Presei/Raksti

Kultūras mantojums

Braila rakstā tiek pārcelts uz citām telpām

Šogad Latvijas Neredzīgo bibliotēka Rīgā Juglas ielā 14 uz laiku tiek pārcelta uz citām telpām Strazdumuižas ielā 80. Lielie darbi padarīti, atlikusi pēdējā Braila raksta un palielinātās drukas grāmatu krājuma daļa, ko nepieciešams pārvietot. Latvijas Neredzīgo bibliotēkā ir vienīgais nacionālais Braila raksta grāmatu krājums, tāpēc aicinām patriotu nedēļas otrdienā, 14. novembrī, plkst. 11.00 piedalīties GRĀMATU DRAUGU ĶĒDĒ, lai bibliotēka varētu noslēgt krājuma pārcelšanu un pēc iespējas ātrākā laikā atsākt mērķauditorijas bibliotekāro apkalpošanu. Braila raksta grāmatu draugu ķēdē nepieciešami ne mazāk kā 300 brīvprātīgie.

Bibliotēka dibināta 1962. gadā un kopš tā laika ir izveidojies plašs pielāgotās literatūras klāsts ar vairāk nekā 150 000 vienībām. Lielākā daļa no tām, sakarā ar telpu maiņu un pamatojoties uz sadarbības līgumu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), ir jau pārceltas uz LNB krātuvi Silakrogā. Atlikusī daļa uzglabāsies jaunajās telpās Strazdumuižas ielā 80. Starp tām ir arī unikālās (retās) Braila raksta grāmatas, kas izdotas 19. gs. Šī krājuma daļa nekur citur Latvijā nav uzkrāta, tāpēc jo īpaši svarīgi ir tās saglabāšana nākošajām paaudzēm.

Grāmatu krājuma pārcelšanai uz jaunajām telpām bibliotēka 14. novembrī plkst. 11.00 organizēs Braila raksta grāmatu ķēdi, kas palīdzēs no rokas rokā nodot gan seno, gan mūsdienu Braila raksta grāmatu krājumu. Ķēdes garums ir vairāk nekā 300 metru, tāpēc ērtākai grāmatu padošanai bibliotēkai nepieciešams piesaistīt vismaz 300 palīgus. Pirmā grāmata, ar ko sāksies ķēde būs pirmā ar roku Braila rakstā pārrakstītā grāmata — Augusts Deglavs “Pastarā diena. Stāsts iz tautas dzīves”, kas latviešu valodā izdota 1899. gadā. Tas tiks darīts, godinot latviešu valodas Braila raksta alfabētu, kam šogad aprit 95 gadi.

Bibliotēka darbu ar savu primāro auditoriju plāno atsākt 21. novembrī, tādēļ aicinām ikvienu piedalīties šajā svarīgajā grāmatu ķēdē.

Sīkāka informācija par Grāmatu ķēdi varat saņemt sazinoties ar “ķēdes” koordinatori Guntu Biti tel. 67522131, mob.t. 29137112, e-pasts gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv.

Lūgums par iespēju piedalīties Grāmatu draugu ķēdē un dalībnieku skaitu paziņot līdz 10. novembrim.

 

Īsumā par bibliotēku

Latvijas Neredzīgo bibliotēka (turpmāk — bibliotēka) ir LR Kultūras ministrijas pakļautībā esoša kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības misija ir uzlabot dzīves kvalitāti un nodrošināt cilvēktiesības brīvi un neierobežoti saņemt kvalitatīvu informāciju personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām, darbojoties kā izglītības, kultūras un sociālās integrācijas centram, nodrošinot pieejamību kultūras mantojumam, daudzpusīgiem pakalpojumiem un veicot informācijas reproducēšanu piemērotā veidā — audioformātā, palielinātā drukā un Braila rakstā. Papildus tiešajiem pienākumiem, bibliotēka ir vienīgā organizācija, kas veic unikālo (reto) iespieddarbu Braila rakstā uzkrāšanu un saglabāšanu kā vēstures liecības par Braila raksta grāmatu attīstības vēsturi.

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Bite

Braila raksta grāmatu ķēdes koordinatore

tel.: 67522131, mob.t.: 29137112

gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv

www.neredzigobiblioteka.lv

Attēlā Braila raksta grāmata Latvija skaitļos un faktos, kas tiek padota no rokas rokā

_______________________________________

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

savu dzimšanas dienu svinēs “Zelta pasaku” noskaņās!

23. martā (2017) plkst. 15.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (Juglas ielā 14, Rīgā) notiks dzimšanas dienas svinības, kas noritēs nule reproducētās audiogrāmatas “Zelta pasakas” noskaņās. To ielasījuši bibliotēkas darbinieki ar mērķi sagādāt dāvanu savai Bibliotēkai 55 gadu jubilejā. Starp grāmatas ielasītājiem ir arī kāda neredzīga darbiniece. Dzimšanas dienā būs arī redzes invalīdiem pielāgota izstāde par bibliotēkas 55 darba gadiem, t.sk., ieskats bibliotēkas logo izveides pirmsākumiem.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka 23. martā pulksten 15.00 aicina apmeklēt bibliotēkas lasītavu Rīgā, kur mīļā un draudzīgā gaisotnē tiks atzīmēta bibliotēkas 55 gadu jubileja. Par godu tai, bibliotēkas darbinieki ir ielasījuši jaunu audiogrāmatu “Zelta pasakas”, viena no kurām ir arī neredzīga darbiniece, kas stāstu ierunāja, lasot tekstu Braila rakstā ar pirkstiem.

Dzimšanas dienas moto ir: Viss sākas ar pasakām! Ikviena izglītota cilvēka dzīve sākas ar bērnībā vecāku priekšā lasītām pasakām, vēlāk tās jau lasīja pats, bet noslēgumā tās jau tiek lasītas priekšā saviem bērniem. Pasakas ir arī fantāzijas un radošās domāšanas attīstības pamatā. Jo vairāk tiek lasītas pasakas, jo bagātīgāka un inovatīvāka iztēle piemīt cilvēkam.

Dzimšanas dienas ietvaros bibliotēkā tiek atklāta arī izstāde “Latvijas Neredzīgo bibliotēkai — 55”. Šoreiz tā ir pielāgota arī neredzīgiem izstādes apmeklētājiem, jo tās svarīgo informāciju var noklausīties audio ierakstā. Tāpat interesi izraisa iespēja iepazīties kā tapa bibliotēkas logo.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Bite

Dzimšanas dienas vadītāja

Plakāts "Latvijas Neredzīgo bibliotēkai 55"

_______________________________________

Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina uz paneļdiskusiju

“Zini savas tiesības”

22. martā (2017) plkst. 15.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (Juglas ielā 14, Rīgā) notiks paneļdiskusija “Zini savas tiesības”, kurā piedalīsies Tiesībsarga birojs, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Juridiskās palīdzības administrācija. Sadarbībā ar Tiesībsarga biroju Latvijas Neredzīgo bibliotēka ir iesaistījusies informācijas par personu ar invaliditāti tiesībām nodrošināšanā viņiem pieejamā formātā. Paneļdiskusijas ietvaros notiks pirmo šādu izdevumu prezentēšana audioformātā, palielinātajā un Braila rakstā.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka 22. martā pulksten 15.00 aicina apmeklēt bibliotēkas lasītavu Rīgā, kur notiks paneļdiskusija “Zini savas tiesības”. Diskusijā piedalīsies Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juriskonsulte Anete Ilves, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Dace Āķe un Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Ilona Bērzkalne.

Paneļdiskusijā plānots apskatīt tādas tēmas kā:

  • TIESĪBSARGA BIROJA FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI
  • KIBERMOBINGS — KĀ TO IDENTIFICĒT UN KĀ PRET TO CĪNĪTIES. Mobings skolā un e-vidē — kā tas izpaužas un kā pret to cīnīties, lai sevi pasargātu. Kur vērsties pēc palīdzības?
  • VALSTS NODROŠINĀTĀ JURIDISKĀ PALĪDZĪBA. Kam ir tiesības to saņemt un kādās lietās tā tiek piešķirta?

Noslēgumā apmeklētāji varēs speciālistiem uzdot jautājumus.

 

Paneļdiskusijas mērķis ir iepazīstināt personas ar invaliditāti ar viņu tiesībām, izglītot par iespējām saņem palīdzību, kā arī informēt par iespēju cilvēkiem, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu saņemt nepieciešamo informāciju viņiem pieejamā formātā. Tāpēc pasākuma laikā notiks arī astoņu dažādu informatīvo materiālu audioformātā, palielinātajā un Braila rakstā prezentācija.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Bite

Paneļdiskusijas “Zini savas tiesības” vadītāja

Tālr.: 67522131

Plakāts “Zini savas tiesības”

__________________________________________________________

Lāčplēša dienu ar svecīšu nolikšanu un lāpu gājienu atzīmēs arī Strazdumuižā!

Šogad pirmo reizi Strazdumuižas vēsturē Juglā notiks Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un svecīšu nolikšana. Pasākums notiks 11. novembrī no plkst. 14.00 līdz 19.00. To organizē Latvijas Neredzīgo bibliotēka, kas savā pagalmā Juglas ielā 14, būs izveidojusi īpašus “uguns torņus”, kuros ikviens Brīvības cīņu varoņu godinātājs varēs novietot aizdegtu svecīti, sildīties pie ugunskura un, dzerot karstu tēju, klausīties GUNĀRA MEIJERA koncertu. Par patriotisko noskaņojumu rūpēsies filmas «Rīgas sargi» režisors un komponists AIGARS GRAUBA un Bruņoto spēku rezerves virsseržants un Garkalnes jaunsargu vienības sabiedriskais instruktors ZIEDONIS LOČMELIS.

 

Katru gadu Lāčplēša dienā, atzīmējot Latvijas uzvaru pār bermontiešiem, vairākās Rīgas vietās tiek organizēti lāpu gājieni, cilvēki vienojas kopīgā svecīšu nolikšanā, kā arī tiek rīkoti patriotiski koncerti un skatītas filmas. Tomēr līdz šim šādas aktivitātes nenotika Strazdumuižā, kaut arī vēsturiski šī vieta ir zīmīga ar 1919. gada 3. jūlijā noslēgto Strazdumuižas pamieru par karadarbības pārtraukšanu starp Igaunijas armiju un Cēsu kaujās sakauto Niedras valdības Baltijas landesvēru un Dzelzsdivīziju.

Tāpēc šogad Latvijas Neredzīgo bibliotēka ir nolēmusi, Latvijas 100-gades gaidās, aizsākt Strazdumuižā jaunu Lāčplēša dienas tradīciju — Svecīšu aizdegšana Strazdumuižā. Tās mērķis ir dot iespēju tiem Strazdumuižas patriotiem, kuriem nav iespējas doties pie Svecīšu sienas 11. novembra krastmalā vai uz Brāļu kapiem, lai godinātu Brīvības cīņās kritušos karavīrus, to darīt tepat Strazdumuižā.

Pasākums «SVECĪŠU AIZDEGŠANA STRAZDUMUIŽĀ» notiks 11. novembrī no plkst. 14.00 līdz 18.00. Savukārt svecīšu nolikšana turpināsies līdz 19.00

Pasākuma programmā ietilps:

  • plkst. 14.00 Filmas “RĪGAS SARGI” seanss (bibliotēkas lasītavā Juglas ielā 14), pirms seansa tikšanās ar režisoru AIGARU GRAUBU.
  • plkst. 17.00 sāksies Lāpu gājiens no Strazdumuižas parka (Braila iela 5) uz bibliotēku (Juglas iela 14), svecīšu aizdegšana “Uguns torņos”. Lāpas un svecītes varat līdzi ņemt paši vai saņemt tos uz vietas.
  • plkst. 17.30 sāksies Atceres koncerts. Piedalīsies bijušais karavīrs, dzejnieks un aktieris ZIEDONIS LOČMELIS, mūziķis GUNĀRS MEIJERS, dziedātājs EDIJS FUKSIS.

Pasākuma laikā bez maksas būs pieejama karsta tēja, svecītes, lāpas un informatīvie materiāli par bibliotēkas krājumā pieejamām grāmatām Braila rakstā un audio formātā, kurās ir pieminēti vēsturiskie notikumi Latvijā laika posmā no 1918. līdz 1920. gadam.

Pasākumu atbalsta: Rīgas dome.

Plakāts "SVECĪŠU AIZDEGŠANA STRAZDUMUIŽĀ"

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Bite

«Svecīšu aizdegšana Strazdumuižā» producente

tel.: 67522131, mob.t.: 29137112

gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv

 

____________________________________________________________________

Dainis Īvāns kopā ar redzes invalīdiem dalīsies atmiņās

par barikāžu laika notikumiem

Piektdien, 14. oktobrī (2016), plkst. 12.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lasītavā Rīgā, Juglas ielā 14, notiks informatīvs pasākums «BALTĀ SPIEĶA DZIESMA 2016», kuras galvenā tēma būs «Barikādēm — 25». Pasākumā piedalīsies bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns un LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.

Atzīmējot Barikāžu 25. gadskārtu un ar tām saistītās grāmatas “Janvāra hronika. LR Augstākās Padomes barikāžu laika preses relīzes” (oriģinālizdevējs LR Saeima) reproducēšanu Braila rakstā, 14. oktobrī (2016) plkst. 12.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (Juglas ielā 14) notiks tikšanās ar bijušo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju Daini Īvānu un LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju Aiju Barču.

Tikšanās laikā tiks runāts par barikāžu laika notikumiem, kas lielai tautas daļai ir bijuši gan zināmi, gan arī vēl neizpausti. Tiks lasītas jaunajā grāmatā iekļautās tā laika preses relīzes, kā arī runāts par patriotiskās audzināšanas nozīmību mūsdienās.

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Bite

«Baltā spieķa dziesma 2016» producente

tel.: 67522131, mob.t.: 29137112;

gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv

Plakāts "Baltā spieķa dziesma 2016"

_________________________________

Braila raksta nodaļas 10 gadu jubilejas ietvaros 2. novembrī (2015) bibliotēkas lasītavā notika nodaļas darbu analīze

Šajā dienā notika darbinieku tikšanās ar Braila raksta nodaļas sadarbības partneriem, atbalstītājiem, brīvprātīgajiem un bijušajiem darbiniekiem:

  • analizējām 10 gadu laikā paveikto,
  • iepazināmies ar statistiskajiem datiem,
  • identificējām nākotnes mērķus,
  • godinājām tos darbiniekus, kuri ir devuši lielu ieguldījumu nodaļas darbā pat, ja to neparedz amata apraksti.

Tikšanos īpašu padarīja balvas “Par mūža ieguldījumu neredzīgo raksta grāmatu izdošanā” pasniegšana. To saņēma Braila raksta nodaļas ilggadējais Braila raksta galvenais redaktors Ivars Ozoliņš. Viņš neredzīgo raksta grāmatu izdošanas jomā strādā jau 55 gadus un ir šī darba profesionālis. Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu Ivaram pasniedza Bibliotēku un arhīvu nodaļas vadītājs Jānis Turlajs.

Savukārt nodaļai par 10 darba gados sasniegto, dāvanā KM pasniedza grāmatu “Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts”.

____________________________

“Latvijas Neredzīgo bibliotēka” ir vienīgā bibliotēka Latvijā, kas pati izdod grāmatas sava krājuma papildināšanai, jo tai ir sava tipogrāfija ar Braila raksta redakciju un Skaņu ierakstu studija. Šīs grāmatas ir gan Braila rakstā, gan palielinātā drukā, gan audioformātā.

Par Braila raksta grāmatām rūpējas īpaši izveidota struktūrvienība — Braila raksta nodaļa —, kas piedāvā arī dažādas izbraukuma aktivitātes (tikšanās ar audzēkņiem mācību iestādēs, demonstrējot tehniskos palīglīdzekļus un Braila raksta grāmatas) un seminārus par Braila rakstu un tā pielietojumu Latvijā un pasaulē.

 

Ja arī jūs vēlaties, lai mūsu bibliotēka aizbrauktu pie jums ciemos, tad sazinieties ar Braila raksta nodaļas vadītāju Guntu Biti (67522131, 29137112) un mēs garantējam interesantu un izglītojošu tikšanos.