Pasākumi

Bibliotekārā stunda “Viss ir Tavās rokās!”

Tuvojoties Ēnu dienai 2018, Daugavpils filiālbibliotēka nolēma aktualizēt savlaicīgas karjeras izvēles nozīmīgumu un 2018. gada 5. janvārī aicināja pusaudžus uz bibliotekāro stundu “Viss ir Tavās rokās!”

Ziemas brīvlaikā organizētajā bibliotekārajā stundā piedalījās 7.-9. klases audzēkņi, kuriem ir pienācis īstais laiks ne tikai sapņot par nākotni, bet arī aktīvi darboties, meklējot informāciju, izzinot sevi un piedaloties daudzveidīgajās karjeras plānošanas un izvēles aktivitātēs, kuras tiek piedāvātas mūsdienās.

Lai palīdzētu jaunajiem bibliotēkas lasītājiem orientēties plašajā informācijas piedāvājumā, bibliotēkas darbinieces sagatavoja informācijas ceļvedi ar kvalitatīviem un noderīgiem brīvpieejas interneta resursiem, kuros var, piemēram, virtuāli iepazīties ar profesiju pasauli, izpildīt interešu testu, uzzināt par Nacionālo izglītības iespēju datubāzi vai ikgadējās Karjeras nedēļas norisēm.

Bibliotekārajai stundai sagatavotie informācijas ceļvedži ar interneta resursiem

Bibliotekāro stundu iesildīja mēmā šova spēle, kuras laikā vajadzēja ar ķermeņa valodu atveidot anonīmi sarakstītās sapņu profesijas, un diskusija par šo profesiju labajām un sliktajām pusēm. Savukārt stundas turpmākā gaita noritēja bibliotēkas datortelpā, aplūkojot un praktiski izmēģinot informācijas ceļvedī iekļautos interneta resursus. Pēc vairāku dalībnieku lūguma tika sniegta arī konsultācija Ēnu dienas portāla izmantošanas sakarā.

Jaunietis atveido profesiju mēmā šova spēles laikāPusaudži datortelpā praktiski izmēģina informācijas ceļvedī iekļautās saites

______________________________________________________________________________________________

Pasākumu arhīvs