Pasākumi

17. oktobrī Jelgavas filiālbibliotēka kopā ar Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas TO pasākuma “Pamani mani baltu” ietvaros atzīmēja Starptautisko Balto spieķa dienu, kurā piedalījās biedrības biedri, bibliotēkas lasītāji un viesi.

Oktobris ir kā atskaites punkts un Baltā spieķa diena tiek svinēta vērienīgi, izceļot nozīmīgākās cilvēku ar redzes problēmām aktivitātes. Sanākušos “uzrunāja” radošo mākslas darbu izstādes, kurās likts akcents uz dažādu siluetu mākslas darbu radīšanu, savukārt ar dziesmām klātesošos priecēja biedrības ansamblis. Ar zīmējumu izstādi “”Paralēlā pasaule.” Militārās tehnikas vēsture zīmējumos, kas tapuši no 1988. – 1995. gadam” Jelgavas filiālbibliotēku pārstāvēja lasītājs un biedrības biedrs Ivs Vaļģis. Šo izstādi bibliotēkas telpās iespējams aplūkot līdz pat oktobra beigām.

Pasākuma laikā svinīgi tika atklāta Latvijas Neredzīgo bibliotēkas fotoizstāde “Klusie vēstures veidotāji”, kas ir daļa no projekta, kurā izdota grāmata audio formātā, palielinātajā drukā un Braila rakstā. Tajā tiek godinātas 30 ievērojamas personības, kuras sniegušas lielu ieguldījumu dažādās sabiedrības darbības jomās, veicinot Latvijas neredzīgo kopienas attīstību. Fotoizstādi var aplūkot līdz 8. novembrim Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16 Jelgavā 3. stāva foajē.

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

26. septembrī LNerB Jelgavas filiālbibliotēkā svinējām svētkus dzejai “Klauvēsim klusi uz dzejas pusi”. Pie mums viesojās dzejdari no Jelgavas latviešu biedrības dzejas kluba “Pieskāriens” — Vera Roķe, Broņislava Dzene, Vija Čerņaka un Harijs Krūze. Atnākušos priecēja laicīgā, kristīgā, vēsturiskā un, protams, mīlestības dzeja. Ar lielu sajūsmu tika uzņemti Harija Krūzes humoristiskie dzejoļi.

Paldies atnākušajiem dzejniekiem un klausītājiem!

 

____________________________________________________________________________________________

17. septembrī notika tikšanās “Samīļosim grāmatiņu”, kuras laikā kopā ar Jelgavas pilsētas Paula Bendrupa pamatskolas jaunāko klašu skolēniem tika lasīta angļu rakstnieka un ilustratora Deivida Mellinga grāmata “Kur ņemt vienu apkampienu?”.

Jelgavas filiālbibliotēka piedalīsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019”. Turpmāk kopā ar Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas klasēm vairākas reizes mēnesī rīkosim kopīgus lasīšanas pasākumus, būsim kā īsti žūrijas eksperti un vērtēsim izlasīto!

____________________________________________________________________________________________

18. jūlijā pēcpusdienā Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiālē “Jelgava” notika tikšanās ar LNerB Jelgavas filiālbibliotēkas pārstāvi.

Jūlijā Jelgavas filiālbibliotēka uzsākusi sadarbību ar VSAC „Zemgale” filiāli „Jelgava”. Tikšanās reizē sanākušie tika iepazīstināti ar bibliotēkas pakalpojumiem, apskatīti LNerB grāmatu jaunumi, kā arī uzklausot klienta vēlmes, izsniegta pielāgotā literatūra. Īpaša uzmanība tika veltīta Braila rakstam, izmēģināta prasme pašiem gan rakstīt, gan salasīt uzrakstīto. Literārā noskaņojuma pasākums “REDZI TU (REdzi, DZIrdi, TUvāk)” ir pirmā no sadarbības plānotajām tikšanās reizēm.

____________________________________________________________________________________________

Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas TO un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēka 22. jūnijā sanāca kopā uz pasākumu “Ieskaties vasarai acīs”, kurā ar jauku ielīgošanu, kā arī Līgas un Jāņu sumināšanu, atzīmēja Vasaras saulgriežus. Pasākuma laikā paldies par ilggadēju darbu tika teikts Jelgavas filiālbibliotēkas bibliotekārei Dzintrai Spalvai, kura nu devusies pelnītā atpūtā, taču solījusies arī turpmāk apmeklēt bibliotēkas pasākumus.