Īss ieskats vēsturē

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiālbibliotēka darbu sāka 1978. gada 1. decembrī. Doma par bibliotēkas filiāles atvēršanu Ventspilī bija izauklēta jau sen. Neredzīgo biedrības Ventspils starprajonu valdes priekšsēdētājs Valfrīds Feldmanis un inspektore Aija Vesele daudz domāja par bibliotēkas filiāles atvēršanu Ventspils un Talsu pilsētu un abu rajonu redzes invalīdiem, jo tā ir labākā rehabilitācija kultūras jomā. Tika meklēta bibliotēkas filiāles vadītāja, kura būtu atbilstoša šim darbam.

Un tā Ventspils zinātniskajā bibliotēkā tika atrasta atbilstoša kandidatūra šim darbam – Dzidra Uzpils. Bibliotēkas vajadzībām tika izbrīvētas divas telpas, kuras bija jāremontē, jāgaida plaukti u.c. nepieciešamais inventārs. Bija jāslēdz līgums par remonta veikšanu ar celtniecības organizāciju.

Ar Ventspils starprajonu valdes un Republikāniskās neredzīgo bibliotēkas atbalstu tika paveikts remonts un bibliotēkas telpas sakārtotas darbam. Darbs tika sākts no 0 punkta. Liepājas filiāle aizveda uz laiku lietošanai lentes 204 nosaukumus, kas sastādīja 980 vienības.

1979. gadā 22. jūnijā bibliotēkai tiek nodota atsevišķa neliela mājiņa ar divām istabām. Šajās telpās tā darbojās līdz 1995. gada novembrim.

No 1995. gada novembra Ventspils fifliālbibliotēka atrodas Baldones ielā 16. Kopā ar Neredzīgo biedrības Ventspils teritoriālo organizāciju un to vada Latvijas Neredzīgo biedrības Ventspils teritoriālās organizācijas valdes priekšsēdētāja Aija Vesele.

2008. gadā bibliotēka tika pārvietota uz jaunām telpām pretī biedrības ēkai.

No 2011. gada jūnija bibliotēku vada bibliotekāre Santa Šepetauska.

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiālbibliotēka 2004. gada 20. jūlijā tika reģistrēta bibliotēku reģistrā.

  1. gada 11.decembrī Latvijas Republikas Kultūras Ministrija piešķīra Vietējās nozīmes bibliotēkas statusu .

Uz 2018. gadu bibliotēkā ir reģistrēti 104 lasītāji.

Bibliotēkas krājumā ir 3302  vienības dažādu formātu  izdevumi.