Dobeles, Auces, Tērvetes novada bibliotekāru seminārs

30. oktobrī Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktore Andra Jākobsone, Braila raksta nodaļas vadītāja Gunta Bite ar prezentāciju “Latvijas Neredzīgo bibliotēkas piedāvājums cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām” uzstājās Dobeles, Auces, Tērvetes novada bibliotekāru seminārā. Bibliotēkas pārstāvji atkārtoti informēja bibliotekārus par iespēju sadarboties ar LNerB, SBA kārtā apkalpojot cilvēkus ar redzes problēmām un citādām lasīšanas grūtībām.

Seminārs tika aizvadīts aktīvās diskusijās un sarunās. Semināra dalībnieki bija ieinteresēti un atsaucīgi, kā rezultātā tika noslēgtas 11 vienošanās ar Dobeles, Auces, Tērvetes novada bibliotēkām. Dobeles novada Centrālajai bibliotēkas lasītāju ar redzes problēmām un citādām lasīšanas grūtībām vērtējumam tika nodoti pirmie pielāgotās literatūras eksemplāri

Pēc semināra LNerB darbinieki iepazinās ar Dobeles novada Centrālo bibliotēku un tās darbu, kā arī ar citām kultūrvēsturiskajām vietām Dobelē, apmeklējot Dobeles Novadpētniecības muzeju un iepazīstoties ar vēsturisko ekspozīciju “Reiz Dobelē…”, kas vēsta par Dobeles novada vēsturi no 13. gadsimta līdz mūsdienām.

Paldies Dobeles novada Centrālās bibliotēkas direktorei un metodiķei par viesmīlību. Lai mūs vieno savstarpējās sapratnes un sadarbības tilti nākotnē!

Informāciju sagatavoja
Metodikas nodaļas vadītāja
Vija Circāne