Lasām kopā ar suni Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Rīgā

23.oktobrī Latvijas Neredzīgo bibliotēkā lasītavā Rīgā viesojās Linda no servisa suņu biedrības “Teodors” ar terapijas suni Franko, lai kopā ar Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra PII grupiņas bērniem lasītu J. Kopenas un M. Meijeres grāmatu “Grāmata Benijam”, kas ir lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu žūrijas 2019” kolekcijā.

Šī grāmata ir jauks stāsts par lasītkāru meiteni Semu un viņas sunīti Benu un to, kā abi bibliotēkā atrada sev mīļas un interesējošas grāmatas. Bērni ne tikai vērīgi klausījās stāstā, bet arī iepazina mīļo un draudzīgo sunīti Franko, kas tika arī ķemmēts un samīļots. Bērniem bija iespēja ieklausīties stāstījumā par Franko ikdienu un uzdot interesējošus jautājumus, kā arī iepazīt bērnu grāmatas, darboties bērnu stūrītī un spēlēt galda spēles. Par tikšanos priecīgi bija gan bērni, gan suns Franko. Visi apstiprināja, ka nepacietīgi gaidīs nākamo tikšanās reizi.

Informāciju sagatavoja
LAN bibliotekāre
Sigita Irša