bibliotēkas).

Ja nepieciešami materiāli no bibliotēkas:

 • Dodieties uz bibliotēku kopā ar bērnu (bērnam, komunicējot pašam ar bibliotēkas personālu, sniegs ne tikai iespēju saņemt bagātīgākus informācijas materiālus, bet arī paaugstinās sociālās iemaņas);
 • Ja būs jāizgatavo kopijas Braila rakstā, tas varētu aizņemt vairāk laika nekā plānots, tāpēc vēlams par to informēt bibliotēkas darbiniekus savlaicīgi;
 • Vēlams sastādīt vajadzīgo grāmatu sarakstu (skat. E-katalogs);
 • Nepieciešamos materiālus identificēt konkrēti, minot noteiktu tematu vai lietu, par ko nepieciešama informācija (piem., vajadzīga informācija „par Dobeli”, nevis „par Latvijas pilsētām”);
 • Atcerieties, ka bibliotēka strādā darba dienās no 10:00 līdz 17:00, tāpēc neatlieciet bibliotēkas apmeklējumu uz pēdējo brīdi;
 • Iesakiet bērnam nebaidīties izmantot arī citus informācijas gūšanas avotus, ko bibliotēka bez maksas var piedāvāt, piem., Internetu (neredzīgiem bērniem to izmantot palīdz ekrānlasošā programma JAWS un Braila rinda), telelupu (vājredzīgiem bērniem tā palīdz patstāvīgi lasīt informāciju parastajā iespiedrakstā);
 • Iesakiet bērnam apgūt Braila raksta printeri, lai patstāvīgi varētu veikt izdrukas Braila rakstā.

KĀPĒC IR SVARĪGI, LAI JŪSU BĒRNS LASA?

 • Lasīšana pret datoru vai televizoru ir Aktivitāte pret Pasivitāti.
 • Lasīšana ir kvalitatīvi pavadīts laiks.
 • Lasīšana attīsta bērna: valodu; iztēli, radošumu; domāšanu; spēju klausīties, vērtēt, izteikt viedokli; rakstītā teksta uztveri (īpaši Braila rakstā).
 • Lasot tiek paplašināts bērna priekšstats par to, ko nav iespējams saskatīt vai aptaustīt (piem., zemeslodes uzbūve).

KĀ PIERADINĀT BĒRNU PIE GRĀMATAS?

 • Interesējieties par bērnu literatūru!
 • Pirmajām grāmatām jābūt tādām, kas patiešām ieinteresē bērnu (ja bērnu interesē automašīnas, tad grāmatas tematikai jābūt saistītai ar to, piem., „Vāģi”)
 • Nepārspīlējiet, nelieciet bērnam lasīt par daudz!
 • Ievērojiet pakāpenību — labāk lasīšanu sākt ar mazākiem stāstiem, tikai tad, kad radusies interese, iesakiet iepazīties ar lielāka apjoma darbiem.
 • Rosiniet bērnu stāstīt un dalīties pārdomās par izlasīto!
 • Gūstiet prieku lasot! Jūsu pozitīvā attieksme veidos pozitīvu bērna attieksmi pret lasīšanu.
 • Māciet saudzīgi izturēties pret grāmatu!
 • Parādiet bērnam, ka godājat grāmatas – iegādājieties tās paši un izvēlieties grāmatas kā dāvanas.
 • Apmeklējiet grāmatu veikalus un bibliotēkas kopā, bet izvēlēties lasāmvielu ļaujiet bērnam!
 • Iekārtojiet bērnam grāmatplauktu, palīdziet viņam sagrupēt grāmatas pēc tematiem!
 • Atzinīgi novērtējiet bērna centienus un panākumus! Ja bērns lasa, Jums ir iespēja viņu pamatoti slavēt par jaunajām iemaņām.
 • Pēc filmu vai animācijas filmu noskatīšanās, rosiniet bērnu izlasīt grāmatu, pēc kuras motīviem tā veidota!
 • Bērnu ballīti varat veltīt kādas grāmatas literārajiem tēliem!
 • Palīdziet bērnam izgatavot savu grāmatu, ievākojiet to!

Lasiet grāmatas kopā ar bērnu!

 • Lasiet bērnam pirms gulētiešanas! (Ja lasiet priekšā neredzīgam bērnam, kurš vēl neiet skolā, izvēlieties grāmatu, kurā ir teksti ir apvienoti redzīgo rakstā un Brailā (piem., „Sajūti pasakas!”). Ļaujiet, klausoties grāmatu, lai bērns ar pirktiem pieskaras Braila raksta punktiem, tādā veidā viņš gūs pirmo priekšstatu par pierakstu, ko vēlāk apgūs skolā!)
 • Atvēliet kopīgai lasīšanai katru dienu vismaz 10 minūtes!
 • Izvēlieties dažādas grāmatas! Izvēloties bērnam interesantas tēmas, aizraujošus un izklaidējošus stāstus un dzejoļus, Jūs vilināsiet bērnu lasīt.
 • Vēlams, lai visi ģimenē izlasītu grāmatu, ko lasa bērns – tā būs iespēja kopā pārrunāt grāmatā aprakstītos notikumus.
 • Ja pārtrauksiet lasīt interesantākajā vietā, bērns vēlēsies uzzināt beigas un pats sāks lasīt.
 • Dažiem bērniem patīk lasīt grāmatu atkārtoti. Dariet to!
 • Kopā ar bērnu lasiet tekstu lomās! (Bibliotēkā pieejamas grāmatas, kas iespiestas gan Braila rakstā, gan redzīgo, tāpēc droši variet ņemt abus pierakstus, lai kopīgi lasītu!)
 • Izmantojiet audio grāmatas, bet neaizstājiet klausīšanos ar kopā lasīšanu!
 • Ja bērns lasīšanas laikā zaudē interesi vai viņu kaut kas novērš no nodarbības, ieturiet pārtraukumu!
 • Ja bērnam kāda noteikta grāmata īpaši nepatīk, pārtrauciet to lasīt un ņemiet citu grāmatu!