Par bibliotēku

Bibliotēkas kolektīvs pie vecās bibliotēkas ēkas Juglas ielā 17, Rīgā

Latvijas Neredzīgo bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir redzes invalīdu bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Tās pamatuzdevums ir nodrošināt pieeju grāmatām un informācijai cilvēkiem, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu, viņiem pieejamā formātā – grāmatas neredzīgo jeb Braila rakstā un audiogrāmatas. Tās neredzīgie un vājredzīgie lasītāji bez maksas var saņemt bibliotēkas 7 filiālēs, kuras atrodas Latvijas lielākajās pilsētās un centrā Rīgā. Katrai filiālei un centram Rīgā ir noteikti apkalpošanas rajoni, tādējādi visā Latvijas teritorijā ir nodrošināta cilvēku ar redzes problēmām bibliotekārā apkalpošana.

Balvu filiālbibliotēka

Cēsu filiālbibliotēka

Daugavpils filiālbibliotēka

Jelgavas filiālbibliotēka

Liepājas filiālbibliotēka

Rēzeknes filiālbibliotēka

Ventspils filiālbibliotēka

Bibliotēkā ir Lasītāju apkalpošanas nodaļa ar lasītavu, kurā ir iespēja saņemt arī mūzikas ierakstus. Lasītavā ir nodrošināts Interneta pieslēgums. Metodikas nodaļā ir apkopoti dati par bibliotēku un tās darbību kopumā. Pastāvīgie nodaļas apmeklētāji ir studenti, bakalauri un maģistranti no augstskolām, kurās tiek studēti sociālo zinību, pedagoģijas un psiholoģijas jautājumi. Komplektēšanas un apstrādes nodaļa bibliotēkā veic grāmatu, periodikas un mūzikas ierakstu apstrādi un kataloga veidošanu, kas palīdz orientēties bibliotēkas krājumā gan pašiem bibliotēkas darbiniekiem, gan lasītājiem. Bibliotēkā no 1961. gada darbojas Skaņu ierakstu studija. Tajā ieskaņotās audiogrāmatas ir pieejamas kasetēs un kompaktdiskos (CD). Bibliotēkā ir arī Braila raksta nodaļa, kurā grāmatas un dažāda informācija tiek drukāta  Braila rakstā un palielinātā drukā. Nodaļa izdod arī avīzīti “BAZŪNE” un informatīvo izdevumu “JAUNIE VĀKI” (skat. Pakalpojumi). Te ir iespējams saņemt arī bezmaksas konsultācijas par Braila raksta pierakstu un to pielietojumu.