Mūsu mazā bibliotēka un grāmatu suns Džerods

Saulainā 23.augusta rītā Latvijas Neredzīgo bibliotēku Rīgā piepildīja sirsnīgas sarunas, jautras čalas un smaidi, jo te pulcējās PII Laimes Lācis grupiņa ,,Ezīši” un citi interesenti, lai projekta ,,Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros, lasītu slovēņu bērnu rakstnieka P.Svetina stāstu ,,Brīnumu gredzens”. “Brīnumu gredzens” ir stāsts par slavenas operdziedātājas vientulību, ko viņa mēģina lauzt, tirgus laukumā nopērkot burvju gredzenu. Tas izkrīt no operdziedātājas rokām un aizripo, taču vesels pulks garāmgājēju iesaistās gredzena ķeršanā, neatstājot slaveno mākslinieci nelaimē vienu. Lasīšanas un klausīšanās prieku vairoja terapijas suņa Džeroda un viņa saimnieces Ramonas no biedrības ,,Kenventaki” klātbūtne. Tā ir bibliotēkas jauna aktivitāte bērniem ,,Grāmatu suņi”.

Labdien – Dober dan! Pēc sasveicināšanās slovēņu rakstnieka stāstu lasīja bibliotekāre Dinija. Savukārt bibliotekāre Vija bija iejutusies stāsta galvenās varones operdziedātājas Ļudmilas Krasincas lomā. Viņa iepazīstināja bērnus ar senlietām, kas atrodamas bibliotēkas krājumā. Ar lielu interesi un sajūsmu bērni skatīja senās grāmatas,  skaņuplates, patafonu – skaņu plašu atskaņotāju. Bibliotēkas mazie apmeklētāji, operdziedātājas Ļudmilas (Vijas) iedrošināti, dziedāja solo dziesmas, uzdeva mīklas. Džero saimniece Ramona atbildēja uz neskaitāmiem bērnu jautājumiem un, protams, katrs gribēja ar Džero nofotografēties. Liels bija bērnu prieks kopā ar bibliotekārēm Dzintru, Diniju un Viju izlocīt krāsainās papīra lidmašīnas. Pateicībā par labajiem darbiņiem bērni saņēma bibliotēkas veidotās grāmatzīmes un sunīša saimnieces Ramonas dāvātos atstarotājus. Bibliotēkas paldies mazajiem apmeklētājiem par atnestajiem zīmējumiem, kur attēlota mūsu bibliotēka. Brīnumu gredzens savu uzdevumu izpildīja! Neviens nejutās vientuļš, bet tik daudz draudzīgu smaidu, smieklu, priecīgu emociju valdīja bibliotēkā!

Paldies biedrības ,,Kenventaki” vadītājai Ramonai Kārkliņai un sunim Džerodam, PII Laimes lācis grupai ,,Ezīši” par sadarbību un jauku kopā būšanas prieku bibliotēkā!

Informāciju sagatavoja
Vija Circāne
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja