Bibliogrāfiskais rādītājs

LNerB Bibliogrāfiskais rādītājs

Bibliogrāfiskais rādītājs adresēts plašam interesentu lokam. Apkopotā informācija par LNerB darbību ir noderīga bibliotēkas lasītājiem, darbiniekiem, skolēniem un studentiem, kā arī ikvienam interesentam.

Bibliogrāfiskā rādītāja mērķis — izveidot apkopojošu bibliogrāfisko rādītāju par Latvijas Neredzīgo bibliotēku.

Hronoloģiskais aptvērums no 1962. gada līdz 2012. gadam.