Audiogrāmatu jaunumi oktobrī

Audiogrāmatas ir paredzētas personām, kurām nepieciešama informācija audioformātā. Ieraksta kopēšana vai izplatīšana citām personām ir autortiesību pārkāpums.

JAUNUMI LATVIEŠU VALODĀ
Latviešu literatūra

Daina Avotiņa
Kapteiņa Jēka mīlestība
Lasa Uldis Deisons, 2001. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (7 st.)

Rakstnieces Dainas Avotiņas romāns “Kapteiņa Jēka mīlestība” ir veltījums tālbraucēja kapteiņa Aleksandra Bērziņa piemiņai. Grāmatā varēsim izsekot visām Jēkaba Bērza jeb Kapteiņa Jēka gaitām no cara laikiem līdz pat 20. gadsimta astoņdesmito gadu beigām. Kas un kāda tad īsti ir kapteiņa Jēka mīlestība?

 

Milda Geidāne
Bāka pār mežiem
Lasa Dzidra Liepiņa, 2000. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (9 st. 53 min.)

Rakstniece Milda Geidāne (1928–2004) romānā “Bāka pār mežiem” aprakstījusi mūsdienu sabiedrības attiecības Kurzemē. Tēlota vide Usmas ezera apkaimē esošās “Bišķrēsliņu” mājās un epizodiski arī Rīgā. Autore atmiņās vēlreiz uzkāpj augstākajā Sviķkalnu mežu novērošanas tornī, vietējo iedzīvotāju sarunās sauktā par bāku. Ko var redzēt no augstās bākas, kas paceļas pār Kurzemes mežiem? Kā veidotos romānā sastapto cilvēku likteņi dzīvē?

“Lauku Avīzes” sērijā “Lata romāns” iznākuši desmit Mildas Geidānes romāni.

 

Silvija Geikina
Noslēpumainā spēlmane Ļena
Lasa Līga Liepiņa, 1999. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (06 st. 3 min.)

Teātra zinātnieces Silvijas Geikinas sakārtotajai grāmatai “Noslēpumainā spēlmane Ļena” dots apakšvirsraksts “Helēna Romanova atmiņās, sarunās, rakstos”. Silvija Geikina paveikusi milzīgu darbu, apkopojot Nacionālā teātra (toreizējā LPSR Valsts akadēmiskā drāmas teātra) laikabiedru atmiņas par leģendāro aktrisi Helēnu Romanovu. Grāmatas ievadā Lilija Dzene raksta: “Ļena – pati veselība. Dūšīga. Ziedoša. Helēnai – pārtrūka smalka, trausla dzīvības stīga. Uz skatuves. Tā mirst tikai izredzētie no aktieriem.”

 

Ēriks Hānbergs
Jaunsaimnieka izpalīdze
Lasa Uldis Deisons, 1997. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (9 st. 23 min.)

Savulaik Ērika Hānberga romānu “Jaunsaimnieka izpalīdze” (sarakstīts 1991.–1993. gadā) turpinājumos drukāja laikraksts “Neatkarīgā Cīņa”. 1997. gadā darbs izdots grāmatā.

Ir deviņdesmito gadu sākums, kolhozi brūk, veidojas SIA un jaunsaimniecības, zemnieki atgūst īpašumus un cerīgi raugās nākotnē. Romāns vēsta par Ermīna dramatisko likteni. Vai Tija atgriezīsies? Vai jaunsaimnieks viņu gaida? Vai Tijai ir tiesības vairs nākt? Vai Ermīnam pieklājas vairs cerēt? Šādus jautājumus rakstnieks uzdod un meklē uz tiem atbildes.

 

Dace Judina, Arturs Nīmanis
Devītais
Lasa Jurģis Vancāns, 2019. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (7 st. 2 min.)

Rakstnieces un žurnālistes Daces Judinas un viņas dzīvesbiedra, komponista Artura Nīmaņa kopdarbs aizsāk jaunu sēriju “Laika stāsti” – par laiku, varu, cilvēkiem un likteņiem. “Četri atskaites faktori, ko laiks izdara ar cilvēku,” skaidro Dace Judina.

Saulainā maija dienā Silciema pagastmājā ierodas jaunā ārste Zīle. Meklējot ziņas par Silakalnu mājām, viņa kļūst par dzīvības glābēju sirmajam Ansim Silakalnam – cilvēkam, ar kuru viņas dzimtu vieno noslēpumainas saites.

Pirms vairāk nekā septiņdesmit gadiem silciemieši bijuši liecinieki ciniskai nodevībai un divām asinis stindzinošām traģēdijām. Grāmatā mūsdienu notikumi savijas ar pagātnes stāstiem, aicinot lasītāju aizdomāties, vai šodienas varā ir izlīdzināt pagātni, lai mainītu nākotni?

Kopš aizlaikiem zīmīgos un liktenīgo brīžos Silakalnu ozolu svētbirzī sanāk divpadsmit Laika Sargi. Katram savs mūžīgais uzdevums, taču tikai vienam dota vara – zināt patiesību.

 

Jānis Mauliņš
Tālava
Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1991. gada digitāls audioieraksts (17 st. 28 min.)

Latviešu rakstnieka Jāņa Mauliņa vēsturisko romānu turpinājumos publicēja žurnālā “Zvaigzne” 1987. gadā. Pirmpublicējumu grāmatā romāns piedzīvo 1990. gadā izdevniecībā “Sprīdītis”.

Lieliskajā romānā attēlota seno sēļu un latgaļu dzīve un cīņa pret iebrucējiem 12. un 13. gadsimtā. Lasot iepazīsimies ar Tālavas pils Beverīnas valdnieku Tālivaldi un viņa karakungu Rūsiņu, slaveno vācu virsbīskapu Albertu un viņa palīgu, vaidelošiem u. c. Lasītājam būs iespēja piedalīties piļu ieņemšanā, grandiozos karagājienos un tā laika mīlas brīžos. Dažus pārsteigs varenais romnieku stops – brīnumierocis kaujās, kura pagatavošana ir noslēpums un kas jāsargā.

 

Jānis Purapuķe
Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes
Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1991. gada digitāls audioieraksts, (7 st. 48 min)

Populārākais Jāņa Purapuķes (1864–1902) darbs ir “Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes”, kura pirmpublicējums parādījās laikraksta “Balss” pielikumā 1898. gadā, grāmatā – 1904. gadā. Rakstnieks to nosaucis par “stāstu iz Baltijas arāju dzīves”. Būtībā tas ir romāns, taču autora iedibinātās tradīcijas dēļ joprojām tiek dēvēts par stāstu.

Garais stāsts vēsta par kalpu Pēteri Zelmeni, kura mūža sapnis ir iegūt savu zemes gabalu, lai varētu iekopt savus tīrumus, iekārtot savu saimniecību, kur varētu dzīvot, strādāt un justies drošs par savu un savu bērnu nākotni. Šā sapņa piepildījums prasa no Pētera un viņa sievas visus spēkus, visu viņu dzīvi.

 

Harijs Sils
Pamests Vjetnamā
Lasa Jurģis Vancāns, 2019. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (2 st. 43 min.)

Pasaules apceļotāja, vairāku grāmatu autora un autoekspedīcijas “Lao Cai – Rīga 2017” vadītāja Harija Sila grāmatā “Pamests Vjetnamā” lasiet par tālo un neprognozējamo ceļojumu uz Vjetnamu.

Grāmatas anotācijā rakstīts: “2017. gada jūnijā uz Vjetnamu dodas 7 ceļotāji, kuru mērķis ir atgādāt atpakaļ no Laokajas uz Rīgu autoekspedīcijas “Rīga–Melburna” automašīnu — pārbūvētu “ugunsdzēsēju” Mercedes Benz 1113, kas pirms gandrīz astoņiem gadiem pamests pie Vjetnamas robežpārejas punkta. Tas nav viegls uzdevums, jo mašīnai, pēc astoņu gadu stāvēšanas tropiskā klimatā, ir nepieciešami nopietni remontdarbi, turklāt tā ir iestrēgusi starp Ķīnu un Vjetnamu, kurās iebraucot ir jānokārto speciālas atļaujas, kas ir ļoti sarežģīts, dārgs un laikietilpīgs process. Pirms došanās tālajā ceļā Latvijā tiek veikti nopietni sagatavošanās un plānošanas darbi. Vai izdosies šī gandrīz “neiespējamā misija”?”.

 

Zigmunds Skujiņš
Siržu zagļa uznāciens. Rakstnieka nakts pastaigas
Lasa Aivars Bogdanovičs, 2002. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (10 st. 14 min.)

Romānā “Siržu zagļa uznāciens” (2001) darbojas Rūdolfs Blaumanis, jaunais padomju laika rakstnieks, kas maskējies ar pseidonīmu Zigfrīds, Mirdza Ķempe, Eriks Ādamsons, Aspazija, Edvards Virza, Viktors fon Andrejanovs, deviņdesmito gadu spēlmanis Einfelds un, kā allaž pats Zigmunds Skujiņš un viņa laikabiedri. Pagātne mijas ar mūsdienām, vēsturiskā patiesība saplūst ar fantāziju. Rakstnieks, dodoties nakts pastaigās pa mūsdienu Rīgu, meklē savu versiju par lielajiem tagadnes un pagātnes noslēpumiem un uzdod jautājumu par ikviena literāta uzdevumiem.

 

Jānis Veselis
Trīs laimes
Lasa Daina Lorence, 1992. gada digitāls audioieraksts (12 st. 10 min.)

Jāņa Veseļa (1896–1962) romāns “Trīs laimes” – pirmais plašākais romāns latviešu literatūrā, kas veltīts senlatviešu dzīvei. Darbība risinās senajā Sēlijā. Romānam ir aizraujošs sižets un dēku romāna elementi. Tajā sastapsimies ar liktenīgu mīlestību, līgavas nolaupīšanu, pakaļdzīšanos un Runtiņu dzimtu, kas cīnās ar svešu cilti, ko viņi iesaukuši par sumpurņiem. Šīs grāmatas beigās izveidota neliela Veseļa romāna “Trīs laimes” lietoto senvārdu un apvidvārdu vārdnīca. Par to grāmatas priekšvārdā raksta Janīna Kursīte.

 

Mariss Vētra
Rīga toreiz…
Lasa Aivars Bogdanovičs, 1994. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (16 st. 15 min.)

Latviešu operdziedātājs un rakstnieks Mariss Vētra, īstajā vārdā Morics Blumbergs (1901–1965), atmiņu grāmatā “Rīga toreiz…”. atskatās uz savu jaunību divdesmito gadu Rīgā. Pirmizdevumu atmiņu stāsti piedzīvo 1955. gadā Ņujorkā (ASV), apgādā “Grāmatu Draugs”. Šajā grāmatā Mariss Vētra uzbur Rīgas atmosfēru pirmajā neatkarības gadu desmitā ar tam raksturīgo sajūsmu, paradoksiem un drāmām. Portretēti tādi izcili politikas un kultūras darbinieki kā Zigfrīds Meierovics, Jānis Čakste, Fricis Bārda, Edvards Virza, Jānis Sudrabkalns, Valdis Grēviņš, Eduards Smiļģis un daudzi citi.

 

Ārzemju literatūra

Matiass Edvardsons
Gandrīz normāla ģimene
Lasa Dina Kāgane-Kovaļova, 2019. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (11 st. 42 min.)

Zviedru rakstnieks un skolotājs no Trelleborgas Matiass Edvardsons sarakstījis vairākus romānus pieaugušajiem un jauniešiem, kā arī grāmatu bērniem. Psiholoģiskās spriedzes romāns “Gandrīz normāla ģimene” pirmo reizi iznāca 2018. gadā, īsā laikā kļūstot par vienu no populārākajiem zviedru romāniem.

Sandelu ģimeni satricina ziņa, ka viņu meita Stella tiek apsūdzēta slepkavībā. Stellas māte Ulrika, kas ir veiksmīga advokāte, uzskata, ka meitene kaut ko slēpj. Ģimenes galva Ādams, Lundā labi pazīstams mācītājs, ir pārliecināts, ka ne visi jautājumi ir atbildēti. Patiesība liek Ādamam pārvērtēt sevi, liekot arī lasītājam uzdot jautājumu – cik tālu tu esi spējīgs iet, lai pasargātu savu bērnu?

 

Diks Frensiss
Augstās likmes
Lasa Aivars Bogdanovičs, 1996. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (8 st. 51 min.)

Britu detektīvromānu autors Diks Frensiss (1920–2010) savulaik bijis veiksmīgs žokejs. Piecdesmitajos gados beidzis sportista karjeru, Frensiss sācis nodarboties ar rakstniecību līdz pat savas dzīves noslēgumam.

Kriminālromānā “Augstās likmes” autors atklāj jāšanas sporta aizkulises. Stīvens Skots ir veiksmīgs rotaļlietu izgudrotājs un vairāku sacīkšu zirgu īpašnieks. Tā kā viņam ir aizdomas, ka treneris Džoudijs Līdss ir krāpnieks, viņš to atbrīvo no darba. Kāda ir patiesība? To uzzināsiet romānā.

 

Tommi Kinnunens
Četru ceļu krustojums
Lasa Dina Kāgane-Kovaļova, 2019. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (8 st. 17 min.)

Romāns ir somu rakstnieka Tommi Kinnunena apžilbinoši spožā un veiksmīgā debija. Kopš iznākšanas romāns ticis izdots vairāk nekā 20 valstīs, saņēmis dažādus apbalvojumus (Somijas Grāmatu tirgotāju asociācijas balva, Bonnier gada labākās grāmatas balva un citas), pēc tā motīviem radīta opera un teātra izrādes.

Romāna vēstījumu veido četri stāsti, kuru centrā ir sabiedrības normām spītējošā akušiere Marija, viņas meita fotogrāfe Lahja, kas gribētu pareizu dzīvi, Lahjas vīrs, sava laika izpratnē pilnīgi nepareizais galdnieks Onni un Lahjas vedekla Kārina. Personāži ir daudzslāņaini, katrs ar saviem noslēpumiem un identitātes mokām, cilvēku attiecības ir saspringtas līdz baltkvēlei.

/www.zvaigzne.lv/

 

Mērija H. Klārka
Atceries mani
Lasa Līga Liepiņa, 1996. gada digitāls audioieraksts (11 st. 1 min.)

Amerikāņu rakstniece Mērija H. Klārka romānā “Atceries mani” emocionāli spilgti attēlo, kā viens notikums var vērā ņemami ietekmēt turpmākās dzīves gaitas… Tas ir detektīvromāns par kādu ģimeni, kas noīrē vasarnīcu senajā “jūrnieku ligzdā” Keipkodā, kas bagāta ar romantiskām leģendām.

Jau vairākus gadus Erisa, veiksmīga advokāta Ādama Nikolasa sieva, vaino sevi dēliņa Bobija traģiskajā nāvē. Šie pārmetumi un atsvešinātība draud izjaukt Erisas un Ādama laulību. Tomēr pēc meitiņas Hannas piedzimšanas viss, šķiet, mainījies uz labo pusi. Un tad Erisas ikdienu sāk aptumšot mistiski, baisi notikumi.

/www.jumava.lv/

 

Mālina Pēšsone Džolito
Plūstošās smiltis
Lasa Vilnis Bīriņš, 2019. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (14 st.26 min.)

Ar vairākām balvām godalgotais zviedru romāns – Mālinas Pēšsones Džolito spraigais tiesas trilleris “Plūstošās smiltis” tiek raksturots kā psiholoģiska drāma, kas raisa jautājumus par mīlestības dabu, vainas sajūtu un tiesu sistēmu.

Romāns sākas ar tiesas prāvu, kurā astoņpadsmitgadīgā Maja tiek apsūdzēta masu slepkavībā Stokholmas turīgas priekšpilsētas Jūšholmas vidusskolā. Šajā stindzinošajā asinspirtī nošauti četri viņas skolasbiedri un skolotājs. Starp upuriem ir meitenes iemīļotais puisis Sebastians un labākā draudzene. Kā Maja – teicamniece no labas un pārtikušas ģimenes nokļuva masu slepkavības epicentrā? Kā negācijas viņu noveda līdz negatīvam rezultātam, pašai nespējot no tā visa izķepuroties? Romāns vēsta par šķiru kontrastiem, imigrāciju un bīstamām spēlītēm, kādās jaunieši iesaistās vecākiem nezinot.

 

Elza Triolē
Rozes uz nomaksu
Lasa [Dzidra] Liepiņa, 1975. gada digitāls audioieraksts (9 st. 56 min.)

Pirms sešdesmit gadiem uzrakstītais franču rakstnieces Elzas Triolē (1896–1970) romānā “’Rozes uz nomaksu” Martinas un Daniela mīlestība ir saistīta ar mūžīgo jautājumu – kas ir svarīgākais? Attiecības, manta, nauda, iekāre? Vai tiešām viss, arī rozes un mīlestība ir nopērkamas uz nomaksu?

“1958. gadā veikalos parādījās jauna, smaržīga roze – Martina Donela. Tai ir nesalīdzināma seno rožu smarža, bet modernās rozes forma un krāsa, ” rakstīts darba noslēgumā.

 

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Latviešu literatūra

Aivars Kļavis
Melnais akmens
Lasa Jurģis Vancāns, 2019. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (6 st. 14 min.)

“Melnais akmens” ir Baltijas Asamblejas laureāta Aivara Kļavja vēsturiskas triloģijas “Ceļš uz nezināmo zemi” pirmā grāmata, kas iznāca 2018. gada sākumā. Triloģiju rakstnieks paredzējis pusaudžiem un jauniešiem, bet tā būs interesanta lasāmviela visa vecuma lasītājiem. Šajā darbā autors stāsta par senvēsturi un to, kā dzīve ritēja tolaik, kad mūsu senie senči no stepēm vēl tikai devās dzīvot pie Baltijas jūras krastiem un kā sākās šis ceļš.

Meteorītu meklējot, Dāvis atrod senu akmens plāksni, uz kuras redzami noslēpumaini raksti. Ko melnais akmens var pastāstīt par mūsu tālajiem senčiem? Talkā nāk arheologi, vēsturnieki un…

Kad mežonīgo klejotāju uzbrukuma laikā Vardots kļūst par bāreni bez savas cilts, puika ir nolemts nāvei. Taču Vardots ir noskaņots dzīvot un atriebties. Kopā ar citiem pusaudžiem – noslēpumaino Vilka Zobu, brašo Lēnu, karstgalvi Jaānu, nopietno Virgo un citiem – Vardots izveido jaunu cilti un kļūst par tās virsaiti… Jauniešiem dzīve vienos piedzīvojumos un cīņās šķiet lieliska, bet cilšu vecajie pūlas viņus apturēt visiem līdzekļiem…

/www.zvaigzne.lv/

 

Aivars Kļavis
Bēgšana no čūsku valstības
Lasa Jurģis Vancāns, 2019. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (6 st. 52 min.)

2018. gada vidū izdota Aivara Kļavja vēsturiskās triloģijas “Ceļš uz nezināmo zemi” otrā grāmata “Bēgšana no čūsku valstības”. Tajā varoņu gaitas turpinās tagadējā Baltkrievijas teritorijā. Vienlaikus lasāmi notikumi mūsdienās un pagātnē.

Ko mums vēsta melnais akmens, pagaidām nav zināms. Toties arheologi atklājuši kādu Uguns kraujas noslēpumu. Dāvis un Nauris strādā izrakumos, lai atrastu tam pierādījumu. Ja izdosies, tad kļūs skaidrs, kāpēc šo vietu sauc par Uguns krauju.

Koru cilts tikmēr iestrēgusi purvos šaipus Boreshenas upei. Šķiet, ka uz mūžīgiem laikiem. Vai jaunajam virsaitim Ardim kopā ar savu draugu, kuram nav ne vārda, ne vecāku un kuru ļaudis iesaukuši par Čūsku Dīdītāju, izdosies atrast sabiedrotos? Vai viņi spēs uzvarēt cilts vecākā savtīgumu un varaskāri? Vai tiks galā ar Ezerpilī valdošo apātiju un bailēm? Lai to panāktu, būs jāizcīna ne viena vien cīņa. Līdz beidzot, bēgot no čūsku valstības, koru likteni izšķirs viņu bijušie līdzgaitnieki skalvji. Ejot pretī rietošai saulei, tie tikuši tālāk par koriem. Viss atkarīgs no tā, vai viņi bijušos ciltsbrāļus tagad laidīs cauri savai zemei, vai arī ceļu nāksies izcirst ar cirvjiem?

/www.zvaigzne.lv/

 

Aivars Kļavis
Asinis uz dzintara
Lasa Jurģis Vancāns, 2019. gada ieraksts, 1 audiokompaktdisks (6 st. 47 min.)

Vēsturiskās triloģijas “Ceļš uz nezināmo zemi” noslēdzošā grāmata “Asinis uz dzintara” tika izdota 2018. gada nogalē. Šogad, 2019. gadā Jāņa Baltvilka balvas 15. jubilejā, rakstniekam Aivaram Kļavim par vēsturisko romānu sēriju “Ceļš uz nezināmo zemi” tika piešķirta Jāņa Baltvilka balva bērnu rakstniecībā. Triloģijas pēdējā grāmatā autors turpina seno baltu cilšu ceļojumu. Stāsts risinās aptuveni pirms 2000 gadiem.

Galvenais varonis virsaiša dēls Ulriķis, saukts arī par nolemto, spiests pamest dzimto krastu un kāpt laivā kopā ar mežonīgiem, dzīvē daudz redzējušiem vīriem, kas ved uz Romu dzintaru. Tālajā, noslēpumainajā Karnuntā nonāk tikai trīs no viņiem. Bet arī tur puisim ilgi palikt nav lemts. Līst asinis, nokrāsojot dzintaru tumši sarkanu. Ulriķis ar draugu Sīmu spiesti meklēt ceļu mājup. Tas ir daudz grūtāk un sarežģītāk, nekā sākumā šķita. Tomēr, kad abi beidzot sasniedz kuršu krastu, izrādās – cilts nonākusi krustcelēs. Tai jāizvēlas: doties uz dienvidiem un kļūt par daļu no kādas varenākas tautas vai iet uz ziemeļiem pretī nezināmajam, toties saglabājot savu neatkarību, savus dievus un senču tradīcijas. Tāds ir jautājums, uz kuru jaunajam kuršu ķoniņam tagad jāatrod atbilde.

Bet, kamēr kurši iekopj savu zemi, tās krastiem tuvojas laivas ar bruņotiem vīriem. Beidzot mēs uzzinām, kā melnais akmens nonāca Uguns kaujā.

/www.zvaigzne.lv/

 

JAUNUMI KRIEVU VALODĀ
Ārzemju literatūra

Фредрик Бакман
Здесь была Бритт-Мари
Читает Кристина Кокина, запись 2019 года, 1 компакт-диск (8 ч. 4 мин.)

Бритт-Мари – не самый легкий в общении человек. Не то чтобы она была как-то особенно упряма, капризна или придирчива – просто свято уверена, что всегда, везде и во всем должен быть абсолютный порядок. Но весь порядок рушится в одно мгновение, когда Бритт-Мари узнает, что Кент, с которым они сорок лет прожили в образцовом браке, изменил ей. Она принимает удивительное для самой себя решение – собрать чемодан и уехать куда глаза глядят. В захолустном провинциальном городишке с не очень приветливым населением Бритт-Мари придется налаживать новую жизнь.

Lai Jums patīkama klausīšanās!

Informāciju sagatavoja
Sondra Kokorēviča, KAN bibliogrāfe

<< Atpakaļ