Īss ieskats vēsturē

LNerB Daugavpils filiālbibliotēka tika dibināta 1965. gada februārī un atrada mājvietu skaistā vietā pilsētas nomalē pie Stropu meža masīva Čiekuru ielā 5a – tobrīd tas bija tikai šaurs divistabu dzīvoklis.

Par bibliotēkas vadītāju kļuva Soņa Štola, kas veltīja mūsu bibliotēkai 31 gadu pašaizliedzīgā darba, palīdzot redzes invalīdiem arī apgūt Braila rakstu.

Sākumā bibliotēkas lasītāju skaits bija tikai ap 150 cilvēkiem, tomēr ar laiku, notiekot neredzīgo un vājredzīgo ciemata apbūvei, tas arī likumsakarīgi sāka pieaugt. Sakarā ar grāmatu krājuma palielināšanos bibliotēkas vajadzībām, precīzāk, grāmatām Braila rakstā, 1976. gadā tika pat iedalītas atsevišķas pagrabtelpas, tomēr gan lasītāji, gan bibliotēkas darbinieki joprojām izjuta telpu šaurību – tā, piemēram, periodika tika izvietota vannas istabā!

Kopš 1979. gada bibliotēkas darbā aktīvi iesaistījās bibliotekāre Aina Lipiņa, kas ātri iemantoja lasītāju uzticību un kļuva par bibliotēkas dvēseli. Kopš 1996. gada A. Lipiņa vada Daugavpils filiālbibliotēkas darbu filiāles vadītājas amatā.

Pēc gandrīz 20 gadiem, kas tika pavadīti lielā šaurībā, pienāca sen gaidītais priecīgais brīdis, proti, 1984. gadā jaunajā Daugavpils uzņēmuma administratīvajā korpusā bibliotēka saņēma plašas un saulainas telpas, kuru kopēja platība bija 240 m2! Pārbraukšana un iekārtošanās jaunajās telpās noritēja spraigi un ar lielu iedvesmu, jo tas pavēra arī jaunas iespējas bibliotēkas ikdienas darbā. Lasītavā sāka rīkot dažādus pasākumus, tostarp tematiskos vakarus, literāras pēcpusdienas, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, lasītāju konferences u.tml.

Tomēr laika skrējiens ir straujš un nepielūdzams, un 90. gadu sākumā finansējuma trūkuma dēļ bibliotēka bija spiesta atkal mainīt savu mājvietu un pārcelties uz pagaidu telpām trīsistabu dzīvoklī Čiekuru ielā 5–13. Neraugoties uz visām grūtībām, bibliotēkas darbinieces bija apņēmības pilnas rast iespējas, lai sniegtu saviem lasītājiem vajadzīgo literatūru.

Pateicoties LNerB finansiālajam atbalstam, 1999. gadā bibliotēkas telpās tika veikti lieli remontdarbi, kuru rezultātā tika pievienots blakus esošais trīsistabu dzīvoklis – tā  pagaidu telpas pārtapa par jaunu bibliotēku, kura tika svinīgi atklāta 1999. gada 4. oktobrī!

Katrā darbā ir savi prieki un savas raizes. Tā kā bibliotēkā vairs nav plašas lasītavas, lielāku nozīmi ieguva saskarsme un individuālais darbs ar lasītājiem, īpašu uzmanību veltot viņu interešu un gaumes izpētei. Tāpat īpaši aktuāla un nozīmīga kļuva sabiedriskās domas veidošana par Latvijas Neredzīgo bibliotēku, tās publicitāte.

Ievērojams notikums mūsu bibliotēkas un tās apmeklētāju dzīvē bija speciālās mūsdienīgās datortehnikas un programmatūras ierīkošana 2008. gadā “Trešā Tēva dēla” kampaņas ietvaros, kas sniedza iespēju arī redzes invalīdiem daudzpusīgi izmantot mūsdienu tehnoloģijas un informācijas resursus.

Pašlaik mūsu bibliotēkas krājumu veido ap 23 tūkst. vienību, kuru vidū atrodamas gan grāmatas Braila rakstā, gan t.s. „runājošās” jeb audiogrāmatas, gan arī literatūra un periodika redzīgo rakstā. Bibliotēka apkalpo lasītājus ne tikai no Daugavpils un Daugavpils novada, bet arī no Jēkabpils, Krāslavas, Dagdas, Aknīstes, Ilūkstes, Neretas, Viesītes, Jaunjelgavas, Salas un Krustpils novadiem, tāpēc literatūra nereti tiek nosūtīta arī pa pastu.

2010. gadā Daugavpils filiālbibliotēkai apritēja 45 gadi, kas bija priekpilns notikums un, cerams, tikai viens no pieturas punktiem bibliotēkas darbībā (vairāk par 45 gadu jubileju pasākumu – te).