Atjaunotās audiogrāmatas

OKTOBRIS

Daina Avotiņa. Kapteiņa Jēka mīlestība
Lasa Uldis Deisons, 2001. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (7 st.)

Rakstnieces Dainas Avotiņas romāns “Kapteiņa Jēka mīlestība” ir veltījums tālbraucēja kapteiņa Aleksandra Bērziņa piemiņai. Grāmatā varēsim izsekot visām Jēkaba Bērza jeb Kapteiņa Jēka gaitām no cara laikiem līdz pat 20. gadsimta astoņdesmito gadu beigām. Kas un kāda tad īsti ir kapteiņa Jēka mīlestība?

 

Diks Frensiss. Augstās likmes
Lasa Aivars Bogdanovičs, 1996. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (8 st. 51 min.)

Britu detektīvromānu autors Diks Frensiss (1920–2010) savulaik bijis veiksmīgs žokejs. Piecdesmitajos gados beidzis sportista karjeru, Frensiss sācis nodarboties ar rakstniecību līdz pat savas dzīves noslēgumam.

Kriminālromānā “Augstās likmes” autors atklāj jāšanas sporta aizkulises. Stīvens Skots ir veiksmīgs rotaļlietu izgudrotājs un vairāku sacīkšu zirgu īpašnieks. Tā kā viņam ir aizdomas, ka treneris Džoudijs Līdss ir krāpnieks, viņš to atbrīvo no darba. Kāda ir patiesība? To uzzināsiet romānā.

 

Milda Geidāne. Bāka pār mežiem
Lasa Dzidra Liepiņa, 2000. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (9 st. 53 min.)

Rakstniece Milda Geidāne (1928–2004) romānā “Bāka pār mežiem” aprakstījusi mūsdienu sabiedrības attiecības Kurzemē. Tēlota vide Usmas ezera apkaimē esošās “Bišķrēsliņu” mājās un epizodiski arī Rīgā. Autore atmiņās vēlreiz uzkāpj augstākajā Sviķkalnu mežu novērošanas tornī, vietējo iedzīvotāju sarunās sauktā par bāku. Ko var redzēt no augstās bākas, kas paceļas pār Kurzemes mežiem? Kā veidotos romānā sastapto cilvēku likteņi dzīvē?

“Lauku Avīzes” sērijā “Lata romāns” iznākuši desmit Mildas Geidānes romāni.

 

Silvija Geikina. Noslēpumainā spēlmane Ļena
Lasa Līga Liepiņa, 1999. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (06 st. 3 min.)

Teātra zinātnieces Silvijas Geikinas sakārtotajai grāmatai “Noslēpumainā spēlmane Ļena” dots apakšvirsraksts “Helēna Romanova atmiņās, sarunās, rakstos”. Silvija Geikina paveikusi milzīgu darbu, apkopojot Nacionālā teātra (toreizējā LPSR Valsts akadēmiskā drāmas teātra) laikabiedru atmiņas par leģendāro aktrisi Helēnu Romanovu. Grāmatas ievadā Lilija Dzene raksta: “Ļena – pati veselība. Dūšīga. Ziedoša. Helēnai – pārtrūka smalka, trausla dzīvības stīga. Uz skatuves. Tā mirst tikai izredzētie no aktieriem.”

 

Ēriks Hānbergs. Jaunsaimnieka izpalīdze
Lasa Uldis Deisons, 1997. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (9 st. 23 min.)

Savulaik Ērika Hānberga romānu “Jaunsaimnieka izpalīdze” (sarakstīts 1991.–1993. gadā) turpinājumos drukāja laikraksts “Neatkarīgā Cīņa”. 1997. gadā darbs izdots grāmatā.

Ir deviņdesmito gadu sākums, kolhozi brūk, veidojas SIA un jaunsaimniecības, zemnieki atgūst īpašumus un cerīgi raugās nākotnē. Romāns vēsta par Ermīna dramatisko likteni. Vai Tija atgriezīsies? Vai jaunsaimnieks viņu gaida? Vai Tijai ir tiesības vairs nākt? Vai Ermīnam pieklājas vairs cerēt? Šādus jautājumus rakstnieks uzdod un meklē uz tiem atbildes.

 

Mērija H. Klārka. Atceries mani
Lasa Līga Liepiņa, 1996. gada digitāls audioieraksts (11 st. 1 min.)

Amerikāņu rakstniece Mērija H. Klārka romānā “Atceries mani” emocionāli spilgti attēlo, kā viens notikums var vērā ņemami ietekmēt turpmākās dzīves gaitas… Tas ir detektīvromāns par kādu ģimeni, kas noīrē vasarnīcu senajā “jūrnieku ligzdā” Keipkodā, kas bagāta ar romantiskām leģendām.

Jau vairākus gadus Erisa, veiksmīga advokāta Ādama Nikolasa sieva, vaino sevi dēliņa Bobija traģiskajā nāvē. Šie pārmetumi un atsvešinātība draud izjaukt Erisas un Ādama laulību. Tomēr pēc meitiņas Hannas piedzimšanas viss, šķiet, mainījies uz labo pusi. Un tad Erisas ikdienu sāk aptumšot mistiski, baisi notikumi.
/www.jumava.lv/

 

Jānis Mauliņš. Tālava
Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1991. gada digitāls audioieraksts (17 st. 28 min.)

Latviešu rakstnieka Jāņa Mauliņa vēsturisko romānu turpinājumos publicēja žurnālā “Zvaigzne” 1987. gadā. Pirmpublicējumu grāmatā romāns piedzīvo 1990. gadā izdevniecībā “Sprīdītis”.

Lieliskajā romānā attēlota seno sēļu un latgaļu dzīve un cīņa pret iebrucējiem 12. un 13. gadsimtā. Lasot iepazīsimies ar Tālavas pils Beverīnas valdnieku Tālivaldi un viņa karakungu Rūsiņu, slaveno vācu virsbīskapu Albertu un viņa palīgu, vaidelošiem u. c. Lasītājam būs iespēja piedalīties piļu ieņemšanā, grandiozos karagājienos un tā laika mīlas brīžos. Dažus pārsteigs varenais romnieku stops – brīnumierocis kaujās, kura pagatavošana ir noslēpums un kas jāsargā.

 

Jānis Purapuķe. Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes
Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1991. gada digitāls audioieraksts, (7 st. 48 min)

Populārākais Jāņa Purapuķes (1864–1902) darbs ir “Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes”, kura pirmpublicējums parādījās laikraksta “Balss” pielikumā 1898. gadā, grāmatā – 1904. gadā. Rakstnieks to nosaucis par “stāstu iz Baltijas arāju dzīves”. Būtībā tas ir romāns, taču autora iedibinātās tradīcijas dēļ joprojām tiek dēvēts par stāstu.

Garais stāsts vēsta par kalpu Pēteri Zelmeni, kura mūža sapnis ir iegūt savu zemes gabalu, lai varētu iekopt savus tīrumus, iekārtot savu saimniecību, kur varētu dzīvot, strādāt un justies drošs par savu un savu bērnu nākotni. Šā sapņa piepildījums prasa no Pētera un viņa sievas visus spēkus, visu viņu dzīvi.

 

Zigmunds Skujiņš. Siržu zagļa uznāciens. Rakstnieka nakts pastaigas
Lasa Aivars Bogdanovičs, 2002. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (10 st. 14 min.)

Romānā “Siržu zagļa uznāciens” (2001) darbojas Rūdolfs Blaumanis, jaunais padomju laika rakstnieks, kas maskējies ar pseidonīmu Zigfrīds, Mirdza Ķempe, Eriks Ādamsons, Aspazija, Edvards Virza, Viktors fon Andrejanovs, deviņdesmito gadu spēlmanis Einfelds un, kā allaž pats Zigmunds Skujiņš un viņa laikabiedri. Pagātne mijas ar mūsdienām, vēsturiskā patiesība saplūst ar fantāziju. Rakstnieks, dodoties nakts pastaigās pa mūsdienu Rīgu, meklē savu versiju par lielajiem tagadnes un pagātnes noslēpumiem un uzdod jautājumu par ikviena literāta uzdevumiem.

 

Elza Triolē. Rozes uz nomaksu
Lasa [Dzidra] Liepiņa, 1975. gada digitāls audioieraksts (9 st. 56 min.)

Pirms sešdesmit gadiem uzrakstītais franču rakstnieces Elzas Triolē (1896–1970) romānā “’Rozes uz nomaksu” Martinas un Daniela mīlestība ir saistīta ar mūžīgo jautājumu – kas ir svarīgākais? Attiecības, manta, nauda, iekāre? Vai tiešām viss, arī rozes un mīlestība ir nopērkamas uz nomaksu?

“1958. gadā veikalos parādījās jauna, smaržīga roze – Martina Donela. Tai ir nesalīdzināma seno rožu smarža, bet modernās rozes forma un krāsa, ” rakstīts darba noslēgumā.

 

Jānis Veselis. Trīs laimes
Lasa Daina Lorence, 1992. gada digitāls audioieraksts (12 st. 10 min.)

Jāņa Veseļa (1896–1962) romāns “Trīs laimes” – pirmais plašākais romāns latviešu literatūrā, kas veltīts senlatviešu dzīvei. Darbība risinās senajā Sēlijā. Romānam ir aizraujošs sižets un dēku romāna elementi. Tajā sastapsimies ar liktenīgu mīlestību, līgavas nolaupīšanu, pakaļdzīšanos un Runtiņu dzimtu, kas cīnās ar svešu cilti, ko viņi iesaukuši par sumpurņiem. Šīs grāmatas beigās izveidota neliela Veseļa romāna “Trīs laimes” lietoto senvārdu un apvidvārdu vārdnīca. Par to grāmatas priekšvārdā raksta Janīna Kursīte.

 

Mariss Vētra. Rīga toreiz…
Lasa Aivars Bogdanovičs, 1994. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (16 st. 15 min.)

Latviešu operdziedātājs un rakstnieks Mariss Vētra, īstajā vārdā Morics Blumbergs (1901–1965), atmiņu grāmatā “Rīga toreiz…”. atskatās uz savu jaunību divdesmito gadu Rīgā. Pirmizdevumu atmiņu stāsti piedzīvo 1955. gadā Ņujorkā (ASV), apgādā “Grāmatu Draugs”. Šajā grāmatā Mariss Vētra uzbur Rīgas atmosfēru pirmajā neatkarības gadu desmitā ar tam raksturīgo sajūsmu, paradoksiem un drāmām. Portretēti tādi izcili politikas un kultūras darbinieki kā Zigfrīds Meierovics, Jānis Čakste, Fricis Bārda, Edvards Virza, Jānis Sudrabkalns, Valdis Grēviņš, Eduards Smiļģis un daudzi citi.

______________________________________________________________________________________________

SEPTEMBRIS

Lija Brīdaka. Aizvējš pie jūras
Lasa Līga Liepiņa, 2000. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (9 st. 3 min.)

Populārās latviešu rakstnieces Lijas Brīdakas romāns pirmo reizi izdots apgāda “Lauku Avīze” sērijā “Lata romāns”. Romāns aptver apmēram divu gadu periodu. Aizvējš pie jūras lauku sētā Liepājā ir Vaivas un viņas ģimenes miera osta – māja, kurā pietiek visa – gan mīlestības, gan darba un panākumu mazajā tūrisma biznesā. Taču parādās jauna kaislība, un nekas vairs nav tik drošs, lai nemainītos. Grāmatas varone padodas kārdinājuma neapvaldāmajam spēkam un sper pārdrošu soli. Ko gan kaislībai pretī spēj likt sievietes sirdsapziņa? Vai bērni ir ģimenes veseluma ķīla?

 

Rutku Tēvs. Sumpurņu ciems
Lasa Daina Tobijāne, 1981. gada digitāls audioieraksts (6 st. 52 min.)

Senu dienu mīlas un māņu romāns, kas aptver laika posmu no 1709. gada pavasara līdz 1711. gada sākumam. Romāna darbība risinās Piltenē, kur atradās Kurzemes bīskapijas centrs un latviešu brīvzemnieku apmetne Ugāles vērī, ko māņticīgie pilsētnieki sauc par Sumpurņu ciemu. Ciemā rit mierīga, harmoniska dzīve. Tur ļaudis dzīvo komūnās atbilstoši gadalaiku ritumam un kristiešu Dieva vietā godā latviskās dievības. Viņiem pretstatīta vāciskā, kristīgā Piltene ar tās mācītāju Gosvinu Huneku un tiesnesi Ādamu Kunci priekšgalā, kuri tic raganām un nešķīstiem gariem. Autors detalizēti, precīzi raksturo darbības vidi, iezīmējot laikmeta elpu. Romānu caurvij mīlestības tēma.

 

Alfreds Širokauers. Lukrēcija Bordžija
Lasa Gaida Pūce, 1993. gada digitāls audioieraksts (8 st. 13 min.)

Vēsturisks romāns aptver laika posmu no 15. gadsimta beigām līdz 16. gadsimta sākumam. Tas vēsta par spāņu aristokrātu dzimtu Itālijā, kurai bija liela loma valsts politiskajā dzīvē. Galvenais tēls romānā ir viena no noslēpumainākajām sievietēm pasaules vēsturē – skaistā, mākslu mīlošā, izglītotā renesanses laikmeta sieviete Lukrēcija Bordžija (1480–1519).

Pāvesta Aleksandra VI meita Lukrēcija divpadsmit gados uzzina, ka viņas īstais tēvs ir ietekmīgais kardināls Rodrigo Bordžija. Drīz vien nomirst pāvests. Kardināls Bordžija tiek pie kārotā pāvesta krēsla. Lai savus ārlaulībā dzimušos bērnus padarītu par ietekmīgiem cilvēkiem un paplašinātu Bordžiju ietekmi Itālijā, viņš izprecina Lukrēciju. Dramatiskiem, asiņainiem notikumiem līdzās virmo nebeidzamas mīlas intrigas.

 

Andrejs Upīts. Zelts
Lasa Uldis Deisons, 1999. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (15 st. 41 min.)

Latviešu rakstnieka Andreja Upīša (1877–1970) romānā aplūkots kādas nabadzīgas mazpilsētas drēbnieku dzimtas pārbaudījums, kas sākas pēkšņi un negaidīti. Romāna darbība aizsākas pirms Pirmā pasaules kara, kad lauku cilvēku dzīvē ienāk lielpilsētas kārdinājumi. Vecākā dēla, naiva puiša Augusta Sveiļa jun. rīcībā nonāk liels mantojums. Zelts un viegla peļņa ierauj viņu pavisam nepazīstamā, līdz tam tikai no tālienes redzētā vidē. Augusts no veiksmīga darboņa kļūst par sīku blēdi, uzdzīvotāju un pavedēju. Ar šo darbu A. Upīts centies parādīt naudas ietekmi uz ģimeniskām attiecībām – no absolūtas pārticības līdz trūkumam.

 

Hermanis Zūdermanis. Kūlenītis
Lasa Daina Lorence, 1989. gada digitāls audioieraksts (9 st. 33 min.)

Hermanis Zūdermanis (1857–1928) bija ievērojams vācu naturālisma konsekventais pārstāvis. Viņa darbos uzsvērta iedzimtības un apkārtējās vides ietekme uz cilvēka rīcību. Grāmata dod iespēju iepazīt H. Zūdermaņa daiļradi. Aizraujošais romāns “Kūlenītis” vēsta par cilvēcību.

 

Hermanis Zūdermanis. Reiz bija
Lasa Dzidra Liepiņa, 1990. gada digitāls audioieraksts (18 st. 29 min.)

Hermanis Zūdermanis ar savu ironisko reālismu, ar savu neatkarīgas personības nostāju sabiedrībā, ar savu saukli: – dzīvot pašam savu dzīvi – spilgti iekļaujas mūsdienu modernajā literatūrā un problemātikā. Spraigā stāstījumā lasītājs iepazīstas ar romāna “Reiz bija” varoņa sarežģīto raksturu, izseko to attīstībai, virzībai uz gaišo, paliekošo dzīvē un mūžībā.

AUGUSTS

Rofs Smits. Auksts alus un krokodili: Ar divriteni apkārt Austrālijai
Lasa Uldis Deisons, 2002. gada ieraksts, digitāls audio (9 st. 36 min.)

Ceļojumu grāmatas autors, amerikāņu žurnālists Rolfs Smits kā riteņbraucējs amatieris uz deviņiem mēnešiem pameta žurnālista karjeru un ar divriteni veica 10 000 jūdžu jeb 15 000 kilometrus garu ceļu apkārt Austrālijas kontinentam.

Autoram izdevies atklāt Austrālijas daudzveidību un neatkārtojamību no bezgalīgi skaistās un dzestrās Tasmānijas līdz izkaltušajiem, tveicīgajiem plašumiem, kur pusdienas saulē temperatūra sasniedz 50 grādus. Aizraujošajā ceļojumu grāmatā iepazīstam Austrālijas lopu fermas, kalnraču pilsētas, aborigēnu kopienas, lietusmežus un tuksnešus…

 

Stendāls. Sarkanais un melnais
Lasa Dzidra Liepiņa, 1980. gada ieraksts, digitāls audio (21 st. 40 min.)

Ievērojamā franču prozaiķa Stendāla (1783–1842), īstajā vārdā Anrī Marī Bels, romāna sižeta pamatā likti patiesie notikumi, par kuriem Stendāls lasījis kādā tiesas hronikā.

Stendāls šajā romānā attēlojis nabadzīga un talantīga jaunekļa Žiljēna Sorela centienus pēc slavas un ievērojama stāvokļa sabiedrībā, parādot galveno varoni kā spēcīgu un daudzpusīgu personību.

 

Daniela Stīla. Kaleidoskops
Lasa Uldis Deisons, 1999. gada ieraksts, digitāls audio (13 st. 53 min.)

Pie lasītājiem atgriežas populārās amerikāņu rakstnieces Danielas Stīlas romāns “Kaleidoskops”. No Otrā pasaules kara mājās atgriežas Sems Volkers ar savu līgavu, skaisto francūzieti. Mīlestībā un laimīgā laulībā dzimst trīs meitas. Negaidīta traģēdija šo idilli izjauc – meitenes izaug vienas. Dzīve kā kaleidoskops katru no māsām aizved pa visu pasauli. Taču, neatkarīgi no dažādiem likteņiem, visas māsas spēj dedzīgi mīlēt un būt uzticīgas tāpat kā viņu māte.

 

Jānis Ivars Stradiņš. Mežvidu velns
Lasa Uldis Deisons, 2001. gada ieraksts, digitāls audio (9 st. 55 min.)

Latviešu detektīvžanra rakstnieka Jāņa Ivara Stradiņa (1943–2008) kriminālromānā, atpūšoties Mežvidos – īrētā mājā Kurzemes pusē, Kronbergs un Štāls uzzina, ka tajā pirms nepilna mēneša noslepkavots mājas bijušais īpašnieks Atis Bergmanis. Ap namu, kas atrodas nomaļus, manīta klīstam dīvaina cilvēkveida būtne. Ap viņiem sāk risināties savādi, neizprotami notikumi. Atklājas, ka viņu prombūtnes laikā kāds mēģinājis ielauzties mājā. Draugi izšķiras par aktīvu rīcību…

 

Teodors Zeltiņš. Antiņš Amerikā meklē līgavu. Antiņš Amerikā cīnās ar sievu un trimdu. Antiņš debesīs meklē latviešus.
Lasa Valdis Birģelis un Uldis Deisons, 1994. gada ieraksts, digitāls audio (30 st. 54 min.)

ASV dzīvojoša latviešu rakstnieka Teodora Zeltiņa (1914–1991) triloģijā ietverti trīs satīriski romāni: “Antiņš Amerikā meklē līgavu” (1963), “Antiņš Amerikā cīnās ar sievu un trimdu” (1966), “Antiņš debesīs meklē latviešus” (1970). Tie vēsta par emigrācijas aprindu tikumiem un netikumiem, par latviešu identitātes problēmām svešā zemē.

Latviešu emigrants Antiņš Jērs, kurš pēc dzīves ASV lauku fermā nolēmis pārcelties uz Ņujorku. Draugu mudināts Antiņš piekrīt nodibināt ģimeni. Viņš ir ļoti greizsirdīgs un lielā egoismā sargā savu sievu Ragnu no tās Ņujorkas draugiem – sabiedriskiem darbiniekiem, literātiem, māksliniekiem. Ragna beigās viņu atstāj, tāpēc Antiņš ierosina Vilim Hāzneram dibināt sievu skolu laulības uzdevumu apmācīšanā. Visbeidzot Antiņš piepilda savu sapni un nonāk pie debesu vārtiem, kurus sargā eņģelis un, neslēpjot savu neviltoto prieku un lepnumu, pasaka, ka ir latvietis. Tieši tādēļ eņģelis izlemj ielaist Antiņu debesīs.

______________________________________________________________________________________________

JŪLIJS

Anna Brigadere. Kvēlošā lokā
Lasa Dzidra Liepiņa, 1992. gada ieraksts, digitāls audio (20 st.)

Latviešu rakstnieces, dramaturģes un dzejnieces Annas Brigaderes (1861–1933) romāns uzrakstīts 1928. gadā. Tajā tēlota Latvijas valsts tapšana caur Pirmā pasaules kara un atbrīvošanās cīņu ugunīm.

 

Mērija Meipa Džoisa. Sudraba slidas
Lasa Dzidra Liepiņa, 1978. gada ieraksts, 1 kompaktdisks (10 st. 41 min.)

Amerikāņu rakstnieces Mērijas Meipsas-Dodžas romāns pirmoreiz tika publicēts 1865. gadā un atnesa autorei pasaules slavu.
Romāna notikumi norisinās Holandē 19. gadsimta sākumā. Stāsts ir par Holandē dzīvojošiem bērniem Grēteli, viņas brāli Hansu, par viņu draugiem un nelabvēļiem, par interesantiem notikumiem, kas maina abu bērnu dzīves.

 

Guntis Eniņš. Tepat Latvijā
Lasa Dzidra Liepiņa, 1986. gada ieraksts, 1 kompaktdisks (13 st. 16 min.)

Dabas pētnieks, publicists un sabiedriskais darbinieks Guntis Eniņš savā stāstu un tēlojumu grāmatā rosina doties un ieskatīties dabā. Tajā ir daudz informācijas, kas lieti noder ceļojumos pa Dievu zemi Latviju, kā arī iztēli aizraujoši apraksti.

 

Rutku Tēvs. Trīs vella kalpi
Lasa Jānis Ābols, 1991. gada ieraksts, digitāls audio (14 st. 24 min.)

Latviešu aktiera, humorista, prozaiķa un dramaturga Arveda Mihelsona jeb Rutku Tēva (1886–1961) vēsturiskā romāna “Trīs vella kalpi” (1935) darbība norisinās Rīgā 17. gadsimtā poļu-zviedru kara (1600–1629) laikā.

Trīs drosmīgi latviešu karakalpi Andris, Pēteris un Ērmanis kopā ar draudzenēm Rūtu, Annu un Lēni aizstāv Rīgu, ko ielenkusi zviedru armija, ģenerāļa Svensona vadībā (1921). Vella kalpu dēkainie varoņdarbi iedveš bijību ienaidnieka pulkos.

 

Ivans Turgeņevs. Asja. Pirmā mīlestība
Lasa Līga Liepiņa, 1998. gada ieraksts, 1 kompaktdisks (5 st. 12 min.)

Ierakstā apkopoti divi krievu rakstnieka Ivana Turgeņeva (1818–1883) stāsti.
Pirmais stāsts “Asja” uzrakstīts 1857. gadā. Tajā autors runā par pieauguša vīrieša un 17 gadus jaunas meitenes Asjas traģisko mīlestību.
Otrais stāsts “Pirmā mīlestība” uzrakstīts 1860. gadā un vēsta par pirmo, vēl bērnišķīgo mīlestību.

______________________________________________________________________________________________

JŪNIJS

Milda Geidāne. Kārklu sīkstums

Lasa Dzidra Liepiņa, 2002. gada ieraksts, 1 kompaktdisks (13 st. 5 min.)

Rakstnieces Mildas Geidānes (1928–2004) romānu “Kārklu sīkstums” (2002) var uzskatīt par netiešu romāna “Bāka pār mežiem” (2000) turpinājumu, tikai pirmajā plānā vairs nav izvirzīta Gaisma, bet Daina. Darbība notiek ne tikai Kurzemes pusē, bet arī “Stariņu” mājās Vidzemē.

 

Kārlis Ieviņš. Pie teiksmotā ezera

Lasa Jānis Ābols, 1991. gada ieraksts, digitāls audio (16 st. 32 min.)

Ievērojamā pirmskara Latvijas prozaiķa Kārļa Ieviņa (1888–1977), īstajā vārdā Kārlis Viktors Paķulis, romāna notikumi risinās Zemgales un Kursas robežu apvidū 30. gadu sākumā. Intīmais sižets vēstī par lepnu un strauju zemnieku puisi, kas pēkšņi aizvainots, pamet nesen apprecētu sievu un aizraujas ar pirmatnēji kaislu latgaļu meiteni.

 

Kārlis Ieviņš. Putras Dauķis

Lasa Jānis Ābols, 1988. gada ieraksts, digitāls audio (28 st. 31 min.)

Romāns “Putras Dauķis” (1930) ir viens no labākajiem Kārļa Ieviņa (1888–1977) darbiem. Tajā satīriskā gaismā tēlots Zemgales budzis, viņa izkurtējusī morāle. Tas ir viens no spilgtākajiem pelēkā barona tēliem visā latviešu pirmspadomju literatūrā.

Romāns divās daļās.

 

Aleksandra Mariņina. Svešā maska

Lasa Uldis Deisons, 2001. gada ieraksts, 1 kompaktdisks (15 st. 58 min.)

Populārā krievu detektīvu autore Aleksandra Mariņina šajā romānā risina dubultnieka tēmu. Nejaušības sasaista kopā trīs slepkavības – trīs ģimeņu likteņstāstus, un Anastasija Kamenska var atklāt vienu kopīgu cēloņsakarību. Populārs rakstnieks, aiz kura vārda slēpjas īstā autore, notiesāts uzņēmējs, kas noliedz savu vainu, un prostitūta – deputāta kandidāta sievas aizstājēja – ir gan upuri, gan līdzvainīgie noziegumā, kas sācies pirms daudziem gadiem.

 

Zenta Mauriņa lasa savus darbus

Lasa Zenta Mauriņa, restaurēts 1994. gada ieraksts, 1 kompaktdisks (1 st. 59 min.)

Zentas Mauriņas dāvinājums Latvijas Sarkanā Krusta Neredzīgo kopai.

Audioierakstā apkopotas izcilās latviešu rakstnieces, esejistes, tulkotājas un domātājas Zentas Mauriņas (1897–1978) darbu fragmentu lasījumi autores izpildījumā no grāmatām “Septiņi viesi” un “Dzīves jēgu meklējot”, kā arī Mauriņas pārdomas un stāstījums par rakstniekiem – Jāni Poruku (1871–1911), Jāni Jaunsudrabiņu (1877–1962), Jāni Akurateru (1876–1937) un komponistu Emīlu Dārziņu (1875 – 1910).

Audioierakstā skan Zentas Mauriņas mīļākā dziesma – Jānis Mediņš (1890–1911) “Glāsts” operdziedātāja Jāņa Zābera (1871–1911) izpildījumā.

 

Endrjū Mortons. Diāna

Lasa Aivars Bogdanovičs, 1998. gada ierasts, digitāls audio (15 st. 27 min.)

Angļu žurnālists, rakstnieks un Velsas princeses Diānas biogrāfs Endrjū Mortons sarakstīja grāmatu, balstoties uz emocionāli sagrautās Diānas audioierakstu, kurā princese Diāna (1961–1997) atklāj savas pārdomas un pārdzīvojumus, un nolēma tās publicēt, uzticot ierakstu autoram.

 

Ērihs Marija Remarks. Ēnas paradīzē

Lasa Kārlis Cīrulis, 1985. gada ieraksts, digitāls audio (17 st. 2 min.)

Viens no pēdējiem Ēriha Marija Remarka (1898–1970) romāniem “Ēnas paradīzē” (1971) ir vācu žurnālista Roberta Rosa dzīves stāsts. Bēgdams no nacistiem, Ross nokļūst Ņujorkā, kur sagaida Otrā pasaules kara beigas. Aizbēgt no savas pagātnes Ross nespēj, viņš paliek emigrants emigrantu pasaulē.

 

Stendāls. Parmas klosteris

Lasa Jānis Ābols, 1985. gada ierasts, digitāls audio (19 st. 34 min.)

Romāna darbība notiek Restaurācijas laiku Itālijā, nelielajā Parmas valstiņā. Jaunais romantiskais Fabrīcio del Dongo un viņa krustmāte grāfiene Džina Sanseverīna izmisīgi cīnās par savu laimi un par visu vairāk mīl brīvību un savu dzimteni Itāliju. Šī brīvības mīlestība uztrauc un rod nosodījumu Parmā valdošā prinča uzticīgo un pazemīgo pakalpiņu acīs, toties rod atbalstu kaismīgā dzejnieka dumpinieka Ferrantes Pallas dvēselē un rīcībā, kurš pēc karbonāru sazvērestības sagrāves slēpjas mežos.

 

Džīna Stouna. Paisums dvēselē

Lasa Līga Liepiņa, 2000. gada ieraksts, 1 kompaktdisks (14 st. 47 min.)

Amerikāņu rakstnieces aizkustinošs romāns ir par draudzību, mīlestību un ģimenes saitēm, kura galvenajai varonei nākas vēlreiz sastapties ar savas pagātnes noslēpumiem, jo tikai tad viņa spēs gaišu skatu raudzīties nākotnē.

 

Juris Rubenis, Māris Subačs. Dievs ir tepat

Lasa Līga Liepiņa, 1998. gada ieraksts, 1 kompaktdisks (10 st. 7 min.)

Teologa, rakstnieka Jura Rubeņa un mākslinieka Māra Subača grāmatā uzzināsiet par Dievu, par attiecībām ar Viņu, par kristietības pamatjautājumiem. Grāmatas autori vēlas, lai šī grāmata būtu pirmās iepazīšanās starpnieks starp cilvēkiem un Dievu un aicina paraudzīties uz pasauli savādāk.

 

Jānis Ivars Stradiņš. Konrāda Laubes noslēpums

Lasa Aivars Bogdanovičs, 2000. gada ieraksts, digitāls audio (11 st. 50 min.)

Jāņa Ivara Stradiņa (1943–2008) grāmata “Konrāda Laubes noslēpums” turpina romānā “Zelta orda” aizsākušos notikumus. Privātdetektīvi Kronbergs un Štāls iesaistās no Krievijas izvestā zelta meklēšanā. Šo operāciju vada pulkvedis Medveds. Pēc Maskavas izmeklētāju versijas, zelts glabājas kādā namā rietumos. Draugi trijatā dodas uz Cīrihi, kur pirms tezaurācijas tirgus atklāšanas gaida ierodamies lielāko nelegālā zelta uzpircēju fon der Klūgi; ja Klūge mēģinās nodibināt kontaktus ar Zelta ordas emisāru ārzemēs, tad… Bet pēkšņi atklājas, ka meklēt slēptuvi devušies arī citi…

 

Jānis Ivars Stradiņš. Zelta orda

Lasa Aivars Bogdanovičs, 2000. gada ieraksts, digitāls audio (11 st. 40 min.)

Latviešu detektīvžanra rakstnieka Jāņa Ivara Stradiņa (1943–2008) romānā “Zelta orda” kāpņu telpā, privātdetektīvu Kronberga un Štāla dzīvokļa durvju priekšā, tiek atrasts vīrieša līķis. Dīvainais fakts izraisa aizdomas, ka slepkavības vieta nav izraudzīta nejauši. Taču noziedznieka patiesais nolūks atklājas tikai pēc sarežģītas izmeklēšanas, turklāt galēja riska apstākļos…

 

Mudīte Šneidere. Dzīves sadedzinātie

Lasa Dzidra Liepiņa, 2001. gada ieraksts, 1 kompaktdisks (15 st. 30 min.)

Dailes teātra bijusī aktrise un literāte Mudīte Šneidere skaudri un atklāti raksta par savu mīlestību – Dailes teātra aktieri Hariju Liepiņu (1927–1998). Dienasgrāmatā aptvertais laika posms: 1998. gada 7. augusts – 1999. gada 7. augusts. Personiski vērojumi, apkārt notiekošā analīze cieši savijas ar atmiņām par abu aktieru kopdzīves gadiem.

 

Ēva Tika. Klusā vasara

Lasa Dzidra Liepiņa, 1989. gada ieraksts, digitāls audio (12 st. 44 min.)

Somu rakstnieces romāns “Klusā vasara” sarakstīts, apskatot norises cilvēkā un dabā. Pēc vecākā dēla traģiskas bojāejas ģimenē viss pārmainās. Klusā pavasara un vasaras gaitā cilvēki cenšas atrast ceļu līdz savai un tuvinieku sirdīm.

______________________________________________________________________________________________