Presei/Raksti

2018.gada 9.aprīlī

Informācija masu medijiem

Pirmās apvienotās grāmatas Braila rakstā un audio formātā

“Pirāts Džons un karaļa karavīri” atvēršanas svētki!

Trešdien, 11. aprīlī, plkst. 13.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (Rīgā, Strazdumuižas ielā 80) notiks Raimonda Trūpa bērnu grāmatas Braila rakstā „Pirāts Džons un karaļa karavīri” atvēršanas svētki. Pie neredzīgiem lasītājiem tā nonāks Braila rakstā ar pasakas audioieraksta pielikumu. Turklāt šī grāmata būs īpaša arī ar to, ka pirmo reizi Braila raksta grāmatu izdošanas vēsturē tās vāku rotās oriģinālizdevuma zīmējums.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka 11. aprīlī pulksten 13.00 aicina apmeklēt bibliotēkas lasītavu Rīgā Strazdumuižas ielā 80, lai iepazītos ar jaunu un interesantu grāmatu Braila rakstā. Tā ir Raimonda Trūpa pirmā izdotā grāmata bērniem „Pirāts Džons un karaļa karavīri”, kas nu reproducēta Braila rakstā ar audioieraksta pielikumu, kurā pasaku lasa pats autors.

Pasākuma laikā notiks tikšanās ar autoru un viņa dēlu, kurš bijis par iedvesmas avotu grāmatas tapšanai. Atvēršanas svētkos piedalīsies arī māksliniece Baiba Līmane, kas ir netipiski Braila raksta grāmatām, jo parasti oriģinālizdevumu zīmējumi netiek izmantoti. Māksliniece ar prieku piekrita sadarbībai ar bibliotēku un deva atļauju viņas ilustrāciju izmantot Braila rakstā reproducētās grāmatas vāka izveidei.

Uz šiem svētkiem tiek aicināti ikviens — gan liels, gan mazs, jo pasaku lasītāji nekad nenoveco. Turklāt šī pasaka būs īpaši interesanta un raisīs gan pārdomas, gan radīs daudz jautājumu. Bibliotēkas kolektīvs būs sagatavojis arī našķu lādi, no kuras cienāties varēs mazie lasītāji.

Informējam, ka pasākuma laikā notiks fotografēšana un vēlāk bildes tiks publicētas bibliotēkas mājaslapā un bibliotēkas sociālo tīklu profilos. Ja nevēlaties, lai jūs tiktu fotografēts, lūgums pirms pasākuma par to informēt rīkotājus.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Bite

Braila raksta nodaļas vadītāja

67522131

___________________________________

Latvijas Neredzīgo bibliotēka 2018.gadu uzsākusi jaunajās telpās Rīgā, Strazdumuižas ielā 80.

Lai arī cik mīļas un pierastas bija iepriekšējās mājas Strazdumuižas ēkā Juglas ielā 14, Rīgā, tomēr bibliotēkai bija jārod cita vieta darbības turpināšanai, jo senā ēka bija kļuvusi nedroša turpmākai izmantošanai. Ļoti ceram pēc dažiem gadiem atgriezties savā iepriekšējā vietā, bet jau atjaunotā, modernizētā un katram lietotājam pieejamā ēkā, bibliotēkā, kas kultūras mantojumu, gan ēkas vēsturisko, gan literāro, saglabātu un darītu pieejamu saviem lasītājiem.

Šobrīd bibliotēka jau pilnvērtīgi darbojas jaunajās telpās, kas atrodas aptuveni piecu minūšu gājiena attālumā no iepriekšējās atrašanās vietas.

Latvijas ģerbonis. Zem tā uzraksts "Kultūras ministrija"

Pateicoties Kultūras ministrijas piešķirtajam finansējumam, bija iespējams veikt bibliotēkas pārcelšanu un telpu pielāgošanu visām vajadzībām. Ēkas pirmajā stāvā ir iekārtotas lasītāju apkalpošanas zāles ar jaunu inventāru, grāmatu krājums ir izvietots lasītājiem ērti pieejamos plauktos, kā arī ir labiekārtots “bērnu stūrītis” mazākajiem lasītājiem. Daļa bibliotēkas krājuma ir pārvesta uz Nacionālās bibliotēkas krātuvi Silakrogā.

LNerB abonementsLNerB lasītava Rīgā

Bibliotēkas administrācija un pārējās nodaļas atrodas ēkas 3.stāvā. Šeit notiek arī iespieddarbu reproducēšana bibliotēkas mērķauditorijai piemērotajos formātos: Braila rakstā, palielinātā drukā un audioformātā. No jauna izbūvētajā Skaņu ierakstu studijā turpinās grāmatu un žurnālu ielasīšana. Jaunajās telpās nodrošināta ugunsdrošības prasībām atbilstoša ugunsgrēka atklāšanas sistēma un apsardzes signalizācija.

Bibliotēkas pārcelšanās laiks bija grūts visiem darbiniekiem, bet jo īpaši bibliotēkas direktorei. Tieši viņas lietu skatījums, organizēšanas prasme un neizsīkstošā enerģija ļāva paveikt šo sarežģīto procesu neilgā laika periodā. Bibliotēkas kolektīvs, iedvesmojoties no savas vadītājas, ir mobilizējies un saliedējies, un jaunajā gadā gatavs jauniem mērķiem un izaicinājumiem.

Rudenī būsim gatavi bibliotēkas akreditācijai!

_______________________________________

Kultūras mantojums

Braila rakstā tiek pārcelts uz citām telpām

Šogad Latvijas Neredzīgo bibliotēka Rīgā Juglas ielā 14 uz laiku tiek pārcelta uz citām telpām Strazdumuižas ielā 80. Lielie darbi padarīti, atlikusi pēdējā Braila raksta un palielinātās drukas grāmatu krājuma daļa, ko nepieciešams pārvietot. Latvijas Neredzīgo bibliotēkā ir vienīgais nacionālais Braila raksta grāmatu krājums, tāpēc aicinām patriotu nedēļas otrdienā, 14. novembrī, plkst. 11.00 piedalīties GRĀMATU DRAUGU ĶĒDĒ, lai bibliotēka varētu noslēgt krājuma pārcelšanu un pēc iespējas ātrākā laikā atsākt mērķauditorijas bibliotekāro apkalpošanu. Braila raksta grāmatu draugu ķēdē nepieciešami ne mazāk kā 300 brīvprātīgie.

Bibliotēka dibināta 1962. gadā un kopš tā laika ir izveidojies plašs pielāgotās literatūras klāsts ar vairāk nekā 150 000 vienībām. Lielākā daļa no tām, sakarā ar telpu maiņu un pamatojoties uz sadarbības līgumu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), ir jau pārceltas uz LNB krātuvi Silakrogā. Atlikusī daļa uzglabāsies jaunajās telpās Strazdumuižas ielā 80. Starp tām ir arī unikālās (retās) Braila raksta grāmatas, kas izdotas 19. gs. Šī krājuma daļa nekur citur Latvijā nav uzkrāta, tāpēc jo īpaši svarīgi ir tās saglabāšana nākošajām paaudzēm.

Grāmatu krājuma pārcelšanai uz jaunajām telpām bibliotēka 14. novembrī plkst. 11.00 organizēs Braila raksta grāmatu ķēdi, kas palīdzēs no rokas rokā nodot gan seno, gan mūsdienu Braila raksta grāmatu krājumu. Ķēdes garums ir vairāk nekā 300 metru, tāpēc ērtākai grāmatu padošanai bibliotēkai nepieciešams piesaistīt vismaz 300 palīgus. Pirmā grāmata, ar ko sāksies ķēde būs pirmā ar roku Braila rakstā pārrakstītā grāmata — Augusts Deglavs “Pastarā diena. Stāsts iz tautas dzīves”, kas latviešu valodā izdota 1899. gadā. Tas tiks darīts, godinot latviešu valodas Braila raksta alfabētu, kam šogad aprit 95 gadi.

Bibliotēka darbu ar savu primāro auditoriju plāno atsākt 21. novembrī, tādēļ aicinām ikvienu piedalīties šajā svarīgajā grāmatu ķēdē.

Sīkāka informācija par Grāmatu ķēdi varat saņemt sazinoties ar “ķēdes” koordinatori Guntu Biti tel. 67522131, mob.t. 29137112, e-pasts gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv.

Lūgums par iespēju piedalīties Grāmatu draugu ķēdē un dalībnieku skaitu paziņot līdz 10. novembrim.

 

Īsumā par bibliotēku

Latvijas Neredzīgo bibliotēka (turpmāk — bibliotēka) ir LR Kultūras ministrijas pakļautībā esoša kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības misija ir uzlabot dzīves kvalitāti un nodrošināt cilvēktiesības brīvi un neierobežoti saņemt kvalitatīvu informāciju personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām, darbojoties kā izglītības, kultūras un sociālās integrācijas centram, nodrošinot pieejamību kultūras mantojumam, daudzpusīgiem pakalpojumiem un veicot informācijas reproducēšanu piemērotā veidā — audioformātā, palielinātā drukā un Braila rakstā. Papildus tiešajiem pienākumiem, bibliotēka ir vienīgā organizācija, kas veic unikālo (reto) iespieddarbu Braila rakstā uzkrāšanu un saglabāšanu kā vēstures liecības par Braila raksta grāmatu attīstības vēsturi.

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Bite

Braila raksta grāmatu ķēdes koordinatore

tel.: 67522131, mob.t.: 29137112

gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv

www.neredzigobiblioteka.lv

Attēlā Braila raksta grāmata Latvija skaitļos un faktos, kas tiek padota no rokas rokā

_______________________________________

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

savu dzimšanas dienu svinēs “Zelta pasaku” noskaņās!

23. martā (2017) plkst. 15.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (Juglas ielā 14, Rīgā) notiks dzimšanas dienas svinības, kas noritēs nule reproducētās audiogrāmatas “Zelta pasakas” noskaņās. To ielasījuši bibliotēkas darbinieki ar mērķi sagādāt dāvanu savai Bibliotēkai 55 gadu jubilejā. Starp grāmatas ielasītājiem ir arī kāda neredzīga darbiniece. Dzimšanas dienā būs arī redzes invalīdiem pielāgota izstāde par bibliotēkas 55 darba gadiem, t.sk., ieskats bibliotēkas logo izveides pirmsākumiem.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka 23. martā pulksten 15.00 aicina apmeklēt bibliotēkas lasītavu Rīgā, kur mīļā un draudzīgā gaisotnē tiks atzīmēta bibliotēkas 55 gadu jubileja. Par godu tai, bibliotēkas darbinieki ir ielasījuši jaunu audiogrāmatu “Zelta pasakas”, viena no kurām ir arī neredzīga darbiniece, kas stāstu ierunāja, lasot tekstu Braila rakstā ar pirkstiem.

Dzimšanas dienas moto ir: Viss sākas ar pasakām! Ikviena izglītota cilvēka dzīve sākas ar bērnībā vecāku priekšā lasītām pasakām, vēlāk tās jau lasīja pats, bet noslēgumā tās jau tiek lasītas priekšā saviem bērniem. Pasakas ir arī fantāzijas un radošās domāšanas attīstības pamatā. Jo vairāk tiek lasītas pasakas, jo bagātīgāka un inovatīvāka iztēle piemīt cilvēkam.

Dzimšanas dienas ietvaros bibliotēkā tiek atklāta arī izstāde “Latvijas Neredzīgo bibliotēkai — 55”. Šoreiz tā ir pielāgota arī neredzīgiem izstādes apmeklētājiem, jo tās svarīgo informāciju var noklausīties audio ierakstā. Tāpat interesi izraisa iespēja iepazīties kā tapa bibliotēkas logo.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Bite

Dzimšanas dienas vadītāja

Plakāts "Latvijas Neredzīgo bibliotēkai 55"

_______________________________________

Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina uz paneļdiskusiju

“Zini savas tiesības”

22. martā (2017) plkst. 15.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (Juglas ielā 14, Rīgā) notiks paneļdiskusija “Zini savas tiesības”, kurā piedalīsies Tiesībsarga birojs, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Juridiskās palīdzības administrācija. Sadarbībā ar Tiesībsarga biroju Latvijas Neredzīgo bibliotēka ir iesaistījusies informācijas par personu ar invaliditāti tiesībām nodrošināšanā viņiem pieejamā formātā. Paneļdiskusijas ietvaros notiks pirmo šādu izdevumu prezentēšana audioformātā, palielinātajā un Braila rakstā.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka 22. martā pulksten 15.00 aicina apmeklēt bibliotēkas lasītavu Rīgā, kur notiks paneļdiskusija “Zini savas tiesības”. Diskusijā piedalīsies Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juriskonsulte Anete Ilves, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Dace Āķe un Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Ilona Bērzkalne.

Paneļdiskusijā plānots apskatīt tādas tēmas kā:

  • TIESĪBSARGA BIROJA FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI
  • KIBERMOBINGS — KĀ TO IDENTIFICĒT UN KĀ PRET TO CĪNĪTIES. Mobings skolā un e-vidē — kā tas izpaužas un kā pret to cīnīties, lai sevi pasargātu. Kur vērsties pēc palīdzības?
  • VALSTS NODROŠINĀTĀ JURIDISKĀ PALĪDZĪBA. Kam ir tiesības to saņemt un kādās lietās tā tiek piešķirta?

Noslēgumā apmeklētāji varēs speciālistiem uzdot jautājumus.

 

Paneļdiskusijas mērķis ir iepazīstināt personas ar invaliditāti ar viņu tiesībām, izglītot par iespējām saņem palīdzību, kā arī informēt par iespēju cilvēkiem, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu saņemt nepieciešamo informāciju viņiem pieejamā formātā. Tāpēc pasākuma laikā notiks arī astoņu dažādu informatīvo materiālu audioformātā, palielinātajā un Braila rakstā prezentācija.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Bite

Paneļdiskusijas “Zini savas tiesības” vadītāja

Tālr.: 67522131

Plakāts “Zini savas tiesības”

__________________________________________________________

 

“Latvijas Neredzīgo bibliotēka” ir vienīgā bibliotēka Latvijā, kas pati izdod grāmatas sava krājuma papildināšanai, jo tai ir sava tipogrāfija ar Braila raksta redakciju un Skaņu ierakstu studija. Šīs grāmatas ir gan Braila rakstā, gan palielinātā drukā, gan audioformātā.

Par Braila raksta grāmatām rūpējas īpaši izveidota struktūrvienība — Braila raksta nodaļa —, kas piedāvā arī dažādas izbraukuma aktivitātes (tikšanās ar audzēkņiem mācību iestādēs, demonstrējot tehniskos palīglīdzekļus un Braila raksta grāmatas) un seminārus par Braila rakstu un tā pielietojumu Latvijā un pasaulē.

 

Ja arī jūs vēlaties, lai mūsu bibliotēka aizbrauktu pie jums ciemos, tad sazinieties ar Braila raksta nodaļas vadītāju Guntu Biti (67522131) un mēs garantējam interesantu un izglītojošu tikšanos.