Tikšanās ar Guntu Sauli

Katru dienu mēs esam ceļā no vienas pieturas uz otru, no ziemas uz pavasari, no nakts uz dienu, uz gaismu. 2018.gads mums visiem zīmīgs ar ceļu uz Latvijas valsts simtgadi. Katras tautas augstākais uzdevums ir nodot nākamajām paaudzēm savu kultūras mantojumu. Mūsu kultūras mantojums vislabāk ir saglabājies dainās, kas visspilgtāk izsaka tautas tradīcijas. Novadpētnieks un publicists Brastiņu Ernests ir teicis ,,Mūsu kultūra valkā pašas darinātas zelta krelles, kas uzvērtas vienā izglītības diegā. Tās ir reliģija, mīti, valoda, ieražas, tikumi, tiesības, dzeja, māksla un iedzīve. Šo zīļu virkni nedrīkst saraut, jo neviena zīlīte nedrīkst izkrist no šīs rotas, citādi tās dārgais izskats ir beigts.”

Tuvāk iepazīt un izzināt latvisko dzīvesziņu 16.aprīlī LNerB Rīgā aicināja savus apmeklētājus uz tikšanos ar folkloras un tradīciju pētnieci un praktiķi Guntu Sauli. Un šajā tikšanās reizē goda vietā tika celta latviskā gadskārta un tautasdziesma, kurā slēpjas gudrība, skaidrība un mīlestība, kas ir mūsu tautas kods, pēc kura būtu jādzīvo. Tautas dziesmas gribas salīdzināt ar tīru, baltu linu kreklu, smaržu un gaismu, ko var sajust, vasaras saulei lecot pār Latvijas ziedošajām ārēm. Tagad, kad daudzviet rāmāk vai skaļāk pirmie šīsvasaras Pērkoni jau ieducinājuši, un tuvojas Ūsiņu laiks, kas ir jaunas vasaras laika, jauna gada posma sākums, kopā izdziedājām skaistās un dziļās Ūsinu nakts dziesmas un pasākuma noslēgumā visi vienojāmies tautasdziesmā ,,Pie Dieviņa gari galdi”, un šķīrāmies ar domu satikties atkal rudenī, lai izzinātu Rudens saulgriežu tradīcijas un izdziedātu tālskanīgās dažādu novadu dziesmas.

Visiem, kas atnāca PALDIES par kopā būšanas un dziedāšanas prieku!

Informāciju sagatavoja
Vija Circāne,
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja