Baltā spieķa dziesma 2011

"Baltā spieķa dziesma 2011" logo

14. oktobrī no 12:00 – 14:00 «Latvijas Neredzīgo bibliotēkas» lasītavā Rīgā, Juglas ielā 14, notika muzikāli informatīvs pasākums

Šī gada tēma: KOKU REINKARNĀCIJA jeb NO KOKA LĪDZ GRĀMATAI. Tika organizēta diskusija ar AS „Latvijas Valsts meži”, papīrfabrikas „Līgatne” un Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Neiztrūkstoša un būtiska pasākuma daļa bija akcija BALTĀ SPIEĶA ZĪME, kas norisināsies uz Juglas ielas Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas pārvaldes uzraudzībā. Attēlā policist, kas piedalās pasākumāAkcijas mērķis bija informēt autovadītājus par Ceļu Satiksmes noteikumu 161. punkta svarīgumu redzes invalīdu dzīvē. Šogad katram nedisciplinētam autovadītājam tika izsniegta improvizēta soda kvīts.Attēlā policists ar autovadītāju, kam izsniegta improvizēta soda kvīts

Muzikāli-informatīvais pasākums BALTĀ SPIEĶA DZIESMA 2011 šogad bija sadalīts trīs daļās:

  1. Akcija BALTĀ SPIEĶA ZĪME. Ir svarīgi turpināt atgādināt autobraucējiem par gājējiem, kuriem nav iespējams savlaicīgi reaģēt uz ceļu satiksmi, jo attālumu līdz braucošai automašīnai viņi neredz, bet lietotie skaņu signāli dod pretēju efektu, jo, neredzot no kurienes tuvojas briesmas, skaņu signāla izraisītās bailes var izsaukt pretēju reakciju, kad gājējs vai nu apstājas, vai palec tieši uz automašīnas pusi.  Akcija norisinājās uz Juglas ielas, un tā bija vērsta arī uz pašiem neredzīgajiem. Sākumā pasākuma vadītāja Gunta Bite informēja interesentus, kā pareizi jārāda zīme ar Balto spieķi, kā arī citus svarīgus jautājumus, kas jāzina pašam gājējam pirms viņš šķērso braucamo daļu.

Attēlā sapulcējušies pasākuma dalībnieki ar baltajiem spieķiemAttēlā pasākuma dalībnieki klausās uzrunu

Ir jāsaprot, ka signāls ar paceltu Balto spieķi nedod neredzīgam gājējam priekšroku attiecībā pret automašīnām, tā tikai brīdina par to, ka gājējs vēlas šķērsot ielu un šis gājējs ir neredzīgs.

Attēlā cilvēks stāv Juglas ielas malā ar paceltu balto spieķiAttēlā cilvēks ar balto spieķi un pavadoni šķērso Juglas ieluAttēlā pasākuma dalībnieks ar balto spieķi un pavadoni šķērso Juglas ielu

Tas ir tieši tas pats, kad gājējs pieiet pie gājēju pārejas par zīmi, ka vēlas šķērsot ielu, un tikai tad, kad automašīna ir apstājusies, gājējs to drīkst šķērso.

2. Izstāde REINKARNĀCIJAS CEĻŠ. Attēlā izstāde REINKARNĀCIJAS CEĻŠ

Tajā varēja aplūkot posmus, kā dzīvs koks pārtop par Braila raksta grāmatu.

3. Diskusija NO KOKA LĪDZ GRĀMATAI. Diskusijas dalībnieki: AS „Latvijas Valsts meži” kominikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs,

Attēlā „Latvijas Valsts meži” kominikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs

papīrfabrikas „Līgatne” mārketinga daļas vadītāja Oļesja Dreimane

Attēlā papīrfabrikas „Līgatne” mārketinga daļas vadītāja Oļesja Dreimane

un Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības nodaļas vadītāja Irita Lukšo.

Attēlā Irita Lukšo un Tomass Kotovičs

Tika pārrunāti jautājumi par Latvijas iespējām nodrošināt izejmateriālus papīra ražošanai, kā arī šādu ražotņu atdeve tieši Latvijas tirgum. Ņemot vērā Braila raksta grāmatām nepieciešamā papīra īpašo raksturu, diskusijas mērķis bija rast iespēju novērtēt tieši Latvijā ražoto papīru. Svarīgs jautājums, protams, ir finansējums, tāpēc viena no diskusijas tēmām bija finansējuma piesaistīšanas iespējas.

Muzikālos starplaikos piedalījās dziesminiece Zane Daugule

Attēlā Zane Daugule ar ģitāru

Jaunieši Ivars Lielpēteris un Sigita Pastare

Attēlā Ivars Lielpēteris un Sigita Pastare

bet noslēgumā apmeklētājus priecēja folkmūziķes Antas Eņģeles koncerts.

Attēlā Anta Eņģele spēlē ģitāru

Informāciju sagatavoja:

Gunta Bite (VA “Latvijas Neredzīgo bibliotēka” Braila raksta nodaļas vadītāja)

tel.: 67522131, mob.t.: 29137112

gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv

Foto: Aivars Lācis