Saites

IESTĀDES UN ORGANIZĀCIJAS:

Latvijā

Kultūras ministrija

Sabiedrības integrācijas fonds

Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

Latvijas Nacionālā bibliotēka

LNB digitālās bibliotēkas saites:

Vēsturisko karšu pārlūkošana

Lasāmkoks

www arhīvs

Grāmatu portāls

Periodikas portāls (periodika.lv lietotāja rokasgrāmata)

Lursoft Laikrakstu bibliotēka

Latvijas Neredzīgo biedrība

Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdumuižas organizācija

Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs

Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS

Nevalstisko organizāciju centrs (NVO)

Ārzemēs

Starptautiskā Bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (IFLA)

Pasaules Neredzīgo organizācija

Eiropas Neredzīgo savienība

Lietuvas Neredzīgo un vājredzīgo savienība

Lielbritānijas Nacionālais Karaliskais neredzīgo institūts

NEREDZĪGO BIBLIOTĒKAS ĀRVALSTĪS:

Eiropas Neredzīgo savienība (bibliotēkas neredzīgiem un vājredzīgiem Eiropā)

ASV Nacionālā kongresa bibliotēka

Igaunijas Neredzīgo federācijas Braila un ieskaņoto grāmatu centrs

Krievijas Valsts neredzīgo bibliotēka

Lielbritānijas Nacionālā neredzīgo bibliotēka

Lietuvas Neredzīgo bibliotēka

Somijas bibliotēka redzes invalīdiem

Vācijas Centrālā neredzīgo bibliotēka Leipcigā

TEMATISKĀS SAITES:

Welcome to Blind Net

The Blind Readers’ Page

Blind Children’s Resource Center

Компьютерные технологии для незрячих и слабовидящих

«Интеграция» – сайт незрячих пользователей компьютерной техники

Информационный портал специальных библиотек для слепых

Latvijas Radio Radio Teātra iestudējumi

 

LIKUMI UN NORMATĪVIE AKTI:

Pasta likums

Autortiesību likums

Bibliotēku likums

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums