Īss ieskats vēsturē

• Liepājas filiālbibliotēka dibināta 1965. gada 3. janvārī;

• pirmā filiāles vadītāja bija Aina Bokuma (līdz 1988. gadam);

• pirmā atrašanās vieta bija pilsētas centrā 40m2 platībā Siena ielā pagraba telpās;

• lai operatīvāk apkalpotu Liepājas Mācību ražošanas uzņēmumā strādājošos un pilsētas nomalē dzīvojošos redzes invalīdus, Liepājas izpildkomiteja piešķīra telpas pilsētas ziemeļdaļā Krūmu ielā un pilsētas dienviddaļā – Ezerkrasta rajonā dzīvojamās ēkas Dunikas ielā 1 divās ratiņtelpās;

• līdz 1989. gadam bibliotēka atradās trīs dažādās vietās;

• 1970. Gadā piešķirta otra štata vienība;

• 1989. Gadā Latvijas Neredzīgo biedrības Liepājas Mācību ražošanas uzņēmums uzcēla jaunu administratīvo korpusu Suvorova (Ganību) ielā 197/205, kurā bibliotēkai piešķīra jaunas, plašas telpas;

• salīdzinot ar citām filiālēm, Liepājā bieži mainījušies bibliotekāri, kopā četrpadsmit;

• 2008. gadā Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros bibliotēkā ienāk jaunās informācijas tehnoloģijas, kas pielāgotas neredzīgiem un vājredzīgiem lietotājiem;

• 2012. gadā bibliotēka saņem pirmo akreditācijas apliecību.