Braila raksta latviešu alfabēts

LATVIEŠU VALODAS

BRAILA RAKSTA ALFABĒTS