Tifloloģijas un novadpētniecības krājums

Tifloloģija — tas ir medicīnisko zināšanu kopums par redzes zuduma cēloņiem, ārstēšanu un profilaksi. Plašākā interpretācijā tifloloģija ietver arī jautājumus par neredzīgo aprūpi, rehabilitāciju un sociālo integrāciju. Tifloloģiskais darbs ir saistīts ar informācijas vākšanu par neredzīgo dzīvi, sadzīvi, viņu izglītošanu, darbību un sasniegumiem gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Tā kā Strazdumuiža tautā tiek saukta par Neredzīgo ciematu, tad ir grūti nošķirt novadpētniecību no tifloloģijas un otrādi.

LNerB Tifloloģijas kabinetā Rīgā ir savākta un apkopota informācija par neredzīgiem zinātniekiem, mūziķiem un citiem kultūras darbiniekiem, novadniekiem, novada, LNerB un Latvijas Neredzīgo biedrības vēsturi u.c. tēmām. Tifloloģijas krājumā esošā literatūra ietver tādas nozares kā tiflopedagoģija, tiflopsiholoģija, tiflotehnika u.tml.

Tifloloģijas krājums

Novadpētnieciba krājums