Pakalpojumi

LNerB bibliotēkas centrā Rīgā un 7 filiālbibliotēkās piedāvā šādus bezmaksas bibliotekāros pakalpojumus:

Iespēja saņemt informāciju cilvēkiem, kuri nespēj lasīt parasto iespiedrakstu. Pieeja informācijai audiogrāmatās (audiokasetēs, diskos- CDmp3) un grāmatās Braila rakstā.

LNerB lietotājiem pieejami datori ar specializētu aprīkojumu vājredzīgiem un neredzīgiem. Iespēja izmantot balss sintēzes programmu “Jaws”, iespēja mācībām un darbam nepieciešamo informāciju izdrukāt Braila rakstā, lietot Braila raksta rindu, bezvadu internetu, skenēšanu, printēšanu, kopēšanu.

Vājredzīgiem lasītājiem iespēja izmantot palielināšanas iekārtas: galda lupu, videolupu, telelupu.

Lasītāju apkalpošana notiek bibliotēkā uz vietas, pa pastu, vai ar bibliotēkas transportu lasītāju dzīves vietās.

Lasītavā Rīgā 2018.gadā  ir pieejami šādi abonētie preses izdevumi:

 • Annas Psiholoģija
 • Citāda pasaule
 • GEO
 • Ieva
 • Ievas Stāsti
 • Ievas Veselība
 • Ilustrētā Junioriem
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • IR
 • Leģendas
 • Mājas Viesis
 • Mistērija
 • Patiesā Dzīve
 • Planētas Noslēpumi
 • Zintnieks

Informāciju par filiālbibliotēkās abonētajiem preses izdevumiem  meklējiet sadaļā Filiāles, izvēloties jums interesējošo filiāli.

Īpašs pakalpojums — literatūras priekšā lasīšana (ievērojot priekšā lasīšanas noteikumus).

Pieeja abonētajām datubāzēm internetā:

Letonika:  http://www.letonika.lv/ ,

Lursoft Laikrakstu bibliotēka: http://www.lursoft.lv/laikrakstu_biblioteka.html.

Ekskursijas – iepazīšanās ar bibliotēku un tās specifiku.

Apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.

Tematiski pasākumi, diskusijas, pēcpusdienas, konkursi, izstādes, semināri u.c. kultūras pasākumi.

Braila raksta nodaļā tiek izdota bezmaksas avīzīte BAZŪNE un katalogs JAUNIE VĀKI. Abi izdevumi pieejami gan redzīgo, gan Braila rakstā.