“Lasītāju klubiņa” ceturtā tikšanās

Nevienam negribu es būt par nastu,
No tā man laikam ir visvairāk bail.
Sev plosts man pašai jāpiesien pie krasta
Un sava sāpe sevī jāizgail.

(Ārija Elksne “Šai gaismas mirklī …”)

23. februārī pozitīvā gaisotnē, sveces liesmiņai mirdzot, pie siltas tējas tases, ar našķiem cienājoties, notika “Lasītāju klubiņa” ceturtā tikšanās reize.

Tēma šoreiz bija izvēlēta, lai pieminētu dzejnieci, tulkotāju un ārsti Āriju Elksni viņas 90. dzimšanas dienā.

Dzejnieces biogrāfijas lappusēs iedziļinājās Lija Prentniece un Vija Circāne.

Dzirdējām pašas dzejnieces dzejas autorlasījumus, kā arī aktrises Elzas Radziņas lasījumus. Klausījāmies dziesmas ar Ārijas Elksnes vārdiem dažādu autoru izpildījumā. Un, protams, Ārijas Elksnes dzeju lasīja bibliotekāres Dzintra Isajeva un Lija Prentniece.

Runājām par dzejnieces dzeju un daiļradi. Spriedām, kādas tēmas varētu būt citās “Lasītāju klubiņa” tikšanās reizēs. Un beigās-mājas darbs klubiņa biedriem, nākošai tikšanās reizei izdomāt “Lasītāju klubiņa” nosaukumu.

Lasītavā bija apskatāma Ārijas Elksnes 90 gadu jubilejai veltīta izstāde.

P. S. Nākošā tikšanās reize 25.aprīlī.

 

Informāciju sagatavoja
Lija Prentniece
Lasītāju apkalpošanas nodaļas bibliotekāre