Baltā galdauta svētki kopā ar Knutu Skujenieku

Turpinot pagājušajā gadā aizsākto Latvijas simtgades tradīciju, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lasītavā Rīgā 2017.g. 3.maija pēcpusdienā tika svinēti Baltā galdauta svētki par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai. Svētkos piedalījās dzejnieks Knuts Skujenieks, lai runātu par dzeju un dzīvi tikko Braila rakstā reproducētā dzejas krājuma “Mūsu dzīve nokalpotā” noskaņās. Tikšanās ar dzejnieku pulcēja kuplu skaitu bibliotēkas lasītāju, apliecinot, ka Knuta Skujenieka dzeja ir latviešu sirdīm īpaši tuva un mīlēta.

Fotogrāfijā attēlota Knuta Skujenieka viesošanās Latvijas Neredzīgo bibliotēkā

Foto: Ieva Velde