Neredzīgie filatēlijā

Par godu Pasaules Pasta dienai (9.oktobrī) un Starptautiskajai Baltā spieķa dienai (15.oktobrī) LNerB ir sagatavojusi jaunu virtuālo izstādi “Neredzīgie filatēlijā” no vācu žurnālā “Die Gegenwart” publicētajiem attēliem. Šajā izstādē ir apskatāmas dažādu pasaules valstu pastmarkas, Pirmās dienas aploksnes un Speciālās zīmogošanas aploksnes, kas veltītas Braila rakstam, Luijam Brailam, kādām nozīmīgām gadadienām un citām tēmām, kas saistītas ar neredzīgo cilvēku dzīvi, bet visvairāk attēlu ir veltīti  uzdrīkstēšanās un varēšanas simbolam – Baltajam spieķim, kas ir vienīgā un vispāratzītā neredzīgo un vājredzīgo cilvēku pazīšanas zīme visā pasaulē un kas dod iespēju neredzīgam cilvēkam būt neatkarīgam un patstāvīgam.