Lasītāju klubiņa otrā tikšanās

24. maijā bibliotēkā Rīgā pulcējās “Lasītāju klubiņa” biedri. Tikšanās izvērtās ļoti skanīga un iedvesmojoša.

Džons Raskins teicis: “Visas grāmatas iedalāmas divās grupās: tādās, kas noder tikai vienai stundai, un tādās, kas noder visam mūžam.” Šoreiz par tām, kas noder visam mūžam, pār tām vismīļākajām.

Sasēduši draudzīgā aplī, dalībnieki apsprieda savas mīļākās grāmatas, runāja par to, kur un kā rast iedvesmu saviem garadarbiem, dalījās savā daiļradē, lasot pašu sacerētu dzeju, un dziedāja skanīgas dziesmas.

Platons reiz apgalvoja, ka “magnēta spēks tiek nodots no dzelzs dzelzij līdzīgi tam, kā mūzas radīta iedvesma caur dzejnieku un aktieri tiek nodota klausītājam”. Un viņam bija taisnība. Paldies par iedvesmu!

Par Lasītāju klubiņa otro tikšanos varat lasīt arī LNerB bezmaksas avīzītes “Bazūne” 2017. gada jūnija numurā.

Uz drīzu tikšanos!

Attēlā grāmatu klubiņa otrā tikšanās 2017. gada 24. maijā bibliotēkas lasītavā Rīgā

FOTO: Liene Jēkabsone