Pakalpojumi

LNerB bibliotēkas centrā Rīgā un 7 filiālbibliotēkās piedāvā šādus bezmaksas bibliotekāros pakalpojumus:

Iespēja saņemt informāciju cilvēkiem, kuri nespēj lasīt parasto iespiedrakstu. Pieeja pielāgotajai literatūrai: audiogrāmatās, grāmatās Braila rakstā un palielinātā drukā.

LNerB lietotājiem pieejami datori ar specializētu aprīkojumu vājredzīgiem un neredzīgiem. Iespēja izmantot balss sintēzes programmu “Jaws”, iespēja mācībām un darbam nepieciešamo informāciju izdrukāt Braila rakstā, lietot Braila raksta rindu, bezvadu internetu, skenēšanu, printēšanu, kopēšanu.

Vājredzīgiem lasītājiem iespēja izmantot palielināšanas iekārtas.

Lasītāju apkalpošana notiek bibliotēkā uz vietas, pa pastu, vai ar bibliotēkas transportu lasītāju dzīves vietās, kā arī ārējās apkalpošanas punktos.

Lasītavā Rīgā 2019.gadā  ir pieejami šādi abonētie preses izdevumi:

 • Annas Psiholoģija
 • Citāda pasaule
 • Ieva
 • Ievas Stāsti
 • Ievas Veselība
 • Ilustrētā Junioriem
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • IR
 • Leģendas
 • Mājas Viesis
 • Patiesā Dzīve
 • Planētas Noslēpumi
 • Sestdiena
 • Spicīte
 • Zintnieks

Informāciju par filiālbibliotēkās abonētajiem preses izdevumiem  meklējiet sadaļā Filiāles, izvēloties jums interesējošo filiāli.

Īpašs pakalpojums — literatūras priekšā lasīšana individuāli un grupās (iepriekš piesakoties).

Pieeja abonētajām datubāzēm internetā:

Letonika:  http://www.letonika.lv/ ,

Lursoft Laikrakstu bibliotēka: http://www.lursoft.lv/laikrakstu_biblioteka.html.

Ekskursijas – iepazīšanās ar bibliotēku un tās specifiku.

Apmācības un konsultācijas darbam ar datoru.

Tematiski pasākumi, diskusijas, pēcpusdienas, konkursi, izstādes, semināri u.c. kultūras pasākumi.

Braila raksta nodaļā tiek izdota bezmaksas avīzīte BAZŪNE un katalogs JAUNIE VĀKI. Abi izdevumi pieejami gan redzīgo, gan Braila rakstā.