Tikšanās ar folkloras un tradīciju pētnieci GUNTU SAULI

Nav tiesa, ka ziema ir tikai salta un balta, aizputināti ceļi un takas, bet kaut kas paliek neapsegts. Ziemā vairāk laika sarunām, vairāk laika padomāt par sevi, savu iekšējo pasauli, padomāt par dzīves jēgu. Ziema ir jautājumu un atbilžu laiks.

20.februārī bibliotēka aicināja uz sarunu par Ziemas laiku folkloras pētnieci un praktiķi Guntu Sauli. Pagātne ir pamats, uz kuras pakāpties, nākotnē ejot. Nekad nav par daudz zināšanu par savas tautas pagātni, jo tradīcijai nedrīkst būt pārrāvuma.

Gunta Saule aicināja izdziedāt ziemā dziedamās dziesmas, kuras ir rāmākas, rimtākas. Katru dienu mēs esam ceļā. Bet kas ir ceļš? Ceļš ir visa mūsu dzīve. Ceļš var būt arī kā simbols. Tas ir pamats izaugsmei, attīstībai. Garš ceļš bijis gājējam un tas tika izdziedāts dziesmā ,,Teku, teku pa celiņu”.  Senajās tautasdziesmās ir iekodēts pilnīgi viss, kas nepieciešams veiksmīgas dzīves gājumam. Dieviņš virza pa to ceļu, kas ir vispiemērotākais.

Dzīvot un būt saskaņā ar dabu un tās ritmiem – tā ir augstākā no mūsu senču gudrībām. Gadskārtu ieražu svētki papildina šo harmonisko dzīvošanu. Turēsim godā mūsu senču mantojumu – tautasdziesmu, lai tās pietiek kā mūsu ikviena, tā vēl jo vairāk visas tautas mūžam. Lai tautasdziesmas dod mums gara spēku atgriezties pie senču baltuma, ticības, vieduma.

Pateicamies Guntai Saulei par mums veltīto laiku, paldies pasākuma apmeklētājiem par dziesmu kamola ritināšanu. Uz tikšanos aprīlī, lai izrunātu atmodas – pavasara laika ritu!

Informāciju sagatavoja:
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja
Vija Circāne