Tiflo krājuma papildinājums

Marta beigās LNerB Tifloloģijas krājums ir papildinājies ar 3 izdevniecības „RAKA” grāmatām no sērijas „Pedagoģiskā bibliotēka”.

Andas Kauliņas un Sarmītes Tūbeles grāmatā „Lasīšanas traucējumi” (2012) un Sarmītes Tūbeles un Judītes Lūses grāmatā „Ja skolēns raksta nepareizi…” (2012) ir ieteikumi, ko darīt, ja bērnam ir specifiski lasīšanas traucējumi vai problēmas ar pareizrakstību. Pedagoģijā skolotāji bieži saskaras ar skolēniem, kuriem, neskatoties uz augsti attīstītu intelektu, kā arī mācību procesā ieguldīto darbu, tomēr ir grūtības iemācīties tekoši lasīt vai pareizi rakstīt. Eiropā dislekslija un disgrafija ir ļoti aktuāla problēma. Latvijā specifiskie lasīšanas traucējumi (disleksija) un problemātiskā pareizrakstība (disgrafija) ir vēl maz pētīti, taču abu grāmatu autori sniedz padomus vecākiem, pedagogiem, logopēdiem un lasītājiem, kā analizēt un risināt šīs problēmas. Autori iesaka meklēt programmas sadarbībā speciālistiem, skolotājiem un vecākiem, kā palīdzēt bērnam. Galvenais šajā procesā ir darboties kopā, būt pacietīgiem, ticēt bērna spējām un atbalstīt viņu, bet nekādā gadījumā nedrīkst bērnu rāt un kaunināt.

Skaidrītes Liepiņas grāmatā „Speciālā psiholoģija” (2008-otrais papildinātais izdevums) ir aprakstīta to bērnu psiholoģija, kuru intelektuālās darbības traucējumu pamatā ir garīgā atpalicība un demence. Tāpat arī ir aplūkotas attīstības atpalicības pakāpes un to biežāk sastopamie cēloņi. Autore sniedz ieteikumus šo traucējumu korekcijai. Grāmatā ir aplūkotas ģimenes audzināšanas, bērnu izglītošanas un integrācijas problēmas vispārizglītojošajās skolās, kā arī iezīmētas galvenās prasības speciālajiem pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un psihologiem.

Grāmatas noderēs pedagogiem, pedagoģisko nodaļu studentiem, bērnu vecākiem un visiem, kas ir ieinteresēti darbā ar bērniem, kam ir disleksija, disgrafija vai garīgās attīstības traucējumi.

 

Materiālu sagatavoja Dzintra Isajeva,

Metodikas nodaļas vec. bibliotekāre