LR Tiesībsarga informatīvie materiāli

LR Tiesībsarga informatīvie materiāli

1. fails — Saturs

2. fails — Kas ir Tiesībsargs?

3. fails — Bērnu tiesību konvencija

4. fails — Skola bez vardarbības

5. fails — Erasmus+ ikvienam

6. fails — Atšķirību novēršana darba samaksā sievietēm un vīriešiem Eiropas Savienībā

7. fails — Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

8. fails — Jūs vērsāties Valsts policijā