Jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

 

Vēlos atbalstīt bibliotēku! Kā es to varu izdarīt?

  • Bibliotēku var atbalstīt finansiāli, veicot pārskaitījumu uz bibliotēkas Ziedojumu kontu:

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

Reģ.nr. 90000057460

Banka: Valsts kase

Konts: LV51TREL7220552002000

Jānorāda ziedojuma mērķis.

  • Materiāli, ziedojot materiālus, piem., papīru, spirāles, kancelejas vai saimniecības preces, jaunas grāmatas utt.
  • Ar savu darbu: piesakoties uz brīvprātīgo darbu vai piedāvājot bezmaksas pakalpojumus, piem., reklāmai, materiālu izdrukai utt.

Kāds ir bibliotēkas darba laiks?

Darba laiks: 9.00 – 17.30

Lasītāju apkalpošana no 10.00 – 17.00

Katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēka lasītājiem slēgta – spodrības diena

Vai ir pusdienas pārtraukums?

Strādājam bez pārtraukuma.

Vai audiogrāmatas izsniedz visiem lietotājiem?

Nē! Audiogrāmatas izsniedz tikai tiem, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu.
Pierakstoties bibliotēkā jāuzrāda Neredzīgo biedrības biedra karte vai arī ārsta izsniegta izziņa par to, ka nevar lasīt parasto iespiedrakstu.

Vai drīkst aicināt kļūt par lasītājiem savus ģimenes locekļus, kuri ir redzīgi?

Jā! Bibliotēkā ir plašs grāmatu krājums parastajā iespiedrakstā un arī lasītavā ir pieejams laikrakstu un žurnālu krājums.

Ko darīt, ja bojāta audiokasete ar grāmatas ierakstu?

Jāziņo bibliotekāram, kurš bojāto kaseti nodod tehniķim – restauratoram

Bet, ja lasītājs pats sabojā?

Katra nozaudētā vai sabojātā audiomateriāla vienība jāaizvieto attiecīgi ar divām jaunām audiokasetēm vai kompaktdiskiem.

Vai par pasta pakalpojumiem jāmaksā?

Nav jāmaksā. Pasta sūtījumi neredzīgajiem ir bez maksas

Vai par audiogrāmatu un grāmatu Braila rakstā piegādi uz mājām ar bibliotēkas transportu jāmaksā?

Nav jāmaksā. Visi bibliotekārie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

Kas jādara, lai ieskaņotās grāmatas piegādātu dzīves vietā ar bibliotēkas transportu?

Jāziņo bibliotekāram abonementā un jāpaskaidro motivācija (tālu no bibliotēkas, kustību traucējumi u.c. iemesli)

Ko dara tifloloģijas nodaļa? Kas ir tifloloģija?

Tifloloģija – no grieķu valodas typhlos – neredzīgs. Tifloloģijas nodaļā ir uzkrāti vēsturiski materiāli par neredzīgo dzīvi, viņu izglītošanu, darbību, sasniegumiem, tiflopedagoģiju, tiflotehniku, sociālajām problēmām, u.c. tēmām. Pastāvīgie šīs nodaļas apmeklētāji ir studenti, bakalauri, maģistranti no augstskolām, kurās ir sociālo zinību, pedagoģijas un psiholoģijas studiju programmas un citi interesenti.

Vai bibliotēkā ir grāmatas, kas  iespiestas palielinātiem burtiem?

Bibliotēkas krājumā ir arī grāmatas palielinātā drukā. Diemžēl to skaits ir visai neliels.

Vai pieņem pasūtījumus pa telefonu, pa faksu, pa e – pastu un rakstiskā veidā?

Jā. Iespējami dažādi informācijas nosūtīšanas veidi.

Vai lietotājam ar redzes problēmām ir pieejams internets?

Jā. Pēc pieprasījuma lietotājam tiek nodrošināta palīdzība informācijas meklēšanā un izdrukāšanā.

Vai iespējams vienoties par priekšā lasīšanas nodrošinājumu?

Jāvienojas par lasīšanas apjomu un laiku ar lasītavas bibliotekāru.

Kādi tehniskie palīglīdzekļi pieejami lasītavā?

Visā bibliotēkā (t.sk. filiālbibliotēkās) iespiesto tekstu iespējams patstāvīgi lasīt ar 60 reižu palielinājumu, izmantojot slēgtās sistēmas televīzijas lupu, kā arī ir iespējams strādāt ar datoru, kuram pieslēgta Braila teksta rinda un Braila printeris. Visi datori aprīkoti ar skaņas sintēzes programmu JAWS.

Vai bibliotēkas piedāvājumā ir mūzikas ieraksti?

Mūzikas ierakstus audiokasetēs un CD var saņemt bibliotēkas Lasītavā. Izsniedzam arī notis neredzīgo rakstā, kā arī grāmatas par mūziku un dažādiem izpildītājiem.

Kāds sods ir paredzēts par grāmatas vai preses izdevuma nozaudēšanu vai sabojāšanu?

Lietotājam no bibliotēkas krājuma nozaudētie vai sabojātie iespieddarbi jāatvieto ar tādiem pašiem vai citiem, kurus bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgiem, vai arī jāatlīdzina to vērtība divkārtīgā apmērā no bilances vērtības.

Vai telpās drīkst nākt ar mājdzīvniekiem?

Drīkst nākt tikai ar suni-pavadoni.

Kāda audiotehnika nepieciešama, lai varētu klausīties audiogrāmatu ierakstus?

Lai varētu klausīties audiogrāmatas nepieciešama magnetola ar audiokasešu un/vai kompaktdisku MP3 formātā atskaņotāju.

Vai bibliotēkā ir iespējams pasūtīt izdrukas Braila rakstā un cik tas maksā?

Izdrukas Braila rakstā var pasūtīt Braila raksta nodaļā (ierobežojums – apjoms nedrīkst pārsniegt 15 A4 lapas), vai arī izdrukāt pašiem bibliotēkas Lasītavā un filiālbibliotēkās (ierobežojumu nav). Mūsu bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem visi pakalpojumi ir bezmaksas.

Vai bibliotēka pieņem pasūtījumus brošūru izdrukai Braila rakstā no juridiskām personām?

Nē. Bibliotēka nepiedāvā šāda veida pakalpojumus, taču tā var sniegt konsultācijas šajā jautājumā.