Par bibliotēku

Latvijas Neredzīgo bibliotēka ir publiska bibliotēka,  kā arī kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras viens no darbības mērķiem ir redzes invalīdu bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Tās pamatuzdevums ir nodrošināt pieeju grāmatām un informācijai cilvēkiem, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu, viņiem pielāgotā formātā – grāmatas neredzīgo jeb Braila rakstā, audiogrāmatas, grāmatas palielinātā drukā un vieglajā valodā. Tās lasītāji bez maksas var saņemt bibliotēkas 7 filiālēs, kas atrodas Latvijas lielākajās pilsētās un centrā Rīgā. Katrai filiālei un centram Rīgā ir noteikti apkalpošanas rajoni, tādējādi visā Latvijas teritorijā ir nodrošināta personu, kuras ir neredzīgas vai ar citādām lasīšanas grūtībām, bibliotekārā apkalpošana.

Balvu filiālbibliotēka

Cēsu filiālbibliotēka

Daugavpils filiālbibliotēka

Jelgavas filiālbibliotēka

Liepājas filiālbibliotēka

Rēzeknes filiālbibliotēka

Ventspils filiālbibliotēka

Bibliotēkā ir Lasītāju apkalpošanas nodaļa (LAN) ar lasītavu, kurā ir iespēja saņemt arī mūzikas ierakstus. Lasītavā ir nodrošināts Interneta pieslēgums. LAN  atrodas arī  tifloloģijas un novadpētniecības kabinets.  Metodikas nodaļā ir apkopoti dati par bibliotēku un tās darbību kopumā. Pastāvīgie nodaļas apmeklētāji ir studenti, bakalauri un maģistranti no augstskolām, kurās tiek studēti sociālo zinību, pedagoģijas un psiholoģijas jautājumi. Komplektēšanas un apstrādes nodaļa bibliotēkā veic grāmatu, periodikas un mūzikas ierakstu apstrādi un kataloga veidošanu, kas palīdz orientēties bibliotēkas krājumā gan pašiem bibliotēkas darbiniekiem, gan lasītājiem. Bibliotēkā no 1961. gada darbojas Skaņu ierakstu studija. Tajā ieskaņotās audiogrāmatas ir pieejamas kompaktdiskos (CD) un/vai zibatmiņās. Bibliotēkā ir arī Braila raksta nodaļa, kurā grāmatas un dažāda informācija tiek reproducēta Braila rakstā un palielinātā drukā. Nodaļa izdod arī avīzīti “BAZŪNE” un informatīvo izdevumu “JAUNIE VĀKI” (skat. Jaunieguvumi). Te ir iespējams saņemt arī bezmaksas konsultācijas par Braila raksta pierakstu un to pielietojumu.

Lejuplādē informatīvo bukletu

IZVĒLIES AUDIOGRĀMATU, ja parasto nevari lasīt!”

___________________________________

Esi grāmatu mīlis, bet nevari lasīt grāmatas parastajā drukā?
Tā vairs nav problēma!
Zvani Latvijas Neredzīgo bibliotēkai pa tālruni (+371) 67514513, jo mums ir grāmatas tieši Tev!

Ja esi neredzīga persona

vai

persona ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus parastajā drukā kā to var personas bez šādiem traucējumiem (piemēram, seniori),

vai

persona ar uztveres traucējumiem vai ar citādām lasīšanas grūtībām, kuru dēļ tu nespēj lasīt rakstu darbus līdzvērtīgi personām bez šādiem traucējumiem (piemēram, ar disleksiju vai autismu),

vai arī

esi persona, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai,

tad sazinies ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, jo mums ir audiogrāmatas tieši Tev!

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1563 un Autortiesību likuma 22.1pantu, tagad ir iespēja nodrošināt literatūras pielāgotu formātu izgatavošanu un izplatīšanu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām, kā arī pielāgoto formātu saņemšanu no Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām valstīm, kas parakstījušas Marrākešas līgumu.

Zvani un noskaidro vai arī Tu vari šīs audiogrāmatas saņemt lasīšanai, neatkarīgi no tā, kur Tu atrodies Latvijā vai ārpus tās.