Avīzītes BAZŪNE atklāšanas svētki

5. septembrī mūsu bibliotēkā notika jaunās avīzītes atklāšanas svētki. Lasītāji tajā tika iepazīstināti ar tās tematiku un potenciālajām rubrikām, kā arī ar radošo komandu. Svētku laikā apmeklētāji tika cienāti ar tēju, kafiju un našķiem, bet noslēgumā visi vienojās kopīgā dziesmā ar Pietuka Krustiņa vārdiem, kas tika iecelta par avīzītes BAZŪNE lasītāju un veidotāju turpmāko sanākšanas himnu.