Audiogrāmatas

Lasītājiem ir iespējams saņemt bibliotēkā gan mūsu pašu ieskaņotās audiogrāmatas, gan arī iepirktās. Audiogrāmatas ir pieejamas CD un CD MP3 formātā. Jaunākās ieskaņotās audiogrāmatas ir pieejamas tikai MP3 formātā.

Šobrīd audiogrāmatas mūsu bibliotēkā ielasa:

diktori –  Zane Bičevska, Vilnis Bīriņš, Ralfs Dirnēns, Ilvars Jansons, Dina Kāgane-Kovaļova, Kristīne Kokina.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka pateicas ikvienam, kurš ziedo savu balsi audiogrāmatu ielasīšanai!

!!!Audiogrāmatas ir paredzētas personām, kurām nepieciešama informācija audioformātā. Ieraksta reproducēšana vai izplatīšana citām personām ir autortiesību pārkāpums. Par autortiesību pārkāpumu ir paredzēta atbildība Krimināllikuma 148. pantā.

Jaunākās audiogrāmatas:

OriģinālielasījumiAtjaunotās audiogrāmatasCitur ieskaņotās audiogrāmatasAudiogrāmatas krievu valodā