Vakances

Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina darbā uz nenoteiktu laiku

Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāju Rīgā

Galvenie amata pienākumi:

1. Plānot, organizēt un pārraudzīt nodaļas darbu.

2. Koordinēt nodaļas darbinieku darbu, nodrošinot nepārtrauktu lietotāju bibliotekārās apkalpošanas procesu.

3. Nodrošināt lietotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu:

 • Veikt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu bibliotēkā un ar bibliotēkas transportu;
 • Sniegt informāciju un uzziņas, izmantojot bibliotēkas krājumu, elektroniskās datu bāzes u.c. elektroniskos resursus;
 • Strādāt ar lasītāju apkalpošanas elektronisko programmu;
 • Sniegt priekšā lasīšanas pakalpojumus.

4. Organizēt darbu ar Lasītāju apkalpošanas nodaļas krājumu:

 • Veikt krājuma uzskaiti, uzturēt krājumu kārtībā;
 • Veikt iespieddarbu un audiovizuālo dokumentu atlasi un izslēgšanu no krājuma;
 • Nodrošināt krājuma vizuālo noformējumu;
 • Piedalīties bibliotēkas krājuma inventarizācijā.

5. Organizēt literatūru un bibliotēku popularizējošus pasākumus u.c. aktivitātes lasītājiem;

6. Organizēt audiožurnāla “Doma” sagatavošanu un ielasīšanu.

7. Sagatavot nodaļas darba atskaites.

8. Celt savu profesionālo zināšanu līmeni tālākizglītības pasākumos.

9. Piedalīties bibliotēkas pasākumu organizēšanā.

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • pieredze bibliotekārajā darbā vismaz 3 gadi;
 • svešvalodas zināšanas – angļu;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu;
 • Atalgojumu bruto – no 900 EUR

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: administracija@neredzigobiblioteka.lv ar norādi “Vakance-nodaļas vadītājs” vai iesniegt personīgi Strazdumuižas ielā 80, Rīgā, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 3.stāvā 325. kabinetā līdz 2018.gada 22.janvārim.

Papildu informācija pa tālr.67531748.